VWO

Format gymnasium

Onderstaande informatie geldt voor alle leerlingen met een vwo-advies die kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig gymnasium of atheneum op het Mendelcollege.

Het vwo (gymnasium en atheneum) is een zesjarige opleiding voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De leerling doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak naar keuze. Met het vwo-diploma kan de leerling naar de universiteit (of - indien gewenst - het hoger beroepsonderwijs).
Het atheneumprogramma is gelijk aan het gymnasiumprogramma, alleen de lessen Latijn en Grieks ontbreken. Een leerling van het atheneum doet dus hetzelfde examen voor een willekeurig vak als een gymnasiast.

Profiel vwo-leerling

De vwo-leerling is een leergierige leerling met een brede maatschappelijke interesse die graag wordt uitgedaagd door wetenschappelijke en abstracte contexten. Hij/Zij heeft een kritische instelling, kan goed zelfstandig werken en is resultaatgericht. Een vwo-leerling vindt naast een goede werksfeer, structuur van belang in de lessen en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de docent.

Onderbouw vwo

In de onderbouw (klas 1 t/m 3) worden aan de leerlingen diverse handreikingen gedaan om te functioneren in de huidige maatschappij. Zo wordt er in de brugklas samen met de leerlingen een pestprotocol opgesteld, waar iedereen zich aan dient te houden. Verder leren we kinderen hoe je verantwoord moet omgaan met internet. Hierbij komen de voordelen van internet aan de orde, maar is er ook aandacht voor de gevaren.  
In de tweede klas wordt deze lijn doorgetrokken. Dan staat er een burgerschapsdag op het programma. Daar worden allerlei zaken belicht, die een leerling helpen goed te functioneren in de maatschappij. Op die dag wordt voorlichting gegeven over tal van maatschappelijke problemen zoals cyberpesten, loverboys, etc. 
Om een leerling optimaal voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs zet het Mendelcollege, naast de reguliere lessen, een reeks van hulpmiddelen in. De mentorlessen in de derde klas worden bijvoorbeeld grotendeels gevuld met uitleg over de profielkeuze in de bovenbouw. 
Verder wordt er op school een profielmarkt georganiseerd, waarbij diverse vakken uitleg geven over de inhoud van de stof in de bovenbouw om de leerlingen zo te helpen bij de keuze.
Aanvullend voor gymnasiasten is er ieder jaar een gymnasiumdag voor de onderbouw.

Bovenbouw vwo

Op het vwo kan vanaf de vierde klas een keuze gemaakt worden uit vier profielen, nl. Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken die elke atheneum/gymnasiumleerling moet volgen:
Nederlands
Engels
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) voor de atheneumleerling
Frans of Duits voor de atheneumleerling
Latijn of Grieks voor de gymnasiumleerling
Maatschappijleer
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
In elke profiel zitten daarnaast vier vakken die aan dat profiel gerelateerd zijn. Verder moet aan elk profiel nog één keuzevak worden toegevoegd.
Voor gymnasiasten is er ieder jaar een gymnasiumdag voor de bovenbouw.

Extra activiteiten vwo

Aan het begin van de eerste klas is er een brugklaskamp. Zo leren de leerlingen elkaar en hun mentor snel kennen. 
In de onderbouw zijn er diverse activiteiten met de mentor. Daarnaast vieren we Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Gedurende elk schooljaar worden drie projectdagen georganiseerd voor alle leerlingen. Op die dagen zijn er allerlei (buitenschoolse), vaak culturele, activiteiten.

In de vierde klas doen de leerlingen een maatschappelijke stage om zo kennis te maken met vrijwilligerswerk. Daarbij krijgen leerlingen de kans om iets voor andere mensen te doen in een bejaardenhuis, op een basisschool of bij een andere non-profit organisatie. Leerlingen vinden dit soms zo leuk, dat ze naar die organisatie terugkeren in hun vrije tijd!

Het vak maatschappijleer is in klas 4 prominent aanwezig. Tal van zaken uit de actuele politiek en het nieuws worden daar kritisch behandeld. Met grote regelmaat bezoeken politici van naam en faam de school om in debat te gaan met de leerlingen. De leerlingen moeten vooraf vragen voorbereiden om goed beslagen ten ijs te komen.

Aan het slot van het vierde leerjaar gaan alle leerlingen van 4 vwo een driedaagse buitenlandse studiereis maken. De gymnasiasten bezoeken Trier, de atheneumleerlingen brengen een bezoek aan Ieper en Lille.

Vanaf klas 4 worden de leerlingen van het Nederlandstalig vwo voorbereid om twee jaar later CAE-examen te kunnen doen.

Vanaf de vijfde klas worden leerlingen getraind om een goed debat te kunnen voeren. De toppers in deze discipline meten zich vervolgens met andere scholen in debatwedstrijden die vaak van een hoog niveau zijn.

De leerlingen met Duits in het pakket hebben in klas 5 gedurende een week een uitwisseling met leerlingen van het Gymnasium ‘In der Wüste’ uit Osnabrück. In deze week komen deze leerlingen veel te weten over de Duitse cultuur.

In 5V staat ook elk jaar het ‘Studium Generale’ op het programma: de leerlingen volgen een aantal hoorcolleges over verschillende onderwerpen ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

De bètavakken laten van zich horen in klas 5 en 6 met deelnames aan de Wiskundedag en diverse Olympiades. Ook nodigen deze vakken regelmatig een gastspreker uit.

Klas 6 staat natuurlijk in het teken van het eindexamen, maar ook vinden in dit jaar de schoolreizen naar Rome, Londen en Parijs plaats en niet te vergeten: de Tekenvierdaagse.
Het Kerstgala is een hoogtepunt, maar het belangrijkste moment is natuurlijk de diploma-uitreiking, de beloning voor alle inspanningen.

 

Mendel uitgelicht