Tweetalig onderwijs

Format TTO

Tweetalig onderwijs (TTO)

Het Mendelcollege biedt leerlingen gymnasium, atheneum en havo de extra uitdaging om hun opleiding in het Engels te volgen en daarmee het beste uit zichzelf te halen.

Tweetalig onderwijs (TTO) is een aparte stroom binnen havo en vwo (gymnasium en atheneum) waarbij de leerlingen de lessen voor een groot deel in het Engels volgen. Op een TTO-afdeling worden de leerlingen als het ware ondergedompeld in het Engels. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het Engels al snel op een veel hoger niveau beheersen dan de Nederlandstalige leerlingen.

Naast de aandacht voor de taalontwikkeling besteedt het tweetalig onderwijs ook aandacht aan Europese en internationale oriëntatie (EIO). EIO is een vak dat de leerlingen volgen en komt ook tot uiting in diverse excursies, uitwisselingen en Engelstalige projecten.

Waarom TTO?

We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een (internationale) samenleving waar grenzen vervagen. Onze huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds meer internationaal georiënteerd is. Bij steeds meer studies aan hogescholen en universiteiten is Engels de voertaal of is het (studie)materiaal steeds vaker in het Engels. Daarnaast bieden veel vervolgopleidingen de mogelijkheid om een deel van de studie of een stage in het buitenland te volgen. Het is, kortom, belangrijk om je goed en gemakkelijk in het Engels te kunnen redden.

De voordelen van TTO op een rijtje:

 • Beheersing van Engels op near native (moedertaal) niveau
 • Behaal je Certificaten FCE en BEC (Business English) (havo) of CAE en IB English (International Baccalaureate) (vwo)
 • Behaal ook de certificaten Delf (Frans) en Goethe (Duits)
 • 5 uur Engels per week
 • Unieke combinatie TTO en gymnasium
 • Docenten hebben een ‘near native’ niveau of Engels als moedertaal
 • Studiereis naar Engeland
 • Uitwisseling met een school in het buitenland
 • Interscolair Engelstalig cricket toernooi
 • Junior Speaking Competition
 • Math Challenge
 • English sports (rugby, cricket, golf)
 • Theaterproject (Shakespeare/Dickens)
 • Internationale stage in de bovenbouw
 • En meer…

TTO op het Mendel

Het Mendelcollege heeft ruim 15 jaar ervaring met het aanbieden van tweetalig onderwijs aan gymnasium- en atheneumleerlingen. TTO-havo/atheneum bestaat sinds enkele jaren. Het Mendel is de enige school in Haarlem waar leerlingen op drie niveaus TTO kunnen volgen.

Iets meer dan de helft van de leerlingen met een vwo-advies kiest voor een TTO-opleiding. Vanaf de tweede klas maken zij de definitieve keuze voor gymnasium of atheneum. Van de leerlingen met een havo- of een havo-vwo-advies kiest iets minder dan de helft voor TTO.

Kwalitatief sterk programma

De docenten zijn gekwalificeerd volgens de standaard van het Europees Platform/Nuffic. Alle docenten hebben in Engels een near native niveau of hebben als moedertaal Engels. Het feit dat de tweetalige stroom een significant aandeel binnen onze school inneemt, zorgt ervoor dat wij een uitgebreid en kwalitatief sterk programma aanbieden.

 

Voor welk type leerling

bovenkant tto 6

Het belangrijkste is dat de leerling die voor TTO kiest goed gemotiveerd is. TTO-leerlingen staan open voor het volgen van de lessen in het Engels en zijn bereid Engels te spreken, ook als het lastig is in het begin. Het is van belang dat een leerling makkelijk communiceert met anderen.

TTO is niet bedoeld voor leerlingen die Engels als moedertaal hebben, zonder daarnaast over een goede beheersing van de Nederlandse taal te beschikken.

Havo-atheneum

Tweetalig onderwijs is zeker ook geschikt voor de goed gemotiveerde havist. De leerling start in de TTO-havo/atheneumklas om uit te zoeken welk niveau het beste past. Vanaf de tweede klas start de leerling op havo- of atheneumniveau. Ons TTO-havo-onderwijs is afgestemd op de meer praktisch ingestelde havoleerling. We kiezen voor een havo-specifieke aanpak: hands-on-activiteiten en direct-effectervaringen spelen een belangrijke rol. De leerstijl, lesaanpak en het curriculum verschillen duidelijk van de TTO-vwo-lessen.

Gymnasium en atheneum (vwo)

De TTO-vwo-leerling wil graag verder kijken dan het klaslokaal. Deze leerlingen willen graag zelf ontdekken en zij mogen verwachten dat de docent er alles aan doet hun kennis van de wereld om hen heen te vergroten. Daarbij is de motivatie voor het leren van Engels, net als op de havo, van zeer groot belang.

TTO op de havo

bovenkant tto 3

In de onderbouw worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Aan het eind van de 3e klas bereiken havoleerlingen niveau B1 van het Europees referentiekader. In 4 havo worden ze naast het reguliere eindexamen Engels voorbereid op het Business English Certificate (BEC).

In klas 1 t/m 3 worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Vakken die in het Engels gegeven worden zijn: 

 • English
 • Mathematics
 • Geography
 • History
 • Biology
 • Arts
 • Physical education
 • Religious education
 • Physics (2e klas)
 • Chemistry (3e klas)
 • Economics (3e klas)
 • EIO (3e klas)

Tijdens deze lessen is Engels de voertaal van docenten en leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels. Verder krijgen de leerlingen extra uren Engels per week.

Voor de moderne vreemde talen geldt 'doeltaal is voertaal'. Dit betekent dat Duits en Frans in de betreffende taal gegeven worden.

Aan het eind van de 3e klas bereiken havoleerlingen niveau B1 van het Europees referentiekader.

In de onderbouw maken de leerlingen een studiereis naar Engeland, een uitwisseling naar Duitsland of Spanje (met een TTO-school) en doen mee aan diverse excursies en workshops.

TTO in de bovenbouw: Business English Certificate

In 4 havo worden de TTO-leerlingen naast het reguliere eindexamen Engels voorbereid op het Business English Certificate (BEC). Het BEC is onderdeel van de Cambridge programma’s, net als FCE (First Certificate English) en CAE (Cambridge Advanced English) en CPE (Cambridge Proficiency English).

BEC sluit aan op het niveau van FCE. BEC is vergelijkbaar met het niveau van CAE en kan worden afgenomen op vantage (B2) en higher level (C1). De onderdelen zijn net als bij de andere Cambridge examens gericht op de vaardigheden speaking, listening, writing en reading.

Wat kun je met het Business English Certificate?

Cambridge Engels kwalificaties worden erkend door hbo-instellingen, werkgevers en overheden over de hele wereld. Het certificaat bewijst dat je over de noodzakelijke taalvaardigheden Engels beschikt om succesvol te communiceren in je werkomgeving. De inhoud van het examen is dan ook gebaseerd op authentiek materiaal uit de praktijk. Het wereldwijd erkende certificaat kan je voorzien van de boost én het zelfvertrouwen dat je nodig hebt om vooruit te komen in je carrière.

TTO op het vwo (atheneum en gymnasium)

In de onderbouw worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Aan het eind van de 3e klas bereiken de vwo-leerlingen voor Engels niveau B2 van het Europees referentiekader. In de bovenbouw kunnen ze naast het vwo-diploma waardevolle certificaten behalen: het Certificate in Advanced English (CAE) en het IB English (International Baccalaureate).

In klas 1 t/m 3 worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Vakken die in het Engels gegeven worden zijn: 

 • English
 • Mathematics
 • Geography
 • History
 • Biology
 • Arts
 • Physical education
 • Religious education
 • Physics (2e klas)
 • Chemistry (3e klas)
 • Economics (3e klas)
 • EIO (3e klas)

Tijdens deze lessen is Engels de voertaal van docenten en leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels. Verder krijgen de leerlingen extra uren Engels per week.

Voor de moderne vreemde talen geldt 'doeltaal is voertaal'. Dit betekent dat Duits en Frans in de betreffende taal gegeven worden.

Aan het eind van de 3e klas bereiken de vwo-leerlingen voor Engels niveau B2 van het Europees referentiekader.

In de onderbouw maken de leerlingen een studiereis naar Engeland, een uitwisseling naar Duitsland of Spanje (met een TTO-school) en doen mee aan diverse excursies en workshops.

TTO in de bovenbouw: CAE en IB English

In de 4e klas starten de TTO-vwo-leerlingen met het Senior TTO-programma. De leerlingen krijgen in de bovenbouw de kans om naast het vwo-diploma waardevolle certificaten te behalen, te weten het Certificate in Advanced English (CAE) en het IB English (International Baccalaureate).

Certificate in Advanced English (CAE)

We beginnen met het Certificate in Advanced English. De examenvakken krijgen de leerlingen in het Nederlands aangeboden, daarnaast krijgen ze een uitgebreid Engelstalig programma met vakken als EIO, physical education, religion/philosophy en natuurlijk IB English.

IB English

IB English bevat de onderdelen: Engelse literatuur, kritisch denken, tekst vergelijken, academische schrijfvaardigheid, taal in culturele context en een internationale stage. Ze doen mee aan tal van activiteiten, zoals European Youth Parliament, debatteren en de leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in het Engels.

Na de succesvolle afronding van het IB English hebben de leerlingen een internationaal erkend certificaat dat de weg vrij maakt naar vele internationale opleidingen.

Toelatingscriteria voor TTO 

Alle leerlingen met een advies van de basisschool voor havo, havo-atheneum of vwo kunnen zich aanmelden voor TTO.

Havo

Leerlingen met een havo- of havo-atheneum-advies plaatsen we in klas 1 havo-atheneum. We geven les op atheneum-niveau, om de leerlingen uit te dagen en te onderzoeken of ze misschien kunt doorstromen naar het atheneum.

