Maatschappelijke stage

bovenkant maatschappelijke stage2

STAGE
In het derde leerjaar volgen onze leerlingen een programma van United World College (UWC).
UWC is een burgerschapsprogramma voor middelbare scholen in Nederland, waarin persoonlijke
ontwikkeling en een actieve rol in de samenleving centraal staan. Leerlingen in 4 vwo lopen
daarnaast een maatschappelijke stage. Zij verrichten dan vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een
dierenasiel of een kinderdagverblijf. Een waardevolle ervaring voor onze leerlingen. De stageperiode van 20 uur is voor de leerlingen van 4 gymnasium en atheneum verspreid over het schooljaar. 

Je zoekt zelf een stageplek die aansluit bij jouw interesses. Leerlingen vinden hun (maatschappelijke) stage soms zo leuk, dat ze naar die organisatie terugkeren in hun vrije tijd.

Waarom een maatschappelijke stage?
Op het Mendel vinden we dat maatschappelijke stage een belangrijk onderdeel is van de vorming van de leerlingen. Anders gezegd: de ervaring die je opdoet, vergroot je betrokkenheid bij de wereld om je heen.

Het Mendelcollege vindt maatschappelijke stage een belangrijk onderdeel van de vorming van  leerlingen. Het Mendelcollege heeft heel bewust vanuit haar identiteit gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten, ook nu deze stage niet meer wettelijk voorgeschreven is, om zo de betrokkenheid van leerlingen bij de wereld om ons heen te vergroten. In 2012 werd door de overheid de maatschappelijke stage voor leerlingen in het middelbaar onderwijs ingevoerd. Sinds schooljaar 2015-2016 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht. 
 
Wat is maatschappelijke stage?
Om samen te leven heb je elkaar nodig. Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol in de samenleving. Ze helpen bijvoorbeeld bij sportwedstrijden, zetten zich in voor het behouden van natuur, ze organiseren een straatfeest of ondernemen iets met hulpbehoevende mensen.
Tijdens je maatschappelijke stage komen de meeste leerlingen voor het eerst in aanraking met vrijwilligerswerk. Het is een leerzaam traject waarin de leerling zich, naast het feitelijke vrijwilligerswerk, ook in andere aspecten kan bekwamen zoals organiseren, contacten leggen en samenwerken. Het werk is belangrijk voor zowel de leerling als voor de samenleving.
 
Mendelcollege en maatschappelijke stage
Het Mendelcollege heeft al sinds 2005 ervaring met de maatschappelijke stage. Onderdeel van het leertraject is het contacten leggen met maatschappelijke organisaties. De leerlingen zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek. De leerlingen vinden op deze wijze ook eerder een stageplaats die aansluit bij hun persoonlijke interesses. Aan de maatschappelijke stage is een vak-opdracht verbonden. Deze opdracht wordt beoordeeld en telt mee voor het rapportcijfer. De maatschappelijke stage maakt deel uit van het verplichte curriculum. 
bovenkant maatschappelijke stage3

Ontdek je talenten