Aanmelden brugklas

Beste ouders/verzorgers,

Welkom op het Mendelcollege.

Met onderstaand aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor het Mendelcollege. Lees hier meer over de voorwaarden voor aanmelding en toelating.

Het inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten kan op alle werkdagen van maandag 25 februari t/m maandag 11 maart 2019 van 14.00 tot 16.00 uur.

Daarnaast kunt u langskomen op: woensdag 6 maart van 14.00 en 17.00 uur, donderdag 7 maart van 14.00 tot 18.00 uur en maandag 11 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Dit aanmeldingsformulier kan alleen in behandeling worden genomen als het is ingevuld en verzonden op uiterlijk 11 maart 2019 én als de vereiste bijlagen door ons zijn ontvangen op uiterlijk maandag 11 maart 2019 vóór 21.00 uur.

Wij danken u hartelijk voor het aanmelden van uw kind op het Mendelcollege.

Velden met een * zijn verplicht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2018-2019 bedraagt            € 400,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2018-2019 bedraagt            € 400,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Gegevens van de leerling

Aanvullende gegevens van de leerling

Geslacht *
Is de leerling in Nederland geboren? *
Zijn er leerproblemen/onderwijsbelemmeringen bijv. dyslexie, adhd, pdd-nos of fysieke belemmeringen? *
Is er begeleiding (geweest)?
Zijn er bijzonderheden bijv. in de thuissituatie waarvan u wilt dat de school op de hoogte is? *

Als u prijs stelt op het mondeling toelichten van bijzonderheden, dan vragen wij u een afspraak te maken met een afdelingsleider via het secretariaat van de school: info@mendelcollege.nl

Woonsituatie

De leerling woont *

Gegevens ouder 1

Relatie tot het kind *
Adres ouder 1 *

Via dit e-mailadres ontvangt u van ons informatie.

Gegevens ouder 2

Relatie tot het kind
Adres ouder 2

Waarschuwen in geval van nood

Wie mag de school bellen als de ouders niet bereikbaar zijn? (Bijvoorbeeld familieleden/buren/vrienden)

Financiën

De rekeninghouder is *

Broer of zus

Heeft de leerling (een) broer(s) en/of zus(sen) * op het Mendelcollege?

Opmerkingen

Privacy en school

Het Mendelcollege gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw kind. Conform de privacywetgeving (AVG) vragen wij u om toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal.

Dit betreft een algemene toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor al onze communicatievormen (zoals Schoolgids, Nieuwsbrieven, website, wervingsfolders, sociale media als Facebook, Twitter en Instagram). Uw toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal

Ten slotte

Bij inschrijving gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Bij akkoord graag onderstaand vakje aanklikken.

 

Ouders en leerling,

  • verlenen toestemming voor het opvragen van leerlinggegevens bij de huidige school

  • onderschrijven de levensbeschouwelijke richting van de school

  • hebben geen bezwaar tegen gezamenlijke activiteiten van jongens en meisjes, zowel binnen de reguliere lessen als bij buitenschoolse activiteiten

  • verplichten zich tot deelname van de leerling aan binnen- en buitenlandse reizen en dagexcursies die deel uitmaken van het onderwijs

  • verplichten zich de jaarlijkse schoolnota te betalen voor onder andere leerlingkluisjes, reizen, dagexcursies en voorzieningen zoals de mediatheek. De schoolnota staat los van de vrijwillige ouderbijdrage

Door het verzenden van het formulier verklaren beide ouders akkoord te gaan met de inschrijving en verklaren zij de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Ontdek je talenten