Wie is wie

Foto wie is wie 2014

Rector-bestuurder dhr. J.M. Heinemeijer
Conrector/plv. rector mw. M. van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 en 2 mavo, 1 mavo-havo  mw. F.A. Lemmink-van Offeren
falemmink@mendelcollege.nl
3 en 4 mavo  dhr. G.M. Been
gmbeen@mendelcollege.nl
2 en 3 havo (Ned.+TTO)  mw. G.A.M. Huizenga
gamhuizenga@mendelcollege.nl
1 havo-atheneum (TTO), 1 gymnasium/atheneum (TTO) en 2 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  mw. A.F. Doek
afdoek@mendelcollege.nl 

1 havo-atheneum (Ned.) en 1 gymnasium/atheneum (Ned.) mw. S.W. Meijer
swmeijer@mendelcollege.nl
3 en 4 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  dhr. D.A. Schenk
daschenk@mendelcollege.nl
4 en 5 havo (Ned.+TTO)  dhr. G.G.A. de Roode
ggaderoode@mendelcollege.nl
5 en 6 gymnasium/atheneum (Ned.+TTO)  K.G.H. Keunen
kghkeunen@mendelcollege.nl

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren vindt u hier.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de medewerkers
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: mw. F.J. Vena
Secretaris: mw. S. de Boer
Leden: mw. M.P.L. de Cuyper, dhr. G. Vermeulen en Mw. E.M. Pleiter

Namens de ouders
dhr. F.E.M. Hersman, dhr. J.B. Essing en dhr. J.G. Bernard

Namens de leerlingen
Ruben Rosaria, Tomas Broskij en Thomas Hu

Raad van toezicht
Voorzitter: dhr. C.M.B. Berendsen
Leden: dhr. R. van den Dungen, mw. M. Kluitmans, dhr. B. Kramer en mw. A. Mulder

Vertrouwenspersonen
Mw. J.H. Ingelse en dhr. G. Olthof. Zij zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen).
Vertrouwenspersonen houden zich voornamelijk bezig met problemen of conflicten, die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling, of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Anti-pestcoördinator
Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld. Lees meer.
2016 01

Zorgcommissie
De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W. Zandbergen.
De zorgcommissie bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach. Leerlingbegeleiding.

Decanen
mw. M.Th. Kuiper
mw. E.M. Pleiter-van Leeuwen
Lees meer.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten