Sport en Topsport

TTS Mats en Chemene 

Sport en topsport

De les lichamelijke opvoeding (LO) is voor veel leerlingen een van de leukste lessen in de week. Aan getalenteerde leerlingen bieden we extra ondersteuning, zodat sport en school optimaal samengaan

Tijdens de LO-les gaat het erom dat je je motorische vaardigheden (bewegen) verbetert. Je leert ook omgaan met leerlingen met verschillende talenten, met winnen en verliezen en dat je je eigen grenzen leert kennen en verleggen. Met een goede inzet en voldoende doorzettingsvermogen zal je zien dat je soms meer bereikt dan je vooraf had verwacht.

Sportdagen

Elke klas heeft een binnen- en buitensportdag. Voor de eerste klassen is er elk jaar een basketbal- en softbalsportdag. De 2e klas doet volleybal en atletiek, de 3e klas verschillende binnensporten en atletiek. In de hogere klassen zijn er onder andere de wintertriatlon en de strandsportdag.

Toptalenten

Aan getalenteerde leerlingen op het gebied van sport (en cultuur) bieden we extra ondersteuning, zodat sport en school optimaal samengaan. Klik hier voor verder informatie over topsport. 

De les LO

Een les LO bestaat meestal uit een warming-up, een aanlerend/oefenend gedeelte en een eindspel.

In de onderbouw betekent dit dat er vaak meerdere onderdelen/sporten in één les aan bod komen. Vanaf de 4e klas werken we in lessenreeksen, zodat we de stof kunnen verdiepen. Een aantal onderdelen is verplicht, maar je mag soms ook zelf keuzes maken.

Waar sporten we?

Voor de lessen maken we gebruik van de 3 zalen in de school, de Provincie Noord-Hollandhal en de sportvelden op Sportpark Pim Mulier, tegenover de school. Ook gaan we af en toe naar sportaccommodaties in de buurt, zoals de ijsbaan, de klimmuur of het squashcentrum.

Cijfer voor LO

Per rapportperiode zijn er 2 momenten waarop je cijfers krijgt voor LO in Magister. Je krijgt dan een cijfer voor je werkhouding, gedrag en inzet en een cijfer voor je bewegingsvaardigheid.

Om iedereen veilig, blessurevrij en hygiënisch aan de LO-lessen te kunnen laten meedoen, hebben we afspraken voor LO gemaakt.

Sportdagen

Voetbal

Elke klas heeft een binnensportdag en een buitensportdag. Voor de eerste klassen is er elk jaar een basketbal- en softbalsportdag. De tweede klas doet volleybal en atletiek, de derde klas verschillende binnensporten en atletiek. In de hogere klassen zijn er onder andere de wintertriatlon en de strandsportdag.

Afspraken LO

 L1020539 kopieren

Afspraken voor LO

Om iedereen veilig, blessurevrij en hygiënisch aan de LO-lessen te kunnen laten meedoen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Sportkleding

Tijdens de lessen draagt iedereen sportkleding. In de 1e en 2e klas is dat het Mendelshirt, te koop bij Huijg Sport. Vanaf de 3e klas zorg je zelf voor een geschikt sportshirt. Voor de veiligheid en hygiëne is een shirt met mouwtjes verplicht. Geen hemdjes dus.

In de zaal draagt iedereen goede en schone sportschoenen met een zaalprofiel. Voor buiten is dat een schoen met een profiel dat geschikt is voor kunstgras.

Waardevolle spullen

Sieraden en waardevolle spullen berg je op in je kluisje. De docenten LO nemen niks in bewaring.

Douchen na de les

Het is niet verplicht maar wel hygiënisch om na de les te douchen. Bij de planning van de les wordt rekening gehouden met extra tijd om te douchen.

Geen sieraden

Voor je eigen veiligheid en die van je klasgenoten mag je tijdens de les geen sieraden. Ringen, armbanden, horloges, oorbellen en andere sieraden doe je vóór de les af. Docenten mogen geen waardevolle spullen bewaren, dus laat deze thuis of berg ze op in je kluisje.

Blessures

Iedere leerling is bij de les LO aanwezig, tenzij met de docent LO anders is afgesproken.

Als je je om wat voor reden dan ook niet actief kunt meedoen in de les meld je je vóór de les met een briefje van je ouders/verzorgers bij de docent LO. Deze bepaalt aan de hand van de blessure en het lesprogramma of je wel of niet aan de (hele) les kunt deelnemen. Leerlingen kunnen als scheidsrechter, begeleider of coach aan de les meedoen en komen dus altijd naar LO.

Examenvak LO2

sport3

Examenvak LO2 (mavo)

Mavo-leerlingen kunnen eindexamen doen in LO. LO2 heet dit examenvak. Je krijgt een extra blokuur in de week les en leert meer over verschillende sporten, hoe je sportactiviteiten kunt organiseren, wat je moet doen als scheidsrechter en de basis van EHBO bij sportongelukken.

Wat je hebt geleerd, breng je in de praktijk tijdens een korte stage op een basisschool en tijdens de sportdagen van de 1e klas. Als je erover denkt een vervolgopleiding te gaan doen in een leidinggevend beroep in de sport of bij de politie, dan kun je je voordeel doen met LO2.

Examenvak BSM (havo)

Havo-leerlingen kunnen eindexamen doen in LO. Dit examenvak heet Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). BSM is meer dan alleen maar sporten en sluit uitstekend aan bij doelen uit ons schoolplan, zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.

Voor dit vak hoef je niet per se een topsporter te zijn, maar wel een sportieve leerling met interesse in sport en bewegen. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd en geïnteresseerd bent in sport en bewegen om het vak met een goed resultaat af te ronden.

Fysiek, tactisch en sociaal

Halverwege de 3e klas kunnen havo-leerlingen kiezen voor BSM. Naast de reguliere lessen LO krijg je 3 lesuren extra. De nadruk ligt niet alleen op fysieke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht en sociale aspecten. Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld. Dus waar de reguliere LO-les ophoudt, gaat BSM verder.

Voor het examen lees je bewegingssituaties op te zetten en te leiden. Naast organisator ben je ook instructeur, coach, scheidsrechter en observator.

Wat kun je met BSM?

BSM is uitstekend geschikt voor diverse vervolgstudies, zoals ALO, pabo, fysiotherapie, sportkunde, bewegingstherapie, politie, leger of bewegingswetenschappen. Ook als je in je vrije tijd trainer, coach of scheidsrechter bent of wilt worden, heb je een mooie basis.

Sport na school

IMG 20220905 WA6

Sporten na school

Na schooltijd kun je meedoen aan de Mendel Action Games (MAG). Dit zijn sporttoernooitjes tegen andere klassen en leerjaren. We spelen ook regelmatig tegen andere scholen.

Regelmatig organiseren we na schooltijd de Mendel Action Games (MAG). Je komt leerlingen tegen uit andere klassen en leerjaren, dus dat maakt het extra uitdagend. De MAG worden gespeeld van 15.00 tot 16.30 uur. LO2-leerlingen fungeren als scheidsrechters en wedstrijdleiding.

Tegen andere scholen

Voor wie het graag wil opnemen tegen andere scholen uit de regio zijn er een aantal interscolaire toernooien. We zijn ieder jaar met flink wat teams vertegenwoordigd tijdens het basketbal-, volleybal-, voetbal-, softbal-, roei- en hockeytoernooi.

Voor een MAG of toernooi tegen andere scholen kun je je aanmelden bij de docent LO die het organiseert. Houd onze Facebook-pagina, affiches in de school en de agenda in de gaten als je wilt meedoen.

 

Ontdek je talenten