Toetsen in het Engels

De toetsen zijn in het Engels en bevatten vragen op havo- én op atheneum-niveau. De leerlingen krijgen één cijfer voor de toets. Maken ze alleen de havo-vragen goed, dan kunnen ze een 6 à 7 scoren. Maken ze ook de vragen op atheneum-niveau goed, dan kunnen ze een 7,5 of hoger scoren.

Havo of atheneum?

Is het gemiddelde van alle vakken een 6 à 7, dan kan de leerling door naar 2 havo. Als het gemiddelde boven de 7,5 ligt, dan kunnen ze doorstromen naar 2 Engelstalig atheneum.

Gymnasium en atheneum (vwo)

Leerlingen met een vwo-advies plaatsen we je in klas 1 gymnasium/atheneum. In klas 1 gymnasium/atheneum krijgen ze een inleiding in de Latijnse taal en cultuur. Deze kennismaking met Latijn is niet heel moeilijk. Wel weten leerling dan beter of ze gymnasium of atheneum willen doen.

Voordat de 2e klas gaan, kiezen ze of ze doorgaan naar 2 Engelstalig gymnasium (met Latijn en Grieks) of naar 2 Engelstalig atheneum.

 

Extra kosten TTO

bovenkant bake off

De extra ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2021-2022 bedraagt € 410 per leerling. De bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

De extra ouderbijdrage voor TTO wordt onder andere gebruikt voor extra leermiddelen, extra lessen, uitwisseling, reizen en internationale examens, maar ook voor aanvullende materialen in de mediatheek.

Met het bedrag wordt een deel betaald van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas. Ouders ontvangen hiervoor ook een aanvullende factuur.

Waarom een extra ouderbijdrage?

We vinden het belangrijk dat leerlingen die de ambitie hebben om TTO te volgen dit ook kunnen doen. TTO is een verrijkt internationaal onderwijsprogramma waarvoor de school extra uitgaven moet doen. Deze kosten worden niet volledig door de overheid bekostigd. Daarom vragen wij aan ouders de extra ouderbijdrage.

Financiële regelingen

Geen enkele leerling wordt van TTO uitgesloten vanwege financiële redenen. Het Mendelcollege wijst u daarom op de volgende financiële regelingen: 

 1. Het Mendelcollege biedt de mogelijkheid van een betalingsregeling aan. Ouders/verzorgers die een beroep willen doen op onze betalingsregeling kunnen hiervoor een e-mail sturen naar de financiële administratie. We behandelen deze verzoeken vertrouwelijk.
 2. U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort voor een financiële bijdrage.

TTO Projecten en excursies

Als je TTO-leerlingen vraagt waarom ze voor tweetalig onderwijs hebben gekozen, zullen ze ongetwijfeld de excursies, uitwisselingen en Engelstalige projecten noemen.

Junior Speaking competition

Speechen is meer dan opstaan en even wat zeggen. TTO-leerlingen leren hoe ze het beste een speech kunnen bedenken, voorbereiden en houden. Onze TTO-afdeling doet mee met de Junior Speaking Competition van het Europees Platform. Twee leerlingen vertegenwoordigen het Mendelcollege tijdens de jaarlijkse speaking competition voor leerlingen van de 2e en 3e klas TTO.

Team Maths Challenge

Elk jaar neemt een team van eerste- en tweedeklassers deel aan de Team Maths Challenge. Na een viertal wiskunde-battles (group competition, cross number, head-to-head en relay) waarin samenwerking, wiskunde kennis, mentale en fysieke kracht een grote rol spelen, wordt de eindstand opgemaakt. Het Mendelteam gooit ieder jaar hoge ogen.

Theaterproject

In het voorjaar organiseren we voor de eerste- en tweedeklassers de theaterprojectdagen. Leerlingen maken op verschillende manieren kennis met Shakespeare of Dickens. We kijken naar het leven van de schrijvers en de verschillende werken die zij geschreven hebben. Daarnaast doen we activiteiten die kenmerkend zijn voor de periode waarin zij leefden. Uiteraard spreken we op deze twee dagen alleen Engels. Onder leiding van de Shakespeare Company uit Engeland studeren we een toneelstuk in dat ‘s avonds in de aula opgevoerd wordt voor de ouders.

Uitwisselingen en excursies

Hoe ga je om met mensen uit andere landen? Dit leren TTO-leerlingen in een speciaal programma voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). In het kader hiervan vinden in de eerste klas diverse excursies plaats en is er een programma met Engelse sporten, zoals cricket en rugby.

In de 2e klas is er een studiereis naar York in Engeland. Hier maken de leerlingen kennis met the English way of life en verblijven ze in een gastgezin. In de 3e klas volgt een uitwisseling met een Engelstalige middelbare school in Duitsland/Spanje. Leerlingen bezoeken de partnerschool in Duitsland/Spanje en doen samen projecten (in het Engels) met de Duitse/Spaanse leerlingen. Later in het jaar zijn ze de begeleider van de Duitse/Spaanse leerlingen als zij het Mendelcollege bezoeken.

Daarnaast volgen de leerlingen lessen over de Europese Unie. Zo leren ze over de omgang met mensen uit andere Europese landen en over de Europese politiek.

Ontdek je talenten