Decanen

Marga en Manon foto

Decanen

Onze decanen informeren en begeleiden je bij het kiezen van profielen en vakken. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de mentoren en docenten. Ook bij het kiezen van een vorm van vervolgonderwijs of een beroepsrichting kun je bij de decanen terecht.

Onze decanen zijn:

Mw. M. Pleiter-van Leeuwen
Mw. M. Kuiper

Je kunt in principe de hele week bij de decanen terecht in kamer 155. Het is handig om van te voren een afspraak te maken als je een decaan wilt spreken. Dit kan je doen door een mail te sturen naar decaan@mendelcollege.nl

Meer weten?

Aanmelding en studiefinanciering: www.studielink.nl en www.duo.nl

Hbo- en mbo-studies: www.studiekeuze123.nl

Mbo-opleidingen: www.kiesmbo.nl

decanen

LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Het Mendelcollege bereidt haar leerlingen voor op een leven lang ontwikkelen. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is verweven in lessen en activiteiten binnen en buiten de school.

De begeleiding en activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Het doel is dat leerlingen leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij hen past. Leren kiezen betekent dat je moet ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 

Voorbeelden van door school georganiseerde activiteiten:

  • Studie- en beroepenvoorlichtingsavonden voor 4 havo en 5 vwo
  • Kennismaking bij InHolland voor 3 havo
  • Project Choice (ontdek het beroepsonderwijs) voor klas 2 mavo
  • Mbo-markt voor 3 en 4 mavo
  • Proef studeren bij het Nova College voor 4 mavo

De leerlingen bezoeken daarnaast (al dan niet online) open dagen, een meeloop-dag, proefstudeer-dag, ‘snuffelstage’ en studiematchingsactiviteiten. Ook een gesprek met een decaan hoort tot de mogelijkheden.

Formulier verlofaanvraag decanaat

Studiekosten
Voor leerlingen die 18 jaar worden, verandert er veel in financieel opzicht. Het recht op kinderbijslag vervalt vanaf het kwartaal dat volgt op hun 18e verjaardag. Zodra ze aan een vervolgopleiding beginnen, vallen ze onder het leenstelsel. Dit geldt voor hbo- en wo-studies. Iedereen heeft recht op een ov-jaarkaart. Studiefinanciering voor leerlingen in het mbo gaat op basis van een tegemoetkoming. Op www.duo.nl lees je hier meer over.

Vervolgstudies

Aanmelden voor een vervolgstudie

Vanaf 1 oktober 2022 kun je je aanmelden voor een vervolgstudie. Doe dit vóór 1 mei. Tot 1 mei 2023 hebben leerlingen recht op inschrijving bij hogescholen en universiteiten, daarna mogen de instellingen kandidaten weigeren.

Numerus Fixus opleidingen:
Een uitzondering geldt voor studies met een decentrale selectie (numerus fixus), zoals bijv. geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, maar ook psychologie, journalistiek en fysiotherapie. De lijst met numerus fixus opleidingen is veel langer en veranderd per schooljaar. De lijst is te vinden op de site van DUO en studiekeuze123.nl. Voor deze studies moet je je inschrijven vóór 15 januari 2023.

Enkele opleidingen in het hbo mogen een selectie doen, zoals de kunstopleidingen, opleidingen voor de alo’s en de hotelscholen. Meer informatie is te vinden op de site van DUO.

Open dagen en aanmelden voor hbo en wo
Kijk op www.studiekeuze123.nl voor studies en (online) open dagen, (online) meeloopdagen en (online) proef studeren. Valt een activiteit onder schooltijd, dan krijg je hiervoor verlof. Je kunt hiervoor een toestemmingsformulier ophalen bij de decanen.

Je schrijft je in voor een studie via www.studielink.nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

De opleidingen en de studies willen graag weten of de leerlingen die zich hiervoor aanmelden, geschikt zijn voor de studie. Daarom krijg je nadat je je hebt ingeschreven, je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck (hbo) of studiematching (wo). Deze zijn verplicht.

Opleidingen kunnen van de leerlingen vragen om mee te doen aan verplichte toetsen, meeloopdagen, colleges of interviews. Daarna geven ze een (vrijblijvend) studieadvies. 

Open dagen en aanmelden voor het mbo
Kijk op www.kiesmbo.nl voor studies en (online) open dagen, meeloopdagen en proefstuderen. Valt een activiteit onder schooltijd, dan krijg je hiervoor verlof. Je kunt hiervoor een toestemmingsformulier ophalen in kamer 155 bij de decanen.

Vanaf 1 oktober 2022 kun je je aanmelden voor een mbo-opleiding. Voor bijna alle mbo-opleidingen geldt: schrijf je in vóór 1 april 2023 om een goede kans te maken op toelating. Sommige opleidingen zijn erg populair of hebben beperkt plek en zitten al snel vol.  Houd er rekening mee dat je je voor een aantal mbo-opleidingen (zoals het CIOS) al vóór 1 maart moet aanmelden.

Na de inschrijving volgt een uitnodiging voor een (verplichte) intake. 

Ontdek je talenten