Tweetalig onderwijs

Format TTO

Uniek in Haarlem

Het Mendelcollege biedt gymnasium-, atheneum- (vwo) en havo-leerlingen de extra uitdaging om hun opleiding in het Engels te volgen en daarmee het beste uit zichzelf te halen.

De voordelen van TTO op een rijtje:

 • Beheersing van Engels op near native (moedertaal) niveau
 • Behaal je Certificaten FCE en BEC (Business English) (havo) of CAE en IB English (International Baccalaureate) (vwo)
 • Behaal ook de certificaten Delf (Frans) en Goethe (Duits)
 • Vijf uur Engels per week
 • Unieke combinatie TTO en gymnasium
 • Docenten hebben een ‘near native’ niveau of Engels als moedertaal
 • Studiereis naar Engeland
 • Uitwisseling met een school in het buitenland
 • Interscolair Engelstalig cricket toernooi
 • Junior Speaking Competition
 • Math Challenge
 • English sports (rugby, cricket, golf)
 • Theaterproject (Shakespeare/Dickens)
 • Internationale stage in de bovenbouw
 • En meer…

Wat is TTO en waarom TTO?

bovenkant York 2TTO

TTO is een aparte stroom binnen havo en vwo (gymnasium en atheneum) waarbij de leerlingen de lessen voor een groot deel in het Engels volgen. Op een TTO-afdeling worden de leerlingen als het ware ondergedompeld in het Engels. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het Engels al snel op een veel hoger niveau beheersen dan de Nederlandstalige leerlingen.
Naast de aandacht voor de taalontwikkeling besteedt het tweetalig onderwijs ook aandacht aan Europese en internationale oriëntatie (EIO). Dit laatste komt tot uiting in diverse excursies, uitwisselingen en Engelstalige projecten. Ook krijgen de leerlingen het vak EIO.

We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een (internationale) samenleving waar grenzen vervagen. Onze huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds meer internationaal georiënteerd is. Bij steeds meer studies aan hoge scholen en universiteiten is Engels de voertaal of is het (studie)materiaal steeds vaker in het Engels. Daarnaast bieden veel vervolgopleidingen de mogelijkheid om een deel van de studie of een stage in het buitenland te volgen. Het is, kortom, belangrijk om je goed en gemakkelijk in het Engels te kunnen redden.

TTO op het Mendel

Het Mendelcollege heeft ruim 15 jaar ervaring met het aanbieden van tweetalig onderwijs aan gymnasium- en atheneum-leerlingen. TTO-havo/atheneum bestaat sinds enkele jaren. Iets meer dan de helft van de leerlingen met een vwo-advies kiest voor een TTO-opleiding, vanaf de tweede klas maken zij de definitieve keuze voor gymnasium of atheneum. Van de leerlingen met een havo- of een havo-vwo-advies kiest iets minder dan de helft voor de TTO-opleiding.

De docenten zijn gekwalificeerd volgens de standaard van het Europees Platform/Nuffic. Alle docenten hebben in Engels een near native niveau of hebben als moedertaal Engels. Het feit dat de tweetalige stroom een significant aandeel binnen onze school inneemt, zorgt ervoor dat wij een uitgebreid en kwalitatief sterk programma aanbieden.

Type leerling

bovenkant tto 6

Het belangrijkste is dat de leerling die voor TTO kiest goed gemotiveerd is. TTO-leerlingen staan open voor het volgen van de lessen in het Engels en zijn bereid Engels te spreken, ook als het lastig is in het begin. Het is van belang dat een leerling makkelijk communiceert met anderen. TTO is niet bedoeld voor leerlingen die Engels als moedertaal hebben, zonder daarnaast over een goede beheersing van de Nederlandse taal te beschikken.

Havo-atheneum
Tweetalig onderwijs is zeker ook geschikt voor de goed gemotiveerde havist. De leerling start in de TTO-havo/atheneum-klas om uit te zoeken welk niveau het beste past. Vanaf de tweede klas start de leerling op havo- of atheneumniveau. Ons TTO-havo-onderwijs is afgestemd op de meer praktisch ingestelde havo-leerling. We kiezen voor een havo-specifieke aanpak: hands-on-activiteiten en direct-effectervaringen spelen een belangrijke rol. De leerstijl, lesaanpak en het curriculum verschillen duidelijk van de TTO-vwo-lessen.

Gymnasium en atheneum (vwo)
De TTO-vwo-leerling wil graag verder kijken dan het klaslokaal. Deze leerlingen willen graag zelf ontdekken en zij mogen verwachten dat de docent er alles aan doet hun kennis van de wereld om hen heen te vergroten. Daarbij is de motivatie voor het leren van Engels, net als op de havo, van zeer groot belang.

TTO onderbouw

bovenkant tto 3

In de onderbouw (klas 1 t/m 3) worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Vakken die in het Engels gegeven worden zijn:

 • English
 • Mathematics
 • Geography
 • History
 • Biology
 • Arts
 • Physical education
 • Religious education
 • Physics (2e klas)
 • Chemistry (3e klas)
 • Economics (3e klas)
 • EIO (3e klas)

Tijdens deze lessen is Engels de voertaal van docenten en leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels. Verder krijgen de leerlingen extra uren Engels per week.
Voor de moderne vreemde talen geldt 'doeltaal is voertaal'. Dit betekent dat Duits en Frans in de betreffende taal gegeven worden.
Aan het eind van de derde klas bereiken de vwo-leerlingen voor Engels het niveau B2 en de havo-leerlingen het niveau B1 van het Europees referentiekader.
In de onderbouw maken de leerlingen een studiereis naar Engeland, een uitwisseling naar Duitsland of Spanje (met een TTO-school) en doen mee aan diverse excursies en workshops.

TTO bovenbouw

TTO bovenbouw

Havo
In 4 havo worden de TTO-leerlingen naast het reguliere eindexamen Engels voorbereid op het Business English Certificate (BEC).

Waarom Business English Certificate?
Het certificaat Business English Certificate is onderdeel van de Cambridge programma’s, net als FCE (First Certificate English) en CAE (Cambridge Advanced English) en CPE (Cambridge Proficiency English). 

BEC sluit aan op het niveau van FCE. BEC is vergelijkbaar met het niveau van CAE en kan worden afgenomen op vantage (B2) en higher level (C1). De onderdelen zijn net als bij de andere Cambridge examens gericht op de vaardigheden speaking, listening, writing en reading.

Cambridge Engels kwalificaties worden erkend door HBO-instellingen, werkgevers en overheden over de hele wereld. Het certificaat bewijst dat je over de noodzakelijke taalvaardigheden Engels beschikt om succesvol te communiceren in je werkomgeving. De inhoud van het examen is dan ook gebaseerd op authentiek materiaal uit de praktijk. Het wereldwijd erkende certificaat kan je voorzien van de boost én het zelfvertrouwen dat je nodig hebt om vooruit te komen in je carrière.

Gymnasium en atheneum (vwo)
Vanaf de 4e klas starten de TTO-vwo-leerlingen met het Senior TTO-programma. De leerlingen krijgen in de bovenbouw de kans om naast het vwo-diploma waardevolle certificaten te behalen, te weten het Certificate in Advanced English (CAE) en het IB English (International Baccalaureate). We beginnen met het Certificate in Advanced English. De examenvakken krijgen de leerlingen in het Nederlands aangeboden, daarnaast krijgen ze een uitgebreid Engelstalig programma met vakken als EIO, physical education, religion/philosophy en natuurlijk IB English.

IB English bevat de onderdelen: Engelse literatuur, kritisch denken, tekst vergelijken, academische schrijfvaardigheid, taal in culturele context en een internationale stage. Ze doen mee aan tal van activiteiten, zoals European Youth Parliament, debatteren en de leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in het Engels.
Na de succesvolle afronding van het IB English hebben de leerlingen een internationaal erkend certificaat dat de weg vrij maakt naar vele internationale opleidingen.

Toelating TTO

Met een havo-, havo-atheneum- of vwo-advies van de basisschool kun je je aanmelden voor TTO.

Havo
Met een havo- of havo-atheneum-advies plaatsen we je in klas 1 havo-atheneum. We geven les op atheneum-niveau, om je uit te dagen en te onderzoeken of je misschien kunt doorstromen naar het atheneum.

Wat voor toetsen krijg ik in 1 havo-atheneum?
De toetsen zijn in het Engels en bevatten vragen op havo- én op atheneum-niveau. Je krijgt één cijfer voor de toets. Maak je alleen de havo vragen goed dan kun je een 6 à 7 scoren. Maak je ook de vragen op atheneum-niveau goed, dan kun je een 7,5 of hoger scoren.

Hoe beoordelen jullie aan het einde van het jaar of ik naar Engelstalig havo of naar Engelstalig atheneum kan?
Is het gemiddelde van alle vakken een 6 à 7 dan kun je door naar 2 havo. Ligt je gemiddelde boven de 7,5 dan kun je doorstromen naar 2 Engelstalig atheneum.

Gymnasium en atheneum (vwo)
Met een vwo-advies plaatsen we je in klas 1 gymnasium/atheneum.
In klas 1 gymnasium/atheneum krijg je een inleiding in de Latijnse taal en cultuur. Deze kennismaking met Latijn is niet heel moeilijk. Wel weet je dan beter of je gymnasium of atheneum wilt doen. Voordat je naar de tweede klas gaat, kies je of je doorgaat naar 2 Engelstalig gymnasium (met Latijn en Grieks) of naar 2 Engelstalig atheneum.

Jaarlijkse ouderbijdrage Tweetalig onderwijs (TTO)

bovenkant bake off

Bij het kiezen voor vervolgonderwijs hebben de leerlingen op het Mendelcollege de mogelijkheid om te kiezen voor Tweetalig onderwijs. Leerlingen en hun ouders die kiezen voor TTO, kiezen dus bewust voor de tweetalige opleiding van de school met alle extra’s die daarbij horen. Daarvoor vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage ten bedrage van € 410,- die specifiek hoort bij de TTO opleiding. Met de ouderbijdrage betalen wij een deel van de internationale reizen en uitwisselingen, internationale examens en vele andere extra’s binnen de TTO opleiding waar de school geen bijdrage van het Ministerie van Onderwijs voor ontvangt. Zonder betaling van de ouderbijdrage kan de school deze vorm van extra uitdagend en waardevol onderwijs niet bekostigen. Deze bijdrage is aanvullend op de vrijwillige ouderbijdrage.

Als Mendelcollege vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan Tweetalig onderwijs. Uitsluiting van TTO om financiële redenen moet worden voorkomen. Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet kunnen betalen, kunnen in eerste instantie contact opnemen met de gemeente om te kijken of zij in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan vragen wij u contact op te nemen met de school: financiële administratie t.a.v. mevrouw I.E. Zwolsman iezwolsman@mendelcollege.nl

De vrijwillige ouderbijdrage wordt in principe in één termijn betaald. Ouders die het bedrag niet in één termijn kunnen voldoen, kunnen een verzoek voor een betalingsregeling doen.

Projecten en excursies
bovenkant tto2

Junior Speaking competition
Het bedenken, voorbereiden en houden van een toespraak (speech) is een belangrijke, maar ook lastige vaardigheid. TTO-leerlingen leren tijdens de lessen hoe zij het beste een speech kunnen voorbereiden en uitspreken. Speechen is meer dan opstaan en even wat zeggen! Onze TTO-afdeling doet mee met de Junior Speaking Competition van het Europees Platform. Twee leerlingen vertegenwoordigen het Mendelcollege tijdens de jaarlijkse speaking competition voor leerlingen van de tweede en derde klas TTO.
De speechvaardigheden die je leert door mee te doen aan de speaking competition maken ‘een wereld van verschil’ voor je toekomst!

Team Maths Challenge
Elk jaar neemt een team van eerste- en tweedeklassers deel aan de Team Maths Challenge. Na een viertal wiskunde-battles (group competition, cross number, head-to-head en relay) waarin samenwerking, wiskunde kennis, mentale en fysieke kracht een grote rol spelen, wordt de eindstand opgemaakt. Het Mendelteam gooit ieder jaar hoge ogen. Dit jaar zijn we eerste van Nederland geworden en mogen wij naar Engeland voor de volgende ronde. Ook komend schooljaar doen we weer mee met een nieuw team en wie weet ben jij in de toekomst één van de deelnemers!

Theaterproject
In het voorjaar worden voor de eerste- en tweedeklassers de theaterprojectdagen georganiseerd. Het doel van het project is dat je op verschillende manieren kennis maakt met de schrijvers Shakespeare of Dickens. We kijken naar het leven van de schrijvers en de verschillende werken die zij geschreven hebben. Daarnaast doen we activiteiten die kenmerkend zijn voor de periode waarin zij leefden. Uiteraard spreken we op deze twee dagen alleen Engels. Onder leiding van de Shakespeare Company uit Engeland studeren we een toneelstuk in dat ‘s avonds in de aula opgevoerd wordt voor de ouders.

Uitwisselingen en excursies
Hoe ga je om met mensen uit andere landen? Dat leer je in een speciaal programma voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). In het kader hiervan vinden in de eerste klas diverse excursies plaats en is er een programma met Engelse sporten, zoals cricket en rugby.
In de tweede klas is er een studiereis naar York in Engeland. Hier maak je kennis met the English way of life en verblijf je in een gastgezin. In de derde klas volgt een uitwisseling met een Engelstalige middelbare school in Duitsland/Spanje. Je bezoekt de partnerschool in Duitsland/Spanje en doet samen projecten (in het Engels) met de Duitse/Spaanse leerlingen. Later in het jaar ben jij de begeleider van de Duitse/Spaanse leerlingen als zij het Mendelcollege bezoeken. Daarnaast volg je lessen over de Europese Unie. Zo leer je over de omgang met mensen uit andere Europese landen en over de Europese politiek.

Lees ook de folder over Tweetalig Onderwijs op het Mendelcollege.

Ontdek je talenten