Vacatures

Collage vacatures 2014

Het Mendelcollege heeft per 1 augustus 2020 een vacature voor een afdelingsleider voor klas 3 en 4 vwo (Nederlandstalig en TTO).

Functieomschrijving en profielschets februari 2020
AFDELINGSLEIDER KLAS 3 en 4 vwo (Nederlandstalig en TTO)

Algemeen
De afdelingsleider maakt samen met zes andere afdelingsleiders, twee conrectoren en de rector-bestuurder deel uit van de schoolleiding van het Mendelcollege en is verantwoordelijk voor het onderwijs, personeelszorg, leerlingbegeleiding en dagelijkse gang in de afdeling. Het vwo is georganiseerd in drie afdelingen te weten onderbouw (leerjaar 1+2), middenbouw (leerjaar 3+4) en vwo bovenbouw (5+6). De onderwijsontwikkeling vindt zowel op sectie- als afdelingsniveau plaats. Een groot deel van de leerlingen volgt tweetalig onderwijs.

Onderwijs, personeel, leerlingenzorg en dagelijkse gang:
De afdelingsleider heeft aantoonbare affiniteit met de vwo-leerling en het vwo-onderwijs. Hij/zij is verantwoordelijk voor en ontwikkelt het pedagogisch-didactische beleid van de afdeling (binnen de kaders van het schoolplan) en bewaakt de uitvoering van het beleid. De afdelingsleider kan mede vanuit de eigen ervaring en de visie op onderwijs een bijdrage leveren aan de verdere (onderwijskundige) ontwikkeling van de afdeling, maar ook van de school als geheel.
Als direct-leidinggevende van de docenten in de eigen afdeling voert de afdelingsleider jaarlijks gesprekken met de afdelingsleden in het kader van het integraal personeelsbeleid. De afdelingsleider geeft leiding aan het team van mentoren en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang.
De afdelingsleider heeft affiniteit met TTO en is betrokken bij TTO- ontwikkelingen en activiteiten in de afdeling. De TTO-coördinator stuurt deze ontwikkelingen en activiteiten aan.

Kennis en ervaring
- Minimaal HBO-werk- en denkniveau
- Kennis en ervaring op het gebied van management en leiderschap
- Kennis van en affiniteit met de leerlingen en het onderwijs binnen vwo
- Kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en een visie op leren
- Onderwijsbevoegdheid en aantal jaar onderwijservaring in het vwo
- Bereidheid zich blijvend verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen, stages, projecten en cursussen

Leidinggevende en organisatorische eigenschappen
- Bewaakt de kwaliteit en resultaten van het vwo-onderwijs en werkt daarbij resultaatgericht.
- Is in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het pedagogisch-didactische klimaat en de leerlingbegeleiding.
- Is een onderwijskundig leider die openstaat voor veranderingen en zijn/haar afdelingsleden daarin kan enthousiasmeren, coachen en ondersteunen.
- Kan ideeën binnen de afdeling omzetten in concrete plannen en tijdpaden.
- Staat open voor ideeën van leerlingen en medewerkers en stimuleert betrokkenheid.
- Bezit goede organisatorische vaardigheden.
- Is stressbestendig.
- Heeft goede contactuele vaardigheden en gaat confrontaties niet uit de weg.
- Communiceert zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk en op verschillende niveaus.
- Is gesprekspartner voor leerlingen, ouders en medewerkers.
- Goede beheersing van het Engels, mondeling en schriftelijk, is een pre (TTO-school).

Overige informatie
De afdelingsleider heeft bij voorkeur een taakomvang van 1,0 FTE. 0,8 FTE is bespreekbaar. Een beperkte lesgevende taak of portefeuille kan deel uitmaken van de functie.
Bezoldiging volgens directieschaal 12 (conform CAO-VO).

De sollicitatieprocedure vindt u hier. 

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 9 maart 10.00 uur mailen aan sollicitaties@mendelcollege.nl ter attentie van mevrouw M. van Tol (conrector). U kunt bij haar ook terecht voor vragen en inlichtingen. 

 

 

Het Mendelcollege is ook op zoek naar een inspirerende

Lesinvaller

met een hart voor leerlingen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in de onderbouw op een prettige wijze worden opgevangen, ook als lessen uitvallen.

Je werkt in een team van lesinvallers die lessen opvangen bij afwezigheid van een docent. Per dag hoor je welke lessen dat zullen zijn. Voor deze lessen is lesmateriaal beschikbaar dat in overleg met de vaksecties is samengesteld. Met ingang van volgend schooljaar zal het lesmateriaal ook digitaal aangeboden worden. De focus zal komen te liggen op de kernvakken Nederlands, Wiskunde en Engels.

De werkzaamheden omvatten het zelfstandig opvangen van uitgevallen lesuren in onderbouwklassen, het surveilleren bij proefwerken en het ondersteunen van leerlingen bij voorbereiding van hun huiswerk. Het motiveren en stimuleren van leerlingen om rustig, zelfstandig te werken, en te leren gaat als een rode draad door de lessen. Leservaring is een pré.

De werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. De werktijden zijn van 09.00 tot 14.15 uur, ca 0,4 fte. Iedere dag verloopt anders, dus ben je flexibel, initiatiefrijk, communicatief en vind je het leuk om een band op te bouwen met leerlingen dan is deze baan iets voor jou.

Inschaling zal zijn in schaal 6. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

U kunt uw sollicitatie sturen voor 5 februari 2020 aan sollicitaties@mendelcollege.nl t.a.v. mevrouw M. van Tol (conrector)
~


Wij stellen open sollicitaties op prijs.

U kunt uw (open) sollicitatie richten aan de heer J.M. Heinemeijer (rector) die ook inlichtingen verstrekt.

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de heer J.M. Heinemeijer (rector) jmheinemeijer@mendelcollege.nl.

Mendelcollege
Interconfessionele (rk en pc) school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo, mavo
Pim Mulierlaan 4 (Routebeschrijving)
2024 BT Haarlem
tel. 023-5258421
sollicitaties@mendelcollege.nl

Stageplaats aanvragen: ROSA opleidingsschool

Het Mendelcollege is een opleidingsschool. Wij maken deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland, een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. De studenten worden begeleid en beoordeeld door gecertificeerde werkplekbegeleiders, volgens de normen die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.

De huidige stageplaatsen staan op de ROSA-website: https://www.opleidingsschoolrosa.nl/stageplaatsen/

Aanvragen voor stageplaatsen kunnen ingediend worden bij mevrouw C.A.Th.B. van Jaarsveld en mevrouw F. Hartman, schoolopleiders Mendelcollege via info@mendelcollege.nl

Rosa 

Begeleiding nieuwe docenten en studenten

Werken op een nieuwe school is voor onervaren én ervaren docenten een grote uitdaging. Een nieuwe werkomgeving brengt echter ook onbekendheid met zich mee. Op het Mendelcollege doen we er veel aan om nieuwe docenten en studenten snel vertrouwd te laten worden met de cultuur van de school.

In de week voor de aanvang van het schooljaar wordt een introductiedag georganiseerd, waarin alle nieuwe collega’s (docenten en studenten) kennis maken met het onderwijs op het Mendelcollege en elkaar. Naast deze dag zijn er in de loop van het schooljaar bijeenkomsten, waarin praktische zaken en het docentschap centraal staan. Uiteraard is er bij deze bijeenkomsten voldoende gelegenheid om in de klas opgedane ervaringen uit te wisselen.

Alle nieuwe docenten en studenten krijgen een werkplekbegeleider toegewezen, die hen begeleidt in het professionaliseren van hun docentschap en kan ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Er vinden periodiek individuele begeleidingsgesprekken en lesbezoeken plaats.
Binnen de vaksectie vindt de vakinhoudelijke begeleiding plaats; een specifieke vakcollega is daarbij het aanspreekpunt voor de nieuwe collega.

De begeleiding van nieuwe docenten en studenten op het Mendelcollege voorziet op deze wijze in de behoefte van de nieuwe collega's. Indien gewenst is ook in het tweede schooljaar begeleiding mogelijk.

Docenten die net in het bezit zijn van hun onderwijsbevoegdheid nemen deel aan een speciaal project voor beginnende, startende leraren. Dit houdt in dat er twee keer per jaar volgens een speciale methode extra geobserveerd wordt tijdens de les, waarna altijd een nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten