Wie is wie

Foto wie is wie 2014

Rector-bestuurder: dhr. J.M. Heinemeijer
Conrector mavo en havo en plv. rector: dhr. H.L.N. Bloem
Conrector vwo: mw. M. van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 mavo, 1 mavo-havo en 2 mavo mw. F.A. Lemmink-van Offeren
3 en 4 mavo dhr. G.M. Been
1 TTO havo-atheneum, 1 havo-atheneum, 2 en 3 TTO havo, 2 en 3 havo mw. G.A.M. Huizenga
1 t/m 3 TTO gymnasium/atheneum, 1 gymnasium/atheneum mw. A.F. Doek
2, 3 en 4 gymnasium/atheneum dhr. M.A. van der Voorn
4 en 5 havo dhr. G.G.A. de Roode
5 en 6 gymnasium/atheneum dhr. J.L.J. van Oijen

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden op intranet.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de medewerkers
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: dhr. A.D.P.A. Hagoort
Secretaris: mw. S. de Boer
Leden: dhr. W.M.A. Habets, dhr. M.O. Blom, mw. F.J. Vena

Namens de ouders
dhr. J.C.M.C. de Haan, dhr. H. Kelder en dhr. F. Hersman

Namens de leerlingen
Raúl Morell y Carstensen, David Vestering en Fiene de Vreese

Raad van toezicht
Voorzitter: dhr. J.A.M. Koster
Secretaris: dhr. G.A. Jägers
Penningmeester: dhr. R. van den Dungen
Leden: mw. B.A. van Everdingen, dhr. C.M.B. Berendsen, mw. L. Kramer,
mw. A. Mulder

Vertrouwenspersonen
Mw. J.H. Ingelse en dhr. G. Olthof. Zij zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen).
Vertrouwenspersonen houden zich voornamelijk bezig met problemen of conflicten, die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling, of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Anti-pestcoördinator
Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld. Lees meer.
2016 01

Zorgcommissie
De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W. Zandbergen.
De zorgcommissie bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach. Leerlingbegeleiding.

Decanen
mw. M.Th. Kuiper
mw. E.M. Pleiter-van Leeuwen
Lees meer.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten