Identiteit en burgerschap

identiteit

Identiteit en burgerschap

Wie zijn we, waar komen we vandaan:  

Het Mendelcollege is een school met een lange en rijke traditie. De geschiedenis van het Mendelcollege begint in 1947, als de paters Augustijnen van het Triniteitslyceum een dependance stichten. Deze dependance wordt in 1953 verzelfstandigd tot het Mendelcollege. 

Op 1 januari 1985 start een nieuwe fase van het Mendelcollege, als de bestuurlijke fusie met de Schoolgemeenschap Alwin een feit wordt. De Schoolgemeenschap Alwin komt voort uit een fusie tussen de in 1939 gestichte Jeroen Mavo, de in 1919 gestichte Lucia Mavo en de in 1951 gestichte Don Bosco Leao. 
 
Het huidige Mendelcollege stamt uit 1993 en is een interconfessionele (rk en pc) schoolgemeenschap geworden door een fusie met de Scholengemeenschap Alwin en de (protestants-christelijke) Eikenhof Mavo (gesticht in 1915). 

Wie zijn we, waar gaan we heen: 

Vandaag de dag hebben we met elkaar een duidelijke Missie (Waarden & Drijfveren) en Visie (Ambitie & Kernwaarden). (Schoolplan 2020-2024) 

Het Mendelcollege is een school op interconfessionele (RK en PC) grondslag, een school voor kwaliteit, een school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school laat mensen met verschillende talenten tot hun recht komen. Op basis van deze uitgangspunten biedt onze school een aanbod dat zich richt op ‘bildung’, de vorming van de gehele mens. Het Mendelcollege streeft goed onderwijs na, zodat werkelijke kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de wereld om hen heen, om zich te ontwikkelen van mens tot medemens. (Schoolplan 2020-2024, hfst 1) 

De ambitie van Het Mendelcollege is een bijdrage te leveren aan de brede maatschappelijke opdracht in het leven van leerlingen, jongvolwassenen. We begeleiden, ondersteunen en geven richting bij de ontwikkeling van mens naar medemens. Met een diploma op zak zijn onze leerlingen “wendbaar en weerbaar” om te functioneren in de samenleving. 

Elke docent, elk personeelslid draagt bij aan de ontwikkeling van het burgerschap van onze leerlingen. Dat doen we altijd en allemaal in interactie. Want we leren van elkaar; wij zijn n.l. ook burgers in diezelfde samenleving.  

We leven in een samenleving waarin ´vrijheid´ centraal staat. In onze rechtstaat is vrijheid van meningsuiting een groot goed en is geweld uit den boze.  Alleen die ´vrijheid´ staat niet op zich, we zijn geen solitair wezen. De ander heeft ook vrijheid. Dus in ons burgerschapsonderwijs gaat het over ik én de ander. Dan hebben we het over: verdraagzaamheid, inclusiviteit, solidariteit. En dit alles ongeacht afkomst, religie of seksuele voorkeur. Juist daarin zit de kracht van onze samenleving; de diversiteit en de verdraagzaamheid naar de ander; daardoor kan jij zijn wie je bent, wie je wilt zijn. Daar staan we als school voor, dat is onze identiteit. 

Kortom: We maken een reis. Van proclamatie tot diploma, van mens tot medemens. Je ontwikkelt, je groeit en je leert de ander kennen. En dat alles in een veilige omgeving; je mag vallen en weer opstaan.

Je bent goed zoals je bent, je hoort erbij!  

Jan-Mattijs Heinemeijer, nov 2021. De weerslag van gesprekken met leerlingen, medewerkers en RvT. 

Goede Doelen

In 2013 zijn wij begonnen met een Youth Ambassadors Project om kinderen van het kindertehuis Batang Pinangga op de Filipijnen te helpen. Een groep leerlingen van het Mendelcollege is in dat jaar met enkele collega’s in de zomervakantie bijna 4 weken werkzaam geweest in het tehuis. Voorafgaand aan het verblijf is er bijna een jaar lang geld ingezameld en ook kleding om het kindertehuis blijvend te ondersteunen. Sindsdien gaan er jaarlijks nog steeds enkele van onze leerlingen mee met de stichting Batang Pinangga naar het gelijknamige tehuis.

Ons bereikte het nare bericht dat een van de vaste Filipijnse begeleiders van het tehuis, Juvimer, op noodlottige wijze is overleden. Juvimer was een gedreven begeleider van de Y.A.-projectweken en zal heel erg gemist worden door zijn gezin en door de kinderen en begeleiders van Battang Pinangga. Velen van de “oude” Youth Ambassadors hebben laten weten zich graag in te willen zetten om geld in te zamelen voor Juvimers gezin dat zonder inkomen achterblijft. Ook wij denken aan een inzamelingsactie op school door onze leerlingen. Hoe we dat gaan doen laten we binnenkort weten. Heb je ideeën/suggesties? Laat het ons weten.

De volgende link activeert een kort filmpje van het bezoek van onze leerlingen aan Battang Pinangga in 2013.

https://youtu.be/szwvHbAgIH0

Hieronder een persoonlijk bericht van een van onze oud-leerlingen, Stella Zweerts, die ook enkele jaren geleden mee was naar de Filipijnen:

Onlangs is Juvimer Librinca overleden. Juvi was onze steun en toeverlaat tijdens elke Youth Ambassadors reis van Batang Pinangga. Waar velen van het Mendelcollege aan hebben deelgenomen. Zijn vrolijkheid, positieve instelling en doorzettingsvermogen waren een enorme inspiratie voor ons allemaal. We zijn dan ook zo ontzettend trots dat Juvi onderdeel van de Batang Pinangga familie was, en altijd zal blijven. We zullen hem enorm gaan missen!

Juvi werkte zijn hele leven om de mensen om hem heen een betere toekomst te geven. En wij willen dit graag van hem overnemen. Juvi laat twee kinderen en een familie achter, voor wie wij geld bijeen willen zamelen. Wil jij ons hierbij helpen? Je kunt jouw bijdrage (klein of groot, alles is welkom!) overmaken naar de BP-rekening: NL98RABO0356556905 t.n.v. Stichting Batang Pinangga o.v.v. Kuya Juvimer

https://youtu.be/4Ar9ewlfUn0

 

Maatschappelijke stage

bovenkant maatschappelijke stage4

Alle leerlingen op het Mendelcollege in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke organisatie. De leerlingen doen vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of kinderdagverblijf. Iedere leerling zoekt een stageplek die aansluit bij zijn of haar interesses.

Tijdens de maatschappelijke stage komen de meeste leerlingen voor het eerst in aanraking met vrijwilligerswerk. Het is een leerzaam traject waarin de leerling zich, naast het feitelijke vrijwilligerswerk, ook in andere aspecten kan bekwamen zoals organiseren, contacten leggen en samenwerken. Het werk is belangrijk voor zowel de leerling als voor de samenleving.

Onderdeel van het leertraject van de leerling is het leggen van contact met maatschappelijke organisaties. De leerlingen zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek. De leerlingen vinden op deze wijze ook eerder een stageplaats die aansluit bij hun persoonlijke interesses.

Aan de maatschappelijke stage is een vakopdracht verbonden. Deze opdracht wordt beoordeeld en telt mee voor het rapportcijfer. De maatschappelijke stage maakt deel uit van het verplichte curriculum.

Waarom de maatschappelijke stage?

Het Mendelcollege vindt de maatschappelijke stage een belangrijk onderdeel van de vorming van leerlingen. We hebben heel bewust vanuit onze identiteit gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten, ook al is deze sinds schooljaar 2015-2016 niet meer wettelijk voorgeschreven. We gunnen onze leerlingen een leerzame ervaring die hun betrokkenheid bij de wereld om hen heen vergroot.

 

Ontdek je talenten