Schoolplan 2020-2024

Schoolplan 2020-2024

We zijn trots op het Schoolplan 2020-2024. Omdat het tot stand is gekomen door veel gesprekken met personeel, ouders én leerlingen. Het is van ons! En omdat het ambitie heeft, de lat hoog legt in het streven naar eigentijds onderwijs.

En dat alles doen we samen. We werken vanuit vertrouwen én we vertrouwen de leerlingen.

De focus voor deze vier jaar ligt op 3 terreinen:

  • Als eerste zetten we in op de persoonsvorming van onze leerlingen.
  • Ten tweede gaan we samen vormgeven aan adequaat toetsbeleid.
  • En als derde geven we vorm aan modern, eigentijds ICT-onderwijs.

Dit alles draagt bij aan onze brede maatschappelijke opdracht: werken aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

We doen het samen

Het Schoolplan geeft richting, de visie, de uitgangspunten staan vast. De invulling, de uitvoering doen we samen. Samen met personeel en docenten in het onderwijsberaad. Samen met ouders en leerlingen via de formele weg, MR en leerlingenraad. En soms via informele gesprekken. Daarbij nodigen wij altijd iedereen uit om constructief te reageren. Via terugkoppeling worden we beter.

De kern van het Schoolplan 2020-2024 heeft zijn weerslag gevonden in onderstaande infographic:

Lees hier het volledige Schoolplan 2020-2024.

MC Schooplan infographicDEF

Ontdek je talenten