MAVO

Format Mavo

Kern van onze mavo-afdeling is: streven naar kwalitatief goed onderwijs in een prettige en veilige omgeving met oog voor de individuele leerling.
In de mavo-afdeling werken we aan een traject waarin het pedagogisch-didactisch klimaat in de klassen centraal staat. Deze mavo-specifieke werkwijze komt het leren en welbevinden van onze leerlingen in onze kleinschalige, sociaal veilige en goed presterende mavo-afdeling nog meer ten goede.

Mavo is de afkorting van Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs. De opleiding duurt vier jaar en wordt op het Mendelcollege geen ‘vmbo-theoretische leerweg’ genoemd omdat onze school niet direct voorbereidt op een beroepsopleiding, maar veel meer algemeen vormend is. Het diploma biedt de mogelijkheid toegelaten te worden tot het hoogste niveau van het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) of, onder voorwaarden, tot 4 havo. Op het Mendelcollege stroomt jaarlijks zo'n 25% van de leerlingen met een mavo-diploma door naar 4 havo.

Profiel mavo- en mavo/havo-leerling

Mavo- en mavo/havo-leerlingen hebben veel behoefte aan een duidelijke structuur en een goede band met de docent. De mentor speelt hierin een belangrijke rol. Hij/zij is de contactpersoon tussen school en thuis en ook de begeleider tijdens studielessen, keuzebegeleidingslessen en buitenschoolse activiteiten. De docent en de mentor houden de leerprestaties en het gedrag van de leerling goed in de gaten en corrigeren indien nodig volgens de binnen de mavo- en mavo/havo-afdeling gehanteerde afspraken. Om te voorkomen dat leerlingen de lessen ervaren als ‘saai’, wordt lesstof gevarieerd aangeboden.

Onderbouw (klas 1 en 2)

Leerlingen die naar de mavo willen, hebben daarvoor aan het eind van de basisschool een vmbo-t/mavo-advies nodig. De leerling wordt vervolgens geplaatst in een mavo-brugklas. Om ervoor te zorgen dat er een goede basis wordt gelegd voor de komende jaren, wordt in de mavo-brugklas door alle leerlingen gewerkt op mavo-niveau. Aan het eind van het eerste jaar bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 mavo.

Leerlingen met een mengadvies mavo-havo kunnen plaatsnemen in de mavo-havo-brugklas. In deze mengklassen mavo-havo geven we les op havo-niveau. We dagen de leerling uit. Vervolgens toetsen we op 2 niveaus: het mavo- en havo-niveau. Leerlingen krijgen binnen de toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus. Met één cijfer per toets. Uiteindelijk zullen leerlingen op positieve wijze doorgaan naar de tweede klas: leerlingen met een 6 à 7 gaan door op het onderliggende niveau (mavo); leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld gaan naar het bovenliggende niveau (havo).
Uiteraard observeren wij de leerlingen zorgvuldig en letten we ook op studiehouding, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, huiswerk, leergierigheid e.d. Lees meer over de havo.

In 2 mavo starten de leerlingen na de herfstvakantie met keuzebegeleidingslessen om hen voor te bereiden op hun profielkeuze. Aan het einde van 2 mavo wordt een keuze gemaakt voor één van de vier profielen: Techniek, Zorg en welzijn, Economie of Landbouw.

Elk profiel kent een aantal profielgebonden vakken:
- in het profiel Economie: economie, geschiedenis + wiskunde of Duits of Frans.
- in het profiel Techniek: wiskunde en nask1.
- in het profiel Zorg & welzijn: biologie + geschiedenis of aardrijkskunde of wiskunde.
- in het profiel Landbouw: wiskunde + nask1 of biologie.

Bovenbouw (klas 3 en 4)

In klas 3 mavo staan de keuzebegeleidingslessen in het teken van het kiezen van een examenpakket en het oriënteren op vervolgopleidingen. Verder wordt in 3 mavo al een start gemaakt met het examenprogramma. Er worden onderdelen afgerond die meetellen voor het eindexamenresultaat.
In de vierde klas volgen de leerlingen allemaal Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kiezen zij nog vier vakken, afhankelijk van hun profielkeuze. Het Mendelcollege biedt de mogelijkheid om Kunst & Design en LO2 als examenvak te kiezen. Daarnaast is het mogelijk om lichamelijke opvoeding 2 (LO2) als extra examenvak te kiezen.

Extra activiteiten mavo

Aan het begin van klas 1 is er een brugklaskamp. Zo leren de leerlingen elkaar, hun mentor en hun docenten snel kennen.
In de onderbouw is er speciale aandacht voor de wijze waarop we met elkaar willen omgaan (sociale vorming) en zijn er leuke activiteiten met de mentor. Ook vieren we Sinterklaas, Kerst en Pasen met elkaar.
Gedurende elk schooljaar worden meerdere projectdagen georganiseerd voor alle leerlingen. Op die dagen zijn er allerlei (buitenschoolse), vaak culturele activiteiten.
Daarnaast organiseren we de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk.
Aan het einde van het examenjaar is er een afsluitend etentje met de examenkandidaten en docenten.

Ardennenreis
Leerlingen van 3 mavo gaan vier dagen op survival in de Ardennen. Naast klimmen, abseilen, mountainbiken, tokkelen, boogschieten, kanoën en een echt bivakavontuur wordt er veel aandacht besteed aan samenwerken en is er natuurlijk veel gezelligheid bij het kampvuur. Daarnaast organiseren we de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk.

Parijsreis
In 4 mavo is er een examenreis van twee dagen naar Parijs in de week voor de herfstvakantie. 

Ontdek je talenten