Identiteit

identiteit

Het Mendelcollege is een school op christelijke grondslag (rooms-katholiek en protestants-christelijk). Onze school staat open voor alle leerlingen en ouders die het eens zijn met de grondslag van de school.
Onze identiteit komt naar voren in de aandacht die we hebben voor elkaar. We staan samen met leerlingen en ouders stil bij het kerst- en paasfeest, zetten ons in voor goede doelen en alle leerlingen volgen een maatschappelijke stage.

Vieringen

bovenkant kerstviering identiteit

Op het Mendelcollege besteden we op een creatieve en leuke manier aandacht aan Kerstmis en Pasen; momenten waarop iets te vieren valt.

Kerstmis
bovenkant tekst kerst identiteit2

De kerstviering is ’s avonds voor leerlingen en ouders in de aula. Tijdens de viering voeren leerlingen toneelstukjes op, we vertonen zelfgemaakte filmpjes, we lezen voor uit de Bijbel, maken muziek en zingen samen. Daarna is er tijd om samen koffie, warme chocomelk of glühwein (voor de ouders) te drinken.
We brengen ook kerstpakketten naar een verzorgingshuis vlakbij school. De pakketten worden door de leerlingen zelf samengesteld. Het is leuk om te zien hoe blij de bewoners zijn met hun cadeautjes.

Pasen
bovenkant tekst paasviering identiteit
Naast aandacht voor het paasverhaal en veel muziek heeft de paasviering ieder jaar een thema. In de periode voor Pasen organiseren we een actie voor het Goede Doel. De leerlingen van de brugklassen verkopen zakjes bloembollen. Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis Entebbe Early Learning School in Oeganda. Bij de basisschool is ook een weeshuis gevestigd waar ongeveer 60 kinderen onder zeer lastige omstandigheden worden opgevangen.

Goede Doelen

Pannbucholai tehuis en Chirumalar School, India
Vanwege het 65-jarige jubileum van het Mendelcollege wordt er een Goede Doelen Dag georganiseerd op 11 juli 2018. Leerlingen van de eerste en tweede klassen gaan geld inzamelen voor de kinderen van het Pannbucholai tehuis en de Chirumalar School om zo de lunches voor de kinderen financieel te steunen en geld te geven voor bedden en tafeltjes.

Vanuit het Mendelcollege zijn Rik Stokvis en Elmar Post, beiden leerlingen uit 5-vwo, en de heer E. van Rooij (docent) in juni 2018 naar India geweest om Pannbucholai en de Chirumalar School te bezoeken. Rik en Elmar hebben hun ervaringen, voorafgaand aan de Goede Doelen Dag, als ‘Youth Ambassadors’ gedeeld met de leerlingen van het Mendelcollege die zich in gaan zetten voor de fondsenwerving.

11

Oud Mendelier Pim Zaremba (begeleider van Youth Ambassadors van de St. Batang Pinangga) en Ebel Dijkstra (voorzitter van de St. Eerlijk Delen) vergezelden Rik en Elmar bij hun bezoek aan Pannbucholai en de Chirumalar School en onderzochten de mogelijkheden voor toekomstige Youth Ambassador programma’s.

Het tehuis Pannbucholai, en de bijbehorende school Chirumalar, zijn gelegen in het plaatsje Vellakulam (70 kilometer van Tiruchirappalli) in de deelstaat Tamil Nadu in Zuid-oost India. De Chirumalar School verzorgt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

12

Pannbucholai en de Chirumalar School maken onderdeel uit van de Stichting Mahalir Vidiyal Trust; een particulier initiatief (zonder overheidssubsidie), een soort woongroep waar ongeveer 20 volwassenen en 50 kinderen wonen. De volwassenen van Pannbucholai ondersteunen de lokale bevolking, o.a. door kinderen een thuis te bieden en door scholing.

De volgende (Duitstalige) website geeft informatie over Mahalir Vidiyal Trust en de Chirumalar School: http://vanakkam.at/über/index.html

 

Entebbe Early Learning School, Oeganda

bovenkant goede doelen identiteit

Oud-Mendelier Bibian van der Voorn zet zich in voor de Entebbe Early Learning School in Oeganda.
De 'Early Learning School' is een tehuis en basisschool waar weeskinderen wonen en naar school gaan. Voor meer informatie kun je op de website kijken: http://www.earlylearningschool.org/

Met Pasen steunen we dit project door bloembollen te verkopen en de opbrengst hiervan gaat naar de Early Learning School.

Maatschappelijke stage

bovenkant maatschappelijke stage4

In 2012 is door de overheid besloten de maatschappelijke stage voor leerlingen in het middelbaar onderwijs niet meer verplicht te stellen. Het Mendelcollege vindt maatschappelijke stage echter een belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. Het Mendelcollege heeft dan ook heel bewust vanuit zijn identiteit voor gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten. Om zo de betrokkenheid van leerlingen bij de wereld om ons heen te vergroten.

Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen vroeg of laat in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke organisatie. De leerlingen verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of kinderdagverblijf. Iedere leerling zoekt een stageplek die aansluit bij zijn/haar interesses.

Ontdek je talenten