Aanmelden

aanmelden

Eind okober 2019 verschijnt op deze plek de definitieve regeling voor de aanmelding voor de brugklas in schooljaar 2020-2021. Met onderstaande tekst leggen we globaal uit hoe en wanneer ouders hun kind kunnen aanmelden voor de brugklas van het Mendelcollege.

Aanmelden
Alle leerlingen die een vwo- (gymnasium of atheneum), havo-, mavo- of gemengd advies hebben van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor het Mendelcollege.

Periode van aanmelden
Van februari tot en met half maart kunnen ouders op de website van het Mendelcollege het aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

Persoonlijk gesprek
Als u een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school kan via het secretariaat een afspraak worden gemaakt met één van de afdelingsleiders.

In geval een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij de studie of op sociaal-emotioneel gebied is altijd een persoonlijk gesprek noodzakelijk met de afdelingsleider en/of de zorgcoördinator, dhr. J.W Zandbergen. Een gesprek is niet noodzakelijk in geval van dyslexie als een dyslexieverklaring aanwezig is.

Als de gegevens op het aanmeldingsformulier of de gegevens van de basisschool daartoe aanleiding geven kan de afdelingsleider, zorgcoördinator of conrector u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Inleveren vereiste formulieren
Nadat u het digitale inschrijfformulier hebt verzonden wordt u verzocht vóór half maart de volgende gegevens in te leveren op school:

  • Origineel Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs of Onderwijskundig rapport. 
  • Het uitstroomprofiel
  • Bij specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie): kopie verklaring en onderzoeksrapport(en)

Volgorde van aanmelding
De plaatsing van leerlingen gaat niet op grond van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich tot half maart aanmelden, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.

Passend onderwijs
Zie informatie onder leerlingbegeleiding.

Aantal plaatsen
Het Mendelcollege stelt jaarlijks het maximaal aantal brugklassen vast.

aanmelden2

Kom kennismaken!

Scholenmarkt Polderhuis Velserbroek
vrijdag 29 november 2019, 19.00 uur

Informatieavond voor ouders mavo-havo-vwo
dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur

Informatieavond tweetalig onderwijs voor leerlingen en ouders
woensdag 15 januari 2020, 19.00 uur

Kennismakingslessen voor leerlingen die niet met hun basisschool op bezoek komen
Woensdag 22 januari 2020
van 13.30 tot 15.30 uur
Je kunt je hiervoor telefonisch opgeven tot vrijdag 17 januari 2020

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Open dagen

Open Avond
vrijdag 31 januari 2020
van 18.00 tot 21.00 uur

Open Dag
zaterdag 1 februari 2020
van 09.30 tot 12.30 uur

Brugklaskamp 2019

Brugklaskamp 2019

Ontdek je talenten