Good Governance

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van het Mendelcollege is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Hoe we dit geregeld hebben, leest u in onderstaande statuten, regelingen en andere stukken.

Treasurystatuut
Klachtenregeling 
Integriteitscode 
Klokkenluidersregeling 
Jaarstukken 2022
Schoolplan 2020-2024 
Begroting 2022-2025
Professioneel statuut Mendelcollege mei 2023

Ontdek je talenten