Good Governance

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van het Mendelcollege is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Hoe we dit geregeld hebben, leest u in onderstaande statuten, regelingen en andere stukken.

Treasurystatuut 2021
Klachtenregeling 
Integriteitscode 
Klokkenluidersregeling 
Schoolplan 2020-2024 
Jaarverslag 2021-2022
Begroting 2021-2024
Professioneel statuut Mendelcollege 

 

Ontdek je talenten