Havo

Format Havo

Havo

Leerlingen met een havo of havo-vwo-advies die kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig gymnasium of atheneum zijn van harte welkom op het Mendelcollege.

De havo is een 5-jarige opleiding waarna doorgestroomd kan worden tot het hoger beroepsonderwijs (hbo) of 5 atheneum. In onze afdeling werken we aan goed onderwijs en aan een gezellige en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat de leerlingen ‘eruit halen wat erin zit’.

Profiel havo-leerling

De havo-leerling heeft behoefte aan een duidelijke structuur, een goede sfeer op school en hulp wanneer het nodig is. Op het Mendelcollege stellen we duidelijke regels en hebben we oog voor iedere individuele leerling. We verwachten goede resultaten en stellen daarom de nodige eisen aan onze leerlingen. We richten onze lessen zo in dat de leerlingen worden geholpen aan de eisen te voldoen en het nut inzien van de lesstof die zij aangeboden krijgen. Ieder jaar doen de leerlingen per klas of jaarlaag een gezamelijke introductie-activiteit en wordt het jaar met elkaar en de mentor afgesloten.

Onderbouw havo

Onderbouw havo

Leerlingen met een havo-advies of havo-vwo-advies komen in een havo-atheneum-brugklas. Aan het einde van het eerste jaar kunnen leerlingen doorstromen naar 2 havo of 2 atheneum.

In deze mengklassen geven we les op atheneum-niveau. We dagen de leerling uit. Vervolgens toetsen we op 2 niveaus: atheneum- en havo-niveau. Leerlingen krijgen binnen de toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus. Met één cijfer per toets.

Leerlingen met een 6 à 7 gaan door naar de havo. Leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld kunnen naar het atheneum). We letten ook op studiehouding, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, huiswerk en leergierigheid.

Sociaal-emotionele vaardigheden

In de onderbouw is ook veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. In de brugklas stellen de leerlingen een pestprotocol met elkaar op waarin duidelijke afspraken staan hoe zij met elkaar omgaan. Verder leren we de leerlingen hoe je op de juiste manier omgaat met sociale media en internet. In 2 havo komen er 2 nieuwe vakken bij: Duits en natuurkunde. In klas 3 komt scheikunde erbij.

Welk vakkenpakket?

In klas 3 gaan de leerlingen nadenken over hun vakkenpakket voor de bovenbouw. In mentorlessen, voorlichtingsactiviteiten en gesprekken met hun mentor en/of decaan en ouders doorlopen de havisten het keuzetraject. De voorlopige keuze doen de leerlingen in februari. In april volgt de definitieve profielkeuze na advies van de vakdocenten.

Bovenbouw havo

In 4 havo komen leerlingen samen uit verschillende leerjaren: 3 havo, 3 en 4 vwo, 4 mavo en leerlingen die 4 havo opnieuw doen. Aan het begin van het jaar hebben we een dag vol met sport- en teamactiviteiten om met elkaar kennis te maken en samen te werken.

Leerlingen kiezen ter voorbereiding op hun start in 4 havo één van de vier profielen: 

  1. Natuur en Techniek
  2. Natuur en Gezondheid
  3. Economie en Maatschappij
  4. Cultuur en Maatschappij

In het vrije deel bieden we een breed keuzeprogramma aan. Voor de meeste vakken worden in 4 havo al cijfers gehaald voor de eindlijst.

In 5 havo staan alle cijfers in het teken van de eindlijst. Het examenjaar 5 havo kent 3 tentamenweken en het jaar wordt afgesloten met het Centraal Examen.

Extra activiteiten havo

Extra activiteiten op de havo

Uiteraard gaan we op brugklaskamp. Hier leren de leerlingen elkaar en hun mentor beter kennen. Elk jaar vieren we samen Sinterklaas en Kerst en vaak gaat de klas met de mentor aan het eind van het jaar op stap.

Drie keer per jaar wordt organiseren we in alle leerjaren (behalve het examenjaar) een projectdag voor de leerlingen. Verschillende culturele activiteiten komen dan aan bod. De projectdagen vinden zowel op als buiten school plaats.

Buitensportdag en maatschappelijke stage

In de 3e klas starten we al vroeg in het jaar met een actief buitensportkamp van 3 dagen. Dit kamp heeft als doel de groepsband te versterken in een andere omgeving. Daarnaast organiseren we de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk.

Strandsportdag en stedenreis

Naast de kennismakingsdag in 4 havo organiseren we aan het eind van het jaar de strandsportdag. In 5 havo gaan we de week voor de herfstvakantie op stedenreis. De leerlingen gaan naar Londen of Berlijn. Leerlingen met het vak Kunst gaan ook nog eens 4 dagen op Tekenweek.

Van 4 mavo naar 4 havo

Van 4 mavo naar 4 havo

Wil je na het behalen van je mavo-diploma havo gaan doen op het Mendel? Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Kom je van een andere school? Dan is de procedure als volgt:

  • Je kunt je aanmelding kenbaar maken vóór vrijdag 31maart 2023 door middel van een aanmeldingsformulier en een pakketkeuzeformulier. Deze formulieren stuur je ingevuld en ondertekend terug naar het secretariaat van de school: info@mendelcollege.nl
  • In april volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Naar het gesprek breng je mee: een kopie van je recente SE-lijst en een advies van je vakdocenten over de overstap naar de havo (capaciteiten en werkhouding).
  • In de week voor de meivakantie hoor je van ons of je toelaatbaar bent.
  • Uiterlijk in de week voor de zomervakantie wordt bekend of er een plek voor je is op het Mendelcollege.

Heb je vragen of wil je informatie over deze overstap? Neem dan contact op met de heer G. de Roode, afdelingsleider 4 en 5 havo.

Ontdek je talenten