Aanmelden leerlingen 4 havo

Heb je ambitie om na het behalen van je mavo-diploma de havo te gaan doen? Hier lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Tijdpad en procedure voor leerlingen van buiten het Mendelcollege:
• Je kunt je aanmelding kenbaar maken tot en met 31 maart 2023 door middel van een aanmeldingsformulier en een pakketkeuzeformulier. Deze formulieren mag je mailen naar: info@mendelcollege.nl
• In de maand april volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Naar het gesprek breng je mee: een kopie van je recente SE-lijst en een advies van je vakdocenten over de overstap naar de havo (capaciteiten en werkhouding).
• In de week voor de meivakantie doet het Mendelcollege uitspraak of je toelaatbaar bent.
• Uiterlijk in de week voor de zomervakantie wordt bekend of er een plek voor je is op het Mendelcollege. Plaatsing in 4 havo is alleen mogelijk als er ook ruimte is om leerlingen te plaatsen. Het Mendelcollege heeft op dit moment zeer beperkte capaciteit om externe leerlingen te plaatsen. 

Heb je vragen of wil je informatie over deze overstap, neem dan contact op met de heer G. de Roode, afdelingsleider 4 en 5 havo.

Ontdek je talenten