Vacatures

Collage vacatures 2014

Decaan / Loopbaanbegeleider

Circa 0.6 fte     Mendelcollege - Haarlem

Vacature:                     decaan
Schooltypes:                mavo, havo & vwo en tweetalig havo en vwo
Eerste werkdag:           10 januari 2022
Periode:                       vanaf 10 januari tot 31 juli 2022
Schaal:                        Schaal 10 CAO-VO

Toelichting
In verband met zwangerschapsverlof van onze collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken decaan / loopbaanbegeleider. Het betreft een functie van 0.6 fte, verdeeld over 4 dagen voor de periode van 10 januari 2022 tot 31 juli 2022. Samen met de docent-decaan begeleid je leerlingen bij hun profiel-en studiekeus.

De decaan heeft een basisopleiding op minimaal hbo-niveau met relevante afstudeervakken of een specialisatie met betrekking tot loopbaanbegeleiding of daaraan gelijkwaardige scholing. De kandidaat beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en heeft affiniteit met jongeren van 13 tot 18 jaar.

LOB (Loopbaan, Ontwikkeling en Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. Het decanaat is een 2e lijns ondersteunende voorziening binnen onze school. Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten het kader van LOB in overleg met de afdelingsleider en biedt ondersteuning aan mentoren.

Rol, taken en verantwoordelijkheden:

 1. Opzetten, coördineren en bewaken van LOB, in samenwerking met collega decaan
 • Bevorderen van het keuzeprocessen door gebruik maken van het loopbaandossier van leerlingen en de begeleiding daarop
 • Het actief betrekken van mentoren van vakdocenten bij het keuzeproces
 • Het begeleiden van profielkeuze traject
 • Verzamelen, rubriceren en actualiseren van informatie over studies, beroepen en financiering
 • Beschikbaar stellen van informatie voor betrokkenen (ouders, leerlingen, docenten, mentoren en MT)
 1. Verzorgt in samenspraak met afdelingsleider(s)
 • Begeleiding van leerlingen bij specifieke problemen of vragen t.a.v. profielkeuze of loopbaankeuze
 • Advisering over instroom en doorstroming en uitstroom naar ander (vervolg) onderwijs of de arbeidsmarkt en bemiddeling hierbij
 1. Geeft voorlichting (ook op avonden) aan mentoren, leerlingen en ouders door het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten aangaande profielkeuze.
 2. Bijwonen van regionalen en landelijke decaan bijeenkomsten

 Kennis en Vaardigheden

 • Kennis van opleidingsmogelijkheden in het mbo, hbo en WO is een pre.
 • Kennis van instroomeisen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt is een pre.
 • Ervaring met het voeren van loopbaan/coaching gesprekken
 • Goede organisatorisch- en planningsvaardigheden
 • Bij voorkeur ervaring op een middelbare school
 • Proactieve houding

Sluitingsdatum:             31 oktober 2021
Contactpersoon:           Mevrouw M. van Tol (conrector)
Website school:            www.mendelcollege.nl

~ 

Docent(e) Geschiedenis 2e graad
Circa 0.8 fte     Mendelcollege - Haarlem

Vacature:                     geschiedenis
Schooltypes:                mavo, havo & vwo en tweetalig havo en vwo
Eerste werkdag:           8 november 2021
Periode:                       tot en met 24 december 2021
Schaal:                        Inschaling afhankelijk van ervaring

Toelichting
In verband met vervanging van onze collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken docent geschiedenis. Het betreft een functie van circa 0.8 fte. Voor de periode van ongeveer 2 maanden, vanaf ongeveer 8 november tot en met 24 december 2021.

Je verzorgt lessen op het gebied geschiedenis en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Je weet de lesstof goed over te brengen en begeleidt en coacht leerlingen bij hun leerdoelen. Je onderhoudt contacten met ouders en/of verzorgers over de voortgang. Daarnaast zorg je voor een veilige leeromgeving en ben je in staat om het maximale uit een leerling te halen.

Ervaring met een examenklas 4 mavo is een pre. Enige vaardigheid in de Engelse taal heeft de voorkeur in verband met een paar lessen op onze tweetalige afdeling. De lessen staan op dinsdag tot en met vrijdag ingeroosterd.

Je hebt een passie voor het onderwijs, een verbondenheid  met de leeftijdsgroep en bent uiteraard in het bezit van een relevante onderwijsbevoegdheid. Docenten/studenten die binnen afzienbare tijd hun bevoegdheid behalen, worden tevens uitgenodigd te solliciteren.

