Mendelhistorie

mendelhistorie

Het Mendelcollege is een school met een lange en rijke traditie. De geschiedenis van het Mendelcollege begint in 1947, als de paters Augustijnen van het Triniteitslyceum een dependance stichten. Deze dependance wordt in 1953 verzelfstandigd tot het Mendelcollege. De school valt onder het bestuur van de Thomas a Villanova Stichting en wordt in 1976 overgedragen aan een lekenbestuur. Het Mendelcollege was toen een hbs (hogereburgerschool) voor jongens, vanaf 1964 kwamen er ook meisjes. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de hbs opgevolgd door de vijfjarige havo en het zesjarige vwo.

Op 1 januari 1985 start een nieuwe fase van het Mendelcollege, als de bestuurlijke fusie met de Scholengemeenschap Alwin een feit wordt. De Scholengemeenschap Alwin komt voort uit een fusie tussen de in 1939 gestichte Jeroen Mavo, de in 1919 gestichte Lucia Mavo en de in 1951 gestichte Don Bosco Leao.

Het huidige Mendelcollege stamt uit 1993 en is een interconfessionele (rk en pc) scholengemeenschap geworden door een fusie met de Scholengemeenschap Alwin en de (protestants-christelijke) Eikenhof Mavo (gesticht in 1915).

AugustinusDe ideeën van Augustinus (354-430 n.Chr.) leidden en leiden de onderwijskundige opvattingen van het Mendelcollege. Paters Augustijnen wilden van oudsher de wetenschap en het geloof combineren. Naast het geloof werd en wordt door hen het leren en onderwijzen van groot belang geacht. Binnen hun onderwijsideeën is de verhouding tussen de leerling, de ouders en de school wezenlijk.

historie

2018: een nieuw logo en huisstijl

‘65 jaar Mendelcollege’ is een mooi moment om ons logo en onze huisstijl te moderniseren en weer voor vele jaren toekomstbestendig te maken. Zoals dit bij ons past, willen we graag het goede behouden en tegelijkertijd een fris en warm nieuw elan uitstralen. Leuk om hier even de ontwikkeling van het Mendellogo, van 1953 tot nu, te schetsen.

1953-1993
Bij de oprichting van het katholieke Mendelcollege in 1953 als Augustijnerschool is gekozen voor het christelijke kruis met daarop een erwtenplant afgebeeld. Gregor Mendel, pater Augustijn uit Brno, is immers de ontdekker van de erfelijkheidsleer, de grondlegger van de moderne genetica. Zijn wetenschappelijk experimenten met erwtenplantjes leidden tot dit nieuwe inzicht. Een logo waarin op treffende wijze geloof en wetenschap met elkaar verbonden zijn.

Logo tot fusie

1993-2018
In 1993 fuseerde het Mendelcollege met de Alwinmavo en Eikenhofmavo tot een brede, interconfessionele scholengemeenschap met naast gymnasium-, atheneum- en havo-, nu ook mavo-onderwijs. Tijd voor een nieuw logo. Joop Vermeij, tekendocent, ontwierp het fraaie logo dat we nu al 25 jaar gebruiken. Herkenbaar, fris, vrijwel tijdloos en met een sterk inhoudelijk verhaal. Het refereert aan het werk van Gregor Mendel, die ook imker was. De vleugel van het bijtje verwijst naar de natuur en naar de Mendeltuin. Het bijtje schrijft de letters MC op sierlijke wijze in de lucht. De krullen geven dynamiek aan het logo en kunnen gezien worden als fases in de schoolloopbaan van de leerling. Het gehele logo is opwaarts gericht, wat een positief en ruimtelijk effect geeft. Dit geeft een idee van vrijheid.

Logo vanaf fusie

Vanaf 2018
Nu, 25 jaar en een computerrevolutie later, ontstaat de behoefte aan vernieuwing. Het nieuwe logo is zowel on- als offline goed toepasbaar en straalt nog meer warmte en toegankelijkheid uit. Het bijtje wordt als het ware in een momentopname in zijn vlucht heel even in een cirkel gevangen. De cirkel geeft het logo stevigheid en houvast. De opgaande dynamiek van de vliegrichting wordt ingezet door de opening in de cirkel linksonder. De climax van deze beweging, daar waar tekst en bijtje elkaar raken, wordt versterkt door een ‘sprankel’ in de ondergrond. Deze symboliseert de kroon op het werk: het behalen van het diploma. Ook laat dit zien dat we ieders talenten willen ontdekken en laten ‘sprankelen’. Leerlingen, die hun mening gaven over het nieuwe logo, kozen enthousiast voor de ‘sprankel’ en de kleuren groen en blauw. De oorspronkelijke Mendelkleuren zijn overigens geel en groen. In de jaren ’90 hebben we het blauw geïntroduceerd. Wij danken Yvon Thewessen van ontwerpbureau zo!ontwerp voor het fraaie logo en de nieuwe huisstijl. Logo en huisstijl zullen vanaf dit schooljaar gefaseerd worden geïntroduceerd.

Logo vanaf 18 19

Ontdek je talenten