Aanmelden brugklas

Beste ouders/verzorgers,

Welkom op het Mendelcollege.

Met onderstaand aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor de brugklas van het Mendelcollege. Lees hier meer over de voorwaarden voor aanmelding en toelating.

Het inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten kan op alle werkdagen van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari en van maandag 1 maart tot en met dinsdag 9 maart 2021 tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Daarnaast kunt u langskomen op: woensdag 3 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, donderdag 4 maart tussen 14.00 tot 18.00 uur en maandag 8 maart tussen 19.00 tot 21.00 uur.

Dit aanmeldingsformulier kan alleen in behandeling worden genomen als het is ingevuld en verzonden op uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 én als de vereiste bijlagen door ons zijn ontvangen op uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 vóór 16.00 uur. 

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VERZOEKEN WIJ U HET MENDELCOLLEGE TE BEZOEKEN MET MAXIMAAL 2 PERSONEN (KIND EN ÉÉN OUDER/VERZORGER). 

Wij danken u hartelijk voor het aanmelden van uw kind op het Mendelcollege.

Velden met een * zijn verplicht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2021-2022 bedraagt € 410,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2021-2022 bedraagt € 410,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Gegevens van de leerling

Aanvullende gegevens van de leerling

Geslacht *
Is de leerling in Nederland geboren? *
Zijn er leerproblemen/onderwijsbelemmeringen bijv. dyslexie, adhd, pdd-nos of fysieke belemmeringen? *
Is er begeleiding (geweest)?
Zijn er bijzonderheden bijv. in de thuissituatie waarvan u wilt dat de school op de hoogte is? *

Als u prijs stelt op het mondeling toelichten van bijzonderheden, dan vragen wij u een afspraak te maken met een afdelingsleider via het secretariaat van de school: info@mendelcollege.nl

Woonsituatie

De leerling woont *

Gegevens ouder 1

Relatie tot het kind *
Adres ouder 1 *

Via dit e-mailadres ontvangt u van ons informatie. Dit is ook het adres waar we de schoolkostennota naartoe sturen.

Gegevens ouder 2

Relatie tot het kind
Adres ouder 2

Waarschuwen in geval van nood

Wie mag de school bellen als de ouders niet bereikbaar zijn? (Bijvoorbeeld familieleden/buren/vrienden)

Broer of zus

Heeft de leerling (een) broer(s) en/of zus(sen) * op het Mendelcollege?

Opmerkingen

Topsport

Heeft de leerling een topsportstatus (IT, NT) of een topsporttalentstatus (belofte)?
De leerling heeft (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus, maar is wel aangesloten bij een RTC (Regionaal Training Centrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan. Voorbeelden: Telstar, Kenamju, Bato, BC Triple Threat, Rabbits.

Privacy en school

Het Mendelcollege gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw kind. Conform de privacywetgeving (AVG) vragen wij u om toestemming voor het gebruik en delen van beeldmateriaal.

Uw antwoorden op beide toestemmingsvragen gebruiken we als uitgangspunt voor de publicatie van uw verklaring in Magister.

 

Dit betreft een algemene toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor al onze communicatievormen (zoals Schoolgids, Nieuwsbrieven, website, wervingsfolders, sociale media als Facebook, Twitter en Instagram). Uw toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

 

Dit betreft toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (video) in het kader van opleiding en coaching van stagiairs en medewerkers. Het beeldmateriaal wordt gebruikt als feedbackinstrument voor de docent (in opleiding), leerlingen kunnen soms in beeld komen. Deze beelden worden niet gepubliceerd. Uw toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

Ten slotte

Bij inschrijving gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Bij akkoord graag onderstaand vakje aanklikken.

 

Ouders en leerling,

  • verlenen toestemming voor het opvragen van leerlinggegevens bij de huidige school

  • onderschrijven de levensbeschouwelijke richting van de school

  • hebben geen bezwaar tegen gezamenlijke activiteiten van jongens en meisjes, zowel binnen de reguliere lessen als bij buitenschoolse activiteiten

  • verplichten zich tot deelname van de leerling aan binnen- en buitenlandse reizen en dagexcursies die deel uitmaken van het onderwijs

  • verplichten zich de jaarlijkse schoolkosten en de ouderbijdrage te betalen. De school is voor alle leerlingen toegankelijk, ongeacht het inkomen van de ouders. Neemt u contact met ons op als u een betalingsregeling wilt bespreken

Door het verzenden van het formulier verklaren beide ouders akkoord te gaan met de inschrijving en verklaren zij de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Ontdek je talenten