Sluitingsdatum:             3 oktober 2021
Contactpersoon:          Mevrouw M. van Tol Tol, mvantol@mendelcollege.nl
Website school:           www.mendelcollege.nl

~

Medewerker Lesinval
Circa 0.4 fte     Mendelcollege - Haarlem

Vacature:                     Lesinval
Schooltypes:                mavo, havo & vwo en tweetalig havo en vwo
Eerste werkdag:           zo spoedig mogelijk
Periode:                       tijdelijk met uitzicht op vast
Schaal:                        Inschaling afhankelijk van ervaring

Het Mendelcollege is op zoek naar een inspirerende lesinvaller met een hart voor leerlingen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in de onderbouw op een prettige wijze worden opgevangen, ook als lessen uitvallen.

Je werkt in een team van lesinvallers die lessen opvangen bij afwezigheid van een docent. Per dag hoor je welke lessen dat zullen zijn. Voor deze lessen is lesmateriaal beschikbaar waarbij de focus ligt op de kernvakken Nederlands, wiskunde. In overleg met de vaksecties van Nederlands en wiskunde is lesmateriaal samengesteld en een deel ervan wordt digitaal aangeboden.

De werkzaamheden omvatten het zelfstandig opvangen van uitgevallen lesuren in onderbouwklassen, het surveilleren bij proefwerken en het ondersteunen van leerlingen. Het motiveren en stimuleren van leerlingen om rustig, zelfstandig te werken en te leren gaat als een rode draad door de lessen.
Studenten met leservaring, of studerend aan pabo of hogeschool worden tevens uitgenodigd te solliciteren.
De werkdagen zijn in overleg. De werktijden zijn van 09.00 tot 14.15 uur. Iedere dag verloopt anders, dus ben je flexibel, initiatiefrijk, communicatief en vind je het leuk om een band op te bouwen met leerlingen dan is deze baan iets voor jou.

Contactpersoon:          Mevrouw M. van Tol Tol, mvantol@mendelcollege.nl
Website school:           www.mendelcollege.nl

~

Wij stellen open sollicitaties op prijs.

U kunt uw (open) sollicitatie richten aan de heer J.M. Heinemeijer (rector).

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de heer J.M. Heinemeijer (rector) jmheinemeijer@mendelcollege.nl

Mendelcollege
Interconfessionele (rk en pc) school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo, mavo
Pim Mulierlaan 4 (Routebeschrijving)
2024 BT Haarlem
tel. 023-5258421
sollicitaties@mendelcollege.nl

Stageplaats aanvragen: ROSA opleidingsschool

Het Mendelcollege is een opleidingsschool. Wij maken deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland, een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. De studenten worden begeleid en beoordeeld door gecertificeerde werkplekbegeleiders, volgens de normen die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.

De huidige stageplaatsen staan op de ROSA-website: https://www.opleidingsschoolrosa.nl/stageplaatsen/

Aanvragen voor stageplaatsen kunnen ingediend worden bij mevrouw C.A.Th.B. van Jaarsveld en mevrouw F. Hartman, schoolopleiders Mendelcollege via info@mendelcollege.nl

Rosa 

Begeleiding nieuwe docenten en studenten

Werken op een nieuwe school is voor onervaren én ervaren docenten een grote uitdaging. Een nieuwe werkomgeving brengt echter ook onbekendheid met zich mee. Op het Mendelcollege doen we er veel aan om nieuwe docenten en studenten snel vertrouwd te laten worden met de cultuur van de school.

In de week voor de aanvang van het schooljaar wordt een introductiedag georganiseerd, waarin alle nieuwe collega’s (docenten en studenten) kennis maken met het onderwijs op het Mendelcollege en elkaar. Naast deze dag zijn er in de loop van het schooljaar bijeenkomsten, waarin praktische zaken en het docentschap centraal staan. Uiteraard is er bij deze bijeenkomsten voldoende gelegenheid om in de klas opgedane ervaringen uit te wisselen.

Alle nieuwe docenten en studenten krijgen een werkplekbegeleider toegewezen, die hen begeleidt in het professionaliseren van hun docentschap en kan ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Er vinden periodiek individuele begeleidingsgesprekken en lesbezoeken plaats.
Binnen de vaksectie vindt de vakinhoudelijke begeleiding plaats; een specifieke vakcollega is daarbij het aanspreekpunt voor de nieuwe collega.

De begeleiding van nieuwe docenten en studenten op het Mendelcollege voorziet op deze wijze in de behoefte van de nieuwe collega's. Indien gewenst is ook in het tweede schooljaar begeleiding mogelijk.

Docenten die net in het bezit zijn van hun onderwijsbevoegdheid nemen deel aan een speciaal project voor beginnende, startende leraren. Dit houdt in dat er twee keer per jaar volgens een speciale methode extra geobserveerd wordt tijdens de les, waarna altijd een nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten