Weging van de rapportcijfers

Weging van de rapportcijfers

De leerlingen ontvangen per schooljaar 3 rapporten. Hierop staan 2 cijfers: een heel cijfer en het cijfer op één decimaal. Met deze weergave bieden wij u meer informatie, omdat het van belang is te weten of de 6 een 5,6 of een 6,4.

Voor het tot stand komen van de rapportcijfers hanteren wij de zogeheten doorlopende methode. Dat betekent dat alle cijfers het gehele schooljaar meetellen. Echter per groep van vakken kunnen de gewichten per rapportperiode verschillen. In het onderstaande overzicht kunt u aflezen welke gewichten per rapportperiode door de verschillende vakken worden gehanteerd.

Methode 1

Vak: gd, gs, ak, if, ec, tn, mu, bi, hv/tw, anw, ma, lett, kcv, (lo klassen 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-6 vwo)

Rapport 1: gewicht 1

Rapport 2: gewicht 1

Rapport 3: gewicht 1

Methode 2

Vak: ne, la, gr, fa, du, en, wi, na, sk, te/bv, (lo klassen 1, 2 en 3 havo en 3 vwo)

Rapport 1: gewicht 2

Rapport 2: gewicht 3

Rapport 3: gewicht 4

Uitzondering

Vakken die in een halfjaarrooster worden gegeven

Rapport 1, respectievelijk 2: gewicht 1

Rapport 2, respectievelijk 3: gewicht 1

Stel: uw kind behaalt voor het vak Engels (methode 2) in rapportperiode 1 een 6, een 7 en een 8. Voor het tot stand komen van bijvoorbeeld rapportcijfer 3 tellen deze 3 cijfers nog steeds mee. Tijdens rapportperiode 3 behaalt uw kind een 4, een 5 en een 6. Deze cijfers tellen voor het tot stand komen van rapportcijfer 3 tweemaal zo zwaar mee en opzichte van de ook nog meetellende cijfers uit rapportperiode 1 en 4/3 keer zo zwaar en opzichte van de cijfers uit rapportperiode 2.

Als uw kind deze zelfde cijfers zou halen voor het vak godsdienst en levensbeschouwing geldt echter methode 1 (zie bovenstaand schema), waarin alle cijfers gedurende de 3 rapportperiodes eenzelfde gewicht behouden. Het verschil in weging heeft te maken met de opbouw van de inhoud van de vakken.

Start meteen goed

Wij hopen dat voor u en uw kind duidelijk is dat alle behaalde cijfers het gehele schooljaar blijven meetellen. Het is dus zaak voor uw zoon of dochter om direct vanaf het begin van het schooljaar goed te starten.

Raadpleeg Magister

Overigens kunnen zowel leerling als ouders het gehele jaar via Magister de behaalde cijfers met het periodegemiddelde en het voortschrijdend gemiddelde inzien. Met de actuele informatie over de stand van zaken kunnen leerling en ouders hun voordeel doen. Neemt u bij eventuele zorgen gerust contact op met de mentor.

Ontdek je talenten