Kwaliteit

Format kwaliteitszorg2

Kwaliteit van ons onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, doen we regelmatig onderzoek onder leerlingen, ouders, personeel en oud-leerlingen. De uitkomsten geven ons houvast voor de ontwikkeling van ons onderwijs.


scholen op de kaart

scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart vindt u de kwaliteitsgegevens van het Mendelcollege en andere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. De gegevens komen van de scholen zelf en van de onderwijsinspectie en daaraan gelieerde instanties. Bekijk hier de scores van het Mendelcollege.

Onderwijsinspectie

Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder de kwaliteitskaarten van alle scholen in Nederland, vindt u op de website van de Onderwijsinspectie.

Kwaliteit is meer dan cijfers alleen

Tegelijkertijd is kwaliteit meer dan de cijfers weergeven. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol. Sociale vaardigheden zoals omgang met leerlingen en docenten, het werken in groepjes, gedrag en houding maken binnen het Mendelcollege deel uit van het leerproces. Dit betekent dat iedere leerling vanaf het moment dat hij of zij op school komt tot het moment waarop de school wordt verlaten, een groeiproces doormaakt waarin individuele capaciteiten en sociale vaardigheden toenemen. Dit groeiproces is niet in cijfers uit te drukken. Evenmin weerspiegelen de kwaliteitscijfers de wijze waarop wij de identiteit van onze school uitdragen.

Examenresultaten Mendelcollege

Slagingspercentage 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
atheneum/gymnasium 94 95 99,2 95  96 95 89 90 84 93
havo 90 90 100 98  95 91 93 89 92 87
mavo 99 100 100 95  95 90 91 97 95 88

Ontdek je talenten