Mavo

Format Mavo

Mavo

Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs. In tegenstelling tot de vmbo-theoretische leerweg bereiden we de leerling niet direct voor op een beroepsopleiding. Onze opleiding is veel meer algemeen vormend.

In de mavo-afdeling werken we aan een traject waarin het pedagogisch-didactisch klimaat in de klassen centraal staat. Deze mavo-specifieke werkwijze komt het leren en welbevinden van onze leerlingen in onze kleinschalige, sociaal veilige en goed presterende mavo-afdeling nog meer ten goede.

Naar de havo of het mbo

Het diploma biedt de mogelijkheid toegelaten te worden tot het hoogste niveau van het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of, onder voorwaarden, tot 4 havo. Op het Mendelcollege stroomt jaarlijks zo'n 25% van de leerlingen met een mavo-diploma door naar 4 havo.
Wil je op het Mendelcollege doorstromen van 4 mavo naar 4 havo, klik dan hier voor de toelatingseisen en procedure.

Profiel mavo- en mavo/havo-leerling

Mavo- en mavo/havo-leerlingen hebben veel behoefte aan een duidelijke structuur en een goede band met de docent. De mentoren spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn de contactpersoon tussen school en thuis en ook de begeleider tijdens studielessen, keuzebegeleidingslessen en buitenschoolse activiteiten.

De docent en de mentor houden de leerprestaties en het gedrag van de leerling goed in de gaten en corrigeren indien nodig volgens de binnen de mavo- en mavo/havo-afdeling gehanteerde afspraken. Om te voorkomen dat leerlingen de lessen ervaren als ‘saai’, wordt lesstof gevarieerd aangeboden.

Onderbouw mavo

Leerlingen die naar de mavo willen, hebben daarvoor aan het eind van de basisschool een vmbo-t/mavo-advies nodig. De leerling komen bij ons in een mavo-brugklas.

Om ervoor te zorgen dat er een goede basis wordt gelegd voor de komende jaren, werken alle leerlingen in de mavo-brugklas op mavo-niveau. Aan het eind van het 1e jaar bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 mavo.

Mavo-havo

Leerlingen met een mengadvies mavo-havo komen in de mavo-havo-brugklas. In deze mengklassen mavo-havo geven we les op havo-niveau. We dagen de leerling uit. Vervolgens toetsen we op 2 niveaus: het mavo- en havo-niveau. Leerlingen krijgen binnen de toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus.

Met één cijfer per toets. Leerlingen met een 6 à 7 gaan door naar 2 mavo. Leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld gaan naar 2 havo. Uiteraard letten we ook op studiehouding, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, huiswerk en leergierigheid.

Profiel kiezen

In 2 mavo starten de leerlingen na de herfstvakantie met keuzebegeleidingslessen om hen voor te bereiden op hun profielkeuze. Aan het einde van 2 mavo maken ze een keuze voor één van de vier profielen: Techniek, Zorg en welzijn, Economie of Landbouw.

Elk profiel kent een aantal profielgebonden vakken:

  1. In het profiel Economie: economie, geschiedenis + wiskunde of Duits of Frans
  2. In het profiel Techniek: wiskunde en nask1
  3. In het profiel Zorg & welzijn: biologie + geschiedenis of aardrijkskunde of wiskunde
  4. In het profiel Landbouw: wiskunde + nask1 of biologie

Bovenbouw mavo

In klas 3 mavo staan de keuzebegeleidingslessen in het teken van het kiezen van een examenpakket en het oriënteren op vervolgopleidingen.

Verder wordt in 3 mavo al een start gemaakt met het examenprogramma. Er worden onderdelen afgerond die meetellen voor het eindexamenresultaat.

In de 4e klas volgen de leerlingen allemaal Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kiezen ze nog 4 vakken, afhankelijk van hun profielkeuze.

Het Mendelcollege biedt de mogelijkheid om Kunst & Design en LO2 als examenvak te kiezen. Daarnaast is het mogelijk om lichamelijke opvoeding 2 (LO2) als extra examenvak te kiezen.

Extra activiteiten op de mavo

In de onderbouw is er speciale aandacht voor de manier waarop we met elkaar willen omgaan (sociale vorming) en zijn er leuke activiteiten met de mentor. Ook vieren we Sinterklaas, Kerst en Pasen met elkaar.

Uiteraard gaan we op brugklaskamp. Hier leren de leerlingen elkaar en hun mentor beter kennen.

Gedurende elk schooljaar organiseren we meerdere projectdagen voor alle leerlingen. Op die dagen zijn er allerlei (buitenschoolse), vaak culturele activiteiten. Daarnaast organiseren we in 3 mavo de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk.

Aan het einde van het examenjaar is er een afsluitend etentje met de examenkandidaten en docenten.

Naar de Ardennen

Leerlingen van 3 mavo gaan 4 dagen op survival in de Ardennen. Naast klimmen, abseilen, mountainbiken, tokkelen, boogschieten, kanoën en een echt bivakavontuur wordt veel aandacht besteed aan samenwerken. Natuurlijk is er veel gezelligheid bij het kampvuur.

Naar Parijs

In 4 mavo is er een examenreis van twee dagen naar Parijs in de week voor de herfstvakantie.

Ontdek je talenten