School voor topsport talenten

RJ5 CM 9567web  RJ5 CM 9549web  RJ5 CM 9489web

Mendel op weg naar Topsport Talentschool

Als toekomstig Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school) stellen wij aanstormende kampioenen in staat hun sportcarrière te combineren met school. 

Op hoog niveau sporten valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en talentontwikkeling willen bevorderen, bieden we toptalenten de ruimte hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt.

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname kunt u lezen in de toptalentenregeling, dat is opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

Voor welke leerlingen?

Leerlingen met een NOC*NSF talent- of topsportstatus zijn direct plaatsbaar op het Mendelcollege. Ook plaatsbaar zijn leerlingen die deze status (nog) niet hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of bij een van de volgende verenigingen: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal) en Rabbits (honkbal). 

Wil je meer weten over de begeleiding van en faciliteiten voor topsporters op het Mendelcollege? Neem dan contact op met Gerard Been, gmbeen@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten