Aanmelding leerling met extra ondersteuning

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft kan de basisschool besluiten om een zogenaamde MDO-procedure (multidisciplinair overleg) op te starten.

De uitvoering van een dergelijke procedure vindt plaats in de periode van 2 november 2021 tot 5 februari 2022.

Mocht u vragen hebben over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. J. Zandbergen.

Ontdek je talenten