Wie is wie

Schoolleidinga

Rector-bestuurder
de heer Jan-Mattijs Heinemeijer

Conrector/plv. rector
mevrouw Miriam van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 en 2 mavo, 1 mavo-havo 
mevrouw Fredy Lemmink-van Offeren

3 en 4 mavo 
de heer Gerard Been

2 en 3 havo (Ned.+TTO) 
mevrouw Gabriëlle Huizenga

1 havo-atheneum (TTO), 1 gymnasium/atheneum (TTO) en 2 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  
mevrouw Amanja Doek

1 havo-atheneum (Ned.) en 1 gymnasium/atheneum (Ned.)
mevrouw Susanne Meijer

3 en 4 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO) 
de heer David Schenk

4 en 5 havo (Ned.+TTO) 
de heer Gijs de Roode

5 en 6 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  
de heer Koen Keunen

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden op ons intranet.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben medewerkers, ouders en leerlingen zitting.

Namens de medewerkers
de heer Chris Bekker (voorzitter)
mevrouw Marjanne de Cuyper (vicevoorzitter)
mevrouw Femke Vena (secretaris)
de heer Jasper Kers 
de heer Gijs Vermeulen
mevrouw Manon Pleiter-van Leeuwen

Namens de ouders
de heer Folkert Hersman
de heer Joris Essing
vacature

Namens de leerlingen
Thomas Broskij
Donna van Doorn
Miguel Spoorenberg
Bryan van Veen

Raad van toezicht
dhr. C.M.B. Berendsen (voorzitter)
dhr. R. van den Dungen
mw. M. Kluitmans
dhr. B. Kramer
mw. A. Mulder

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen). Ze houden zich vooral bezig met problemen of conflicten die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.

mevrouw Jenneke Ingelse: jhingelse@mendelcollege.nl
de heer Gersom Olthof: golthof@mendelcollege.nl

Externe vertrouwenspersonen
dhr. L.H.M. van Noordwijk
telefoon 023-5245747

mw. B.M.J. Hes
telefoon 06-25538458

Anti-pestcoördinator
mevrouw Corine van Jaarsveld.
Lees hier meer over onze anti-pestcoördinator.


Zorgcommissie

De zorgcommissie staat onder leiding van de heer John Zandbergen en bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders en een CJG-coach. Lees meer over onze leerlingbegeleiding.

Decanen
mevrouw Marga Kuiper
mevrouw Manon Pleiter-van Leeuwen
Meer over onze decanen leest u hier. 

Ontdek je talenten