Ouderparticipatie

ouderparticipatie

Samen met u, ouders

Op het Mendelcollege hechten we veel belang aan de mening, de input en het netwerk van onze ouders. Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden en thema-avonden. We zijn altijd blij als u met ons meedenkt of een vraag stelt.

Goed contact tussen ouders en school is van groot belang. Daarom organiseren we jaarlijks de volgende bijeenkomsten:

• Proclamatieavond (eerste schooldag) voor de eerste klassers en hun ouders
• Ouderavonden voor de ouders van de eerste klassers met als doel kennismaking met elkaar, de school en de mentor
• 10-minutenavonden (tafeltjesavonden) met docenten en mentoren naar aanleiding van het eerste rapport. Later naar aanleiding van het tweede rapport en ook ter voorbereiding op de overgang naar het volgende jaar.
• Diverse voorlichtingsavonden over ondermeer de keuze van het vakkenpakket, het examen en de buitenlandse reizen. Ouders worden hiervoor (via e-mail) uitgenodigd door de afdelingsleider. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de mentor.

In de agenda vindt u de datum en de aanvangstijd van de verschillende ouderavonden.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) hebben enkele ouders zitting, naast uiteraard personeel en leerlingen. Het is een krachtig en constructief medium dat samen optrekt met de rector-bestuurder om het Mendelcollege vooruit te helpen.

Thema-avond voor ouders
Ieder jaar zijn er thema-avonden. Soms met een gastspreker, soms door de school zelf ingevuld. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: de zin/onzin van huiswerk, werken met chromebooks, pesten, opvoeden en vervolgstudie.

Maatschappelijke stage
Dat onderwijs meer is dan lessen alleen is evident, vandaar dat we onze leerlingen ook zicht op de maatschappij mee willen geven. Wilt u meehelpen met de maatschappelijke stage of hebt u suggesties voor stageplaatsen? Neemt u dan contact op met de school.

Ontdek je talenten