Vacatures

Collage vacatures 2014

Wij zijn op zoek naar een:

Afdelingsleider 5-6 gymnasium en atheneum (Nederlandstalig en TTO)

Algemeen:
De afdelingsleider maakt samen met de andere afdelingsleiders, conrector en rector-bestuurder deel uit van de schoolleiding van het Mendelcollege en is verantwoordelijk voor het onderwijs, personeelszorg, leerlingbegeleiding en dagelijkse gang in de afdeling. Het vwo is georganiseerd in drie afdelingen te weten onderbouw (leerjaar 1+2), middenbouw (leerjaar 3+4) en vwo bovenbouw (5+6). De onderwijsontwikkeling vindt zowel op sectie- als afdelingsniveau plaats. Een groot deel van de leerlingen volgt tweetalig onderwijs.

De werving geschiedt intern en extern.
Belangstellenden kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen bij mevrouw M. van Tol, conrector. Telefoonnummer: 023-5258421.

Schriftelijke sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief en een cv worden uiterlijk maandag 8 maart 10.00 uur via e-mail gericht aan mevrouw Van Tol: sollicitaties@mendelcollege.nlonderwerp: sollicitatie afdelingsleider 5 en 6 vwo.
Alle sollicitanten ontvangen binnen drie werkdagen na ontvangst van de sollicitatiebrief een bevestiging van ontvangst via e-mail.

Klik hier voor de volledig functieprofiel.

~
~

Docent(e) Wiskunde  1ste of 2e  graad

Wij zoeken een enthousiaste en toegewijde docent om ons team te versterken. Het betreft een functie van circa 0.8 – 1.0 fte.

Als docent ga je lesgeven aan mavo, havo en vwo leerlingen.  Een deel van de lessen is in de bovenbouw havo en/of vwo.  Je bent een enthousiaste en betrokken docent. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Je weet de wiskunde begrijpelijk te maken voor leerlingen die wiskunde erg lastig vinden, maar kunt ook leerlingen met een wiskundeknobbel meer uitdaging bieden. Je bent in staat de complexe berekeningen en formules om te smelten naar begrijpelijke stof. Je leert jouw leerlingen meer dan sommen of formules, maar ook om analytisch en probleemoplossend te denken. Daarbij zorg je voor een prettige en veilige sfeer in de klas.

Je hebt een passie voor het onderwijs, een verbondenheid  met de leeftijdsgroep en bent uiteraard in het bezit van een relevante onderwijsbevoegdheid. Docenten/studenten die binnen afzienbare tijd hun bevoegdheid behalen, worden tevens uitgenodigd te solliciteren.

Uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

Eerste werkdag:            23 augustus 2021
Schaal:                         Inschaling afhankelijk van ervaring

Stuur uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 7 maart 2021 t.a.v.
Mevrouw M. van Tol, naar sollicitaties@mendelcollege.nl 

~
~

Stichting Mendelcollege zoekt

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Het Mendelcollege is een interconfessionele (rk en pc) school voor tweetalig onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo met ruim 1700 leerlingen in Haarlem-Noord.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een rector-bestuurder. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht van 5 personen.

Vanwege regulier aftreden zoeken wij met ingang van 1 augustus 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Vacature 1. Onderwijskundige achtergrond
Vacature 2. Juridisch/bestuurlijke achtergrond

De volledige vacature vindt u hier 
De profielschets vindt u hier 

Solliciteren kan uitsluitend per mail met een sollicitatiebrief en cv tot 1 april 2021 naar secretariaat Mendelcollege, info@mendelcollege.nl t.a.v. A.M. Mulder, voorzitter Selectiecommissie Raad van Toezicht o.v.v. “sollicitatie RvT Mendelcollege”. 

~
~

Wij stellen open sollicitaties op prijs.

U kunt uw (open) sollicitatie richten aan de heer J.M. Heinemeijer (rector).

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de heer J.M. Heinemeijer (rector) jmheinemeijer@mendelcollege.nl.

Mendelcollege
Interconfessionele (rk en pc) school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo, mavo
Pim Mulierlaan 4 (Routebeschrijving)
2024 BT Haarlem
tel. 023-5258421
sollicitaties@mendelcollege.nl

Stageplaats aanvragen: ROSA opleidingsschool

Het Mendelcollege is een opleidingsschool. Wij maken deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland, een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. De studenten worden begeleid en beoordeeld door gecertificeerde werkplekbegeleiders, volgens de normen die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.

De huidige stageplaatsen staan op de ROSA-website: https://www.opleidingsschoolrosa.nl/stageplaatsen/

Aanvragen voor stageplaatsen kunnen ingediend worden bij mevrouw C.A.Th.B. van Jaarsveld en mevrouw F. Hartman, schoolopleiders Mendelcollege via info@mendelcollege.nl

Rosa 

Begeleiding nieuwe docenten en studenten

Werken op een nieuwe school is voor onervaren én ervaren docenten een grote uitdaging. Een nieuwe werkomgeving brengt echter ook onbekendheid met zich mee. Op het Mendelcollege doen we er veel aan om nieuwe docenten en studenten snel vertrouwd te laten worden met de cultuur van de school.

In de week voor de aanvang van het schooljaar wordt een introductiedag georganiseerd, waarin alle nieuwe collega’s (docenten en studenten) kennis maken met het onderwijs op het Mendelcollege en elkaar. Naast deze dag zijn er in de loop van het schooljaar bijeenkomsten, waarin praktische zaken en het docentschap centraal staan. Uiteraard is er bij deze bijeenkomsten voldoende gelegenheid om in de klas opgedane ervaringen uit te wisselen.

Alle nieuwe docenten en studenten krijgen een werkplekbegeleider toegewezen, die hen begeleidt in het professionaliseren van hun docentschap en kan ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Er vinden periodiek individuele begeleidingsgesprekken en lesbezoeken plaats.
Binnen de vaksectie vindt de vakinhoudelijke begeleiding plaats; een specifieke vakcollega is daarbij het aanspreekpunt voor de nieuwe collega.

De begeleiding van nieuwe docenten en studenten op het Mendelcollege voorziet op deze wijze in de behoefte van de nieuwe collega's. Indien gewenst is ook in het tweede schooljaar begeleiding mogelijk.

Docenten die net in het bezit zijn van hun onderwijsbevoegdheid nemen deel aan een speciaal project voor beginnende, startende leraren. Dit houdt in dat er twee keer per jaar volgens een speciale methode extra geobserveerd wordt tijdens de les, waarna altijd een nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten