VWO

Format gymnasium

Vwo op het Mendel

Leerlingen met een vwo-advies die kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig gymnasium of atheneum zijn van harte welkom op het Mendelcollege.

Het vwo (gymnasium en atheneum) is een 6-jarige opleiding voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De leerling doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak naar keuze. Met het vwo-diploma kan de leerling naar de universiteit (of - indien gewenst - het hoger beroepsonderwijs).

Het atheneumprogramma is gelijk aan het gymnasiumprogramma, alleen de lessen Latijn en Grieks ontbreken. Een leerling van het atheneum doet dus hetzelfde examen voor een willekeurig vak als een gymnasiast.

Profiel vwo-leerling

De vwo-leerling is een leergierige leerling met een brede maatschappelijke interesse die graag wordt uitgedaagd door wetenschappelijke en abstracte contexten. Vwo-leerlingen hebben een kritische instelling, kunnen goed zelfstandig werken en zijn resultaatgericht. Een vwo-leerling vindt naast een goede werksfeer, structuur van belang in de lessen en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de docent.

Onderbouw vwo

Vwo onderbouw

Op het vwo worden leerlingen optimaal voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. In klas 1 t/m 3 krijgen ze daarnaast diverse handreikingen om te functioneren in de huidige maatschappij.

Zo wordt er in de brugklas samen met de leerlingen een pestprotocol opgesteld, waar iedereen zich houdt. Verder leren we kinderen hoe je verantwoord moet omgaan met internet. Hierbij komen de voordelen van internet aan de orde, maar is er ook aandacht voor de gevaren.

In de 2e klas wordt deze lijn doorgetrokken. Dan staat er een burgerschapsdag op het programma. Hier worden allerlei zaken belicht, die een leerling helpen goed te functioneren in de maatschappij. Op die dag wordt voorlichting gegeven over maatschappelijke problemen zoals cyberpesten, loverboys, etc.

Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs

Om een leerling optimaal voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs zet het Mendelcollege, naast de reguliere lessen, een reeks van hulpmiddelen in. De mentorlessen in de 3e klas worden bijvoorbeeld grotendeels gevuld met uitleg over de profielkeuze in de bovenbouw. Verder wordt er op school een profielmarkt georganiseerd, waarbij diverse vakken uitleg geven over de inhoud van de stof in de bovenbouw om de leerlingen zo te helpen bij de keuze.

Aanvullend voor gymnasiasten is er ieder jaar een gymnasiumdag voor de onderbouw.

Bovenbouw vwo

Vwo bovenbouw

Vwo-leerlingen maken in de 4e klas een keuze uit vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken die elke atheneum/gymnasiumleerling moet volgen. Dat zijn: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) voor de atheneumleerling
 • Frans of Duits voor de atheneumleerling
 • Latijn of Grieks voor de gymnasiumleerling
 • Maatschappijleer
 • Godsdienst
 • Lichamelijke Opvoeding

Elk profiel bevat daarnaast 4 vakken die aan dat profiel gerelateerd zijn. Verder moet aan elk profiel nog één keuzevak worden toegevoegd.

Voor gymnasiasten is er ieder jaar een gymnasiumdag voor de bovenbouw.

Extra activiteiten vwo

 

Extra activiteiten op het vwo

Het burgklaskamp is de eerste activiteit waaraan vwo-leerlingen deelnemen. Hier leren ze elkaar en hun mentor snel kennen. Daarna volgen nog veel activiteiten, die hun tijd op het Mendel onvergetelijk maken.

In de onderbouw zijn er diverse activiteiten met de mentor. Daarnaast vieren we Sinterklaas, Kerst en Pasen. Gedurende elk schooljaar worden drie projectdagen georganiseerd voor alle leerlingen. Op die dagen zijn er allerlei (buitenschoolse), vaak culturele, activiteiten.

Klas 4:

Maatschappelijke stage

In de 4e klas doen de leerlingen een maatschappelijke stage om zo kennis te maken met vrijwilligerswerk. Daarbij krijgen leerlingen de kans om iets voor andere mensen te doen in een verzorgingshuis, op een basisschool of bij een andere non-profit organisatie. Leerlingen vinden dit soms zo leuk, dat ze naar die organisatie terugkeren in hun vrije tijd.

Kritische houding

Het vak maatschappijleer is in klas 4 prominent aanwezig. Tal van zaken uit de actuele politiek en het nieuws worden daar kritisch behandeld. Met grote regelmaat bezoeken politici van naam en faam de school om in debat te gaan met de leerlingen. De leerlingen moeten vooraf vragen voorbereiden om goed beslagen ten ijs te komen.

Naar het buitenland

Aan het slot van het 4e leerjaar maken alle leerlingen van 4 vwo een 3-daagse buitenlandse studiereis. De gymnasiasten bezoeken Trier, de atheneumleerlingen brengen een bezoek aan Ieper en Lille.

Vanaf klas 4 worden de leerlingen van het Nederlandstalig vwo voorbereid om twee jaar later CAE-examen te kunnen doen.

Klas 5:

Debatteren

Vanaf de 5e klas worden leerlingen getraind om een goed debat te kunnen voeren. De toppers in deze discipline meten zich vervolgens met andere scholen in debatwedstrijden die vaak van een hoog niveau zijn.

De leerlingen met Duits in het pakket hebben in klas 5 gedurende een week een uitwisseling met leerlingen van het Gymnasium ‘In der Wüste’ uit Osnabrück. In deze week komen deze leerlingen veel te weten over de Duitse cultuur.

Studium Generale

In 5 vwo staat ook elk jaar het ‘Studium Generale’ op het programma: de leerlingen volgen een aantal hoorcolleges over verschillende onderwerpen ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

De bètavakken laten van zich horen in klas 5 en 6 met deelnames aan de Wiskundedag en diverse Olympiades. Ook nodigen deze vakken regelmatig een gastspreker uit.

Klas 6:

Schoolreizen en eindexamen

Klas 6 staat natuurlijk in het teken van het eindexamen, maar ook vinden in dit jaar de schoolreizen naar Rome, Londen en Parijs plaats en niet te vergeten: de Tekenvierdaagse.

Het Kerstgala is een hoogtepunt, maar het belangrijkste moment is natuurlijk de diploma-uitreiking, de beloning voor alle inspanningen.

Van 5 havo naar 5 vwo

Van 5 havo naar 5 vwo

Wil je na het behalen van je havo-diploma vwo gaan doen op het Mendel? Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Kom je van een andere school? Dan is de procedure als volgt:

 • Je kunt je aanmelding kenbaar maken vóór vrijdag 31maart 2023 door middel van een aanmeldingsformulier en een pakketkeuzeformulier. Deze formulieren stuur je ingevuld en ondertekend terug naar het secretariaat van de school: info@mendelcollege.nl
 • In april volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Naar het gesprek breng je mee: een kopie van je recente SE-lijst en een advies van je vakdocenten over de overstap naar de havo (capaciteiten en werkhouding).
 • In de week voor de meivakantie hoor je van ons of je toelaatbaar bent.
 • Uiterlijk in de week voor de zomervakantie wordt bekend of er een plek voor je is op het Mendelcollege.

Heb je vragen of wil je informatie over deze overstap? Neem dan contact op met de heer K. Keunen afdelingsleider 5 en 6 vwo.

Ontdek je talenten