Persbericht aanmelding en inschrijving brugklas 2023-2024

Alle leerlingen zijn geplaatst op een school uit hun top 7.

Net zoals de afgelopen jaren is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. De scholen in het voortgezet onderwijs hebben dit jaar weer fysieke open dagen kunnen organiseren.

Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en hun top 7 van voorkeurscholen opgegeven.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich 3545 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze en 99%  op een school van hun top 3 en alle leerlingen op een school uit hun top 7. Voor de leerlingen die werden uitgeloot op de school van eerste keuze, is onder toezicht van een notaris de plaatsingsprocedure uitgevoerd. Deze leerlingen die wel op een school geplaatst zijn, maar niet van hun eerste voorkeur, zijn gebeld.

Vanaf 15.00 uur vandaag zullen alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website publiceren.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd.
De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

Mendelparade 2023

Mail Flyer Mendelparade2

MENDELPARADE IN HET SEINWEZEN
De jaarlijkse Mendel Parade is in april en mei weer te bezoeken. 

In het Haarlemse Seinwezen (Kinderhuissingel 1) is een selectie van beeldende werkstukken van onze leerlingen tentoongesteld. 
De officiële opening op 7 april wordt mede vormgegeven met een presentatie door oud-leerling Ben Prins. Asha Ie uit onze 3EA2-klas luistert de opening muzikaal op.
(inloop 19.00 uur, start 19.30 uur). 

Daarna is de expositie op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur nog te bewonderen t/m 31 mei.  

Ziekmelden 2022-2023


ziekjes.jpg
NIEUW: ZIEKMELDEN MET MAGISTER-APP


Vanaf dit schooljaar kunt u als ouder gebruik gaan maken van de magister-app.
Dit zal uitsluitend werken in het ouderaccount van Magister. 


U kunt uw kind in deze app alleen een hele dag ziekmelden.
Voor tandarts, ortho en andere absenties kunt u bellen of mailen naar abs@mendelcollege.nl 

 

Ontdek je talenten

Op het Mendelcollege dagen we je uit om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door de combinatieklassen hebben we een jaar extra de tijd om goed uit te zoeken welk onderwijsniveau het beste bij je past. Je kunt je bij ons aanmelden met een advies vwo, havo, mavo en de mengadviezen havo-atheneum of mavo-havo. In de brugklas krijg je les op het hoogste niveau.

MENDEL ACTUEEL