TTO en gymnasium

TTO op het gymnasium)

In de onderbouw worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Aan het eind van de 3e klas bereiken de vwo-leerlingen voor Engels niveau B2 van het Europees referentiekader. In de bovenbouw kunnen ze naast het vwo-diploma waardevolle certificaten behalen: het Certificate in Advanced English (CAE) en het IB English (International Baccalaureate).

In klas 1 t/m 3 worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Vakken die in het Engels gegeven worden zijn:

 • English
 • Mathematics
 • Geography
 • History
 • Biology
 • Arts
 • Physical education
 • Religious education
 • Physics (2e klas)
 • Chemistry (3e klas)
 • Economics (3e klas)
 • EIO (3e klas)

Tijdens deze lessen is Engels de voertaal van docenten en leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels. Verder krijgen de leerlingen extra uren Engels per week.

Voor de moderne vreemde talen geldt 'doeltaal is voertaal'. Dit betekent dat Duits en Frans in de betreffende taal gegeven worden.

Aan het eind van de 3e klas bereiken de vwo-leerlingen voor Engels niveau B2 van het Europees referentiekader.

In de onderbouw maken de leerlingen een studiereis naar Engeland, een uitwisseling naar Duitsland of Spanje (met een TTO-school) en doen mee aan diverse excursies en workshops.

TTO in de bovenbouw: CAE en IB English
In de 4e klas starten de TTO-vwo-leerlingen met het Senior TTO-programma. De leerlingen krijgen in de bovenbouw de kans om naast het vwo-diploma waardevolle certificaten te behalen, te weten het Certificate in Advanced English (CAE) en het IB English (International Baccalaureate).

Certificate in Advanced English (CAE)
We beginnen met het Certificate in Advanced English. De examenvakken krijgen de leerlingen in het Nederlands aangeboden, daarnaast krijgen ze een uitgebreid Engelstalig programma met vakken als EIO, physical education, religion/philosophy en natuurlijk IB English.

IB English
IB English bevat de onderdelen: Engelse literatuur, kritisch denken, tekst vergelijken, academische schrijfvaardigheid, taal in culturele context en een internationale stage. Ze doen mee aan tal van activiteiten, zoals European Youth Parliament, debatteren en de leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in het Engels.

Na de succesvolle afronding van het IB English hebben de leerlingen een internationaal erkend certificaat dat de weg vrij maakt naar vele internationale opleidingen.

Ontdek je talenten