Vragen of klachten

Constructief meedenken, feedback, vragen en klachten zijn waardevol voor het verbeteren van het onderwijs. Dit kan via de mentor van uw kind of anders de afdelingsleider.

Als school houden we serieus rekening met de mening van leerlingen en ouders. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie kunnen verbeteren.

De beste weg is direct de mentor van uw zoon/dochter aan te spreken. Daarna is de afdelingsleider van uw kind de aangewezen persoon.

Officiële klacht
Als u een officiële klacht wilt indienen, gebruikt u van onze klachtenregeling. Wij gaan ervan uit dat klachten in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie kunnen worden afgehandeld.

De klachtenregeling vindt u hier.

 

Ontdek je talenten