School voor topsport talenten

Topsport foto format2

Mendel Topsport Talent

Het Mendelcollege wordt een Topsport Talentschool. Dat betekent dat we aanstormende kampioenen in staat stellen hun sport te combineren met school. Voor ons past dit topsportprofiel mooi in onze visie op talentontwikkeling.

Op hoog niveau sporten valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat we het dat het belangrijk vinden dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en talentontwikkeling willen bevorderen, bieden we toptalenten de ruimte hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt.

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname kunt u lezen in de toptalentenregeling, dat is opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

Topsport Talentschool

Het Mendelcollege is hard op weg een Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school) te worden. 

Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen in een stroomversnelling geraakt: gesprekken met de stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en oriënterende bezoeken aan Topsport Talentscholen elders in het land. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met sportbonden, NOC-NSF en Sportsupport Haarlem. Al deze instanties reageerden zonder uitzondering zeer positief.

Voor welke leerlingen?

Leerlingen met een NOC*NSF talent- of topsportstatus zijn direct plaatsbaar. Eventueel met voorrang plaatsbaar zijn leerlingen die deze status (nog) niet hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan. Bijvoorbeeld: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal), Rabbits (honkbal).

Ontdek je talenten