Klachtenregeling

klachtenregeling

Een vraag of een klacht? Waardevol voor verbetering van het onderwijs! Als school houden wij serieus rekening met een vraag of een klacht van leerlingen en/of ouders. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Daarom heeft de school een regeling opgesteld. Daarin staat hoe leerlingen en ouders op de makkelijkste en meest directe manier hun vraag of klacht op school kunnen uiten. Wij gaan er van uit dat wanneer er klachten zijn, deze in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers of directie afgehandeld kunnen worden.
De klachtenregeling is voor ouders te vinden op het intranet van de school.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten