Wie is wie

Foto wie is wie 2014

Rector-bestuurder dhr. J.M. Heinemeijer
Conrector dhr. H.L.N. Bloem
Conrector mw. M. van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 en 2 mavo, 1 mavo-havo  mw. F.A. Lemmink-van Offeren
falemmink@mendelcollege.nl
3 en 4 mavo  dhr. G.M. Been
gmbeen@mendelcollege.nl
1 havo-atheneum, 2 en 3 havo (Ned.+TTO)  mw. G.A.M. Huizenga
gamhuizenga@mendelcollege.nl
1 havo-ath (TTO), 1 en 2 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  mw. A.F. Doek
afdoek@mendelcollege.nl
3 en 4 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  dhr. D.A. Schenk
daschenk@mendelcollege.nl
4 en 5 havo (Ned.+TTO)  dhr. G.G.A. de Roode
ggaderoode@mendelcollege.nl
5 en 6 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  dhr. J.L.J. van Oijen
jljvanoijen@mendelcollege.nl

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden op het intranet.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de medewerkers
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: mw. F.J. Vena
Secretaris: mw. S. de Boer
Leden: dhr. P. Roest, dhr. W.M.A. Habets en mw. M.P.L. de Cuyper

Namens de ouders
dhr. J.C.M.C. de Haan en dhr. F. Hersman

Namens de leerlingen
Fiene de Vreese, Thomas Broskij en Ruben Rosaria

Raad van toezicht
Voorzitter: dhr. J.A.M. Koster
Penningmeester: dhr. R. van den Dungen
Leden: dhr. C.M.B. Berendsen, mw. L. Kramer en  
mw. A. Mulder

Vertrouwenspersonen
Mw. J.H. Ingelse en dhr. G. Olthof. Zij zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen).
Vertrouwenspersonen houden zich voornamelijk bezig met problemen of conflicten, die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling, of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Anti-pestcoördinator
Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld. Lees meer.
2016 01

Zorgcommissie
De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W. Zandbergen.
De zorgcommissie bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach. Leerlingbegeleiding.

Decanen
mw. M.Th. Kuiper
mw. E.M. Pleiter-van Leeuwen
Lees meer.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten