Ouderparticipatie

ouderparticipatie

Op het Mendelcollege hechten we veel belang aan contacten met ouders. Om die reden organiseren we regelmatig ouderavonden. Hieronder lees u meer over ouderavonden. Over de prestaties of het welbevinden van uw kind kunt u contact opnemen met de mentor.

Medezeggenschapsraad
In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben enkele ouders zitting.

Thema-avond voor ouders
Ieder jaar organiseert de afdelingsleiding een thema-avond met een gastspreker over een onderwerp zoals huiswerk of opvoeden. Daarna is er gelegenheid tot gedachtewisseling met de afdelingsleiding. Organisatorische zaken en onderwerpen die het onderwijs aangaan komen dan aan de orde.

Maatschappelijke stage
Wilt u meehelpen met de maatschappelijke stage of hebt u suggesties voor stageplaatsen? Neemt u dan contact op met de school: info@mendelcollege.nl.

Ouderavonden

Goede contacten tussen ouders en school zijn van groot belang. Daarom worden jaarlijks de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

  • Proclamatieavond (eerste schooldag) voor de eerste klassers en hun ouders.
  • Ouderavonden voor de ouders van de eerste klassers met als doel kennismaking met elkaar, de school en de mentor.
  • 10-Minutenavonden (tafeltjesavonden) met docenten en mentoren naar aanleiding van het eerste rapport; later naar aanleiding van het tweede rapport en tevens ter voorbereiding op de overgang naar het volgende jaar.
  • Diverse voorlichtingsavonden over onder andere de keuze van het vakkenpakket, het examen en de buitenlandse reizen. Ouders worden hiervoor (via e-mail) uitgenodigd door de afdelingsleider. Bovendien kunt u altijd een afspraak maken met de mentor.

In de agenda vindt u de datum en de aanvangstijd van de verschillende ouderavonden.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten