Wie is wie

Directie print 9721

Rector-bestuurder
dhr. J.M. Heinemeijer

Conrector/plv. rector
mw. M. van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 en 2 mavo, 1 mavo-havo 
mw. F.A. Lemmink-van Offeren

3 en 4 mavo 
dhr. G.M. Been

2 en 3 havo (Ned.+TTO) 
mw. G.A.M. Huizenga

1 havo-atheneum (TTO), 1 gymnasium/atheneum (TTO) en 2 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  
mw. A.F. Doek

1 havo-atheneum (Ned.) en 1 gymnasium/atheneum (Ned.)
mw. S.W. Meijer

3 en 4 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO) 
dhr. D.A. Schenk

4 en 5 havo (Ned.+TTO) 
dhr. G.G.A. de Roode

5 en 6 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  
dhr. K.G.H. Keunen

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden op ons intranet.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben medewerkers, ouders en leerlingen zitting.

Namens de medewerkers
dhr. C.H.W. Bekker (voorzitter)
mw. M.P.L. de Cuyper (vicevoorzitter)
mw. F.J. Vena (secretaris)
dhr. J. Kers 
dhr. G. Vermeulen
mw. E.M. Pleiter

Namens de ouders
dhr. F.E.M. Hersman
dhr. J.B. Essing
dhr. J.G. Bernard

Namens de leerlingen
Ruben Rosaria
Tomas Broskij

Raad van toezicht
dhr. C.M.B. Berendsen (voorzitter)
dhr. R. van den Dungen
mw. M. Kluitmans
dhr. B. Kramer
mw. A. Mulder

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen). Ze houden zich vooral bezig met problemen of conflicten die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.

mw. J.H. Ingelse: jhingelse@mendelcollege.nl
dhr. G. Olthof: golthof@mendelcollege.nl

Externe vertrouwenspersonen
dhr. L.H.M. van Noordwijk
telefoon 023-5245747

mw. B.M.J. Hes
telefoon 06-25538458

Anti-pestcoördinator
mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld.
Lees hier meer over onze anti-pestcoördinator.
2016 01

Zorgcommissie
De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W. Zandbergen en bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders en een CJG-coach. Lees meer over onze leerlingbegeleiding.

Decanen
mw. M.Th. Kuiper
mw. E.M. Pleiter-van Leeuwen
Meer over onze decanen leest u hier. 

Ontdek je talenten