Decanen

decanen

De decanen informeren en begeleiden leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het kiezen van profielen en vakken in nauwe samenwerking met mentoren en docenten. De decanen adviseren leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een profiel, een vorm van vervolgonderwijs of een beroepsrichting.

Wie zijn de decanen?
Mw. M. Pleiter-van Leeuwen
Mw. M. Kuiper
Je kunt in principe de hele week bij de decanen terecht. Zij zijn te bereiken in kamer 155. Het is handig om van te voren een afspraak te maken als je een decaan wilt spreken. Bij de deur van de kamer hangen roosters. Ouders kunnen per e-mail een afspraak maken ( decaan@mendelcollege.nl 

Marga en Manon foto

Informatie

De decanen beschikken over veel informatie. Veel informatie wordt klassikaal verspreid en via de mailbox van leerlingen. Informatie over aanmelding en studiefinanciering op www.studielink.nl en www.duo.nl.

Klik hier voor de brochure "kiezen in klas 3"

Informatie over HBO en WO studies:
www.studiekeuze123.nl

Informatie MBO opleidingen:
www.kiesmbo.nl

LOB

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB genoemd) bestaat uit alle begeleiding en activiteiten die leerlingen ondersteunen in het maken van loopbaankeuzes. LOB is geen vak in het rooster, maar is verweven in lessen en activiteiten die een leerling op school onderneemt. Het kerndoel van LOB is om leerlingen voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen. Ook buitenschoolse activiteiten dragen hieraan bij.

De begeleiding en activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het doel is dat leerlingen leren kiezen voor een (studie) loopbaan die bij hen past. Leren kiezen betekent dat je moet ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 

Voorbeelden van door school georganiseerde activiteiten:
- Studie- en beroepenvoorlichtingsavonden voor 4 havo en 5 vwo
- Kennismaking bij InHolland 3 havo
- Project Choice (ontdek het beroepsonderwijs) voor klas 2 mavo
- Mbo-markt voor 3 en 4 mavo
- Proefstuderen bij het Nova College voor 4 mavo

Voorbeelden van door leerlingen zelf uitgevoerde activiteiten:
- Bezoek (online) open dag, een (online) meeloopdag, een (online)
  proefstudeerdag, een "snuffelstage", studiematchingsactiviteiten of een
  gesprek met een decaan. 

Studiekosten
Voor leerlingen die achttien jaar worden, gaat er in financieel opzicht veel veranderen. Het recht op kinderbijslag vervalt vanaf het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag. Zodra je aan een vervolgopleiding begint val je in het 'leenstelsel'. Het leenstelsel geldt voor studies in hbo en wo. Alle informatie over het leenstelsel is te vinden op de site van DUO.

Iedereen heeft recht op een OV-jaarkaart. 
Studiefinanciering voor leerlingen in het mbo gaat op basis van een tegemoetkoming. 

Vervolgstudies mbo, hbo en wo

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen leerlingen zich aanmelden voor een vervolgstudie. Tot 1 mei 2021 heeft de leerling recht op inschrijving bij hogescholen en universiteiten, daarna mogen de instellingen kandidaten weigeren. Het is dus belangrijk om uiterlijk 1 mei 2021 in te schrijven.

Een uitzondering geldt voor studies met een decentrale selectie. Die bestaan in het het hbo en het wo. Traditiegetrouw horen daarbij studies als geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, maar de laatste jaren is bijvoorbeeld psychologie ook een studie met decentrale selectie, in het hbo een studie als journalistiek en fysiotherapie. Voor deze studies moet men zich veel eerder inschrijven: vóór 15 januari 2021

Enkele opleidingen in het hbo mogen een selectie doen. Het betreft de kunstopleidingen, opleidingen voor de alo’s en de hotelscholen. Gedetailleerde informatie is te vinden op www.duo-nl.

Open dagen hbo en wo
Kijk op studiekeuze123.nl voor studies en (online) open dagen, (online) meeloopdagen en (online) proefstuderen. Valt een activiteit onder schooltijd, dan kan een leerling daarvoor verlof krijgen. Haal het toestemmingsformulier bij de decaan in kamer 155.

Inschrijven hbo en wo
Het inschrijven voor een studie aan een instelling voor hbo of een universiteit, doet een leerling door zich aan te melden via Studielink. Hiervoor is een DigiD vereist. De aanmelding gaat digitaal, via de site www.studielink.nl

Studiematching hbo en wo
Leerlingen die naar het wo of hbo willen, krijgen te maken met studiematching (wo) of studiekeuzecheck (hbo). De opleidingen en de studies willen graag weten of de leerling geschikt is voor de studie. De leerling wordt, na inschrijving vóór 1 mei van het examenjaar, uitgenodigd voor een studiekeuzecheck of studiematching. Dat is verplicht. Opleidingen kunnen van de leerling vragen of hij/zij meedoet aan verplichte toetsen, meeloopdagen, colleges of het afnemen van interviews. Daarna geven ze een (vrijblijvend) studieadvies. 

Aanmelden mbo
Vanaf 1 oktober 2020 kunnen leerlingen zich aanmelden voor een vervolgstudie. Het is belangrijk goed te onderzoeken wanneer de inschrijving van een mbo-opleiding sluit. Voor bijna alle mbo-opleidingen geldt: schrijf je vóór 1 april 2021 in, om een goede kans te maken op een inschrijving. Sommige opleidingen zijn erg populair of hebben beperkt plek en zitten al snel vol.  Houd er rekening mee dat een aantal mbo opleidingen de datum 1 maart 2021 hanteren (bijv. CIOS).

Open dagen 
Kijk op kiesmbo.nl voor studies en (online) open dagen, (online) meeloopdagen en (online) proefstuderen. Valt een activiteit onder schooltijd, dan kan een leerling daarvoor verlof krijgen. Haal het toestemmingsformulier bij de decaan in kamer 155.

Inschrijven mbo
Een leerling schrijft zich in bij de MBO-instelling. Na de inschrijving volgt een uitnodiging voor een (verplichte) intake. 

Mendelcollege

Mendelcollege

Beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie

Ontdek je talenten