Sport en Topsport

sport

De les lichamelijke opvoeding  (LO) is voor veel leerlingen een van de leukste lessen in de week. Tijdens de les gaat het erom dat je je motorische vaardigheden (bewegen) verbetert, maar ook dat je leert omgaan met leerlingen met verschillende talenten, met winnen en verliezen en dat je je eigen grenzen leert kennen en verleggen. Met een goede inzet en voldoende doorzettingsvermogen zal je zien dat je soms meer bereikt dan je vooraf had verwacht.

Aan getalenteerde leerlingen op het gebied van sport (en cultuur) bieden we extra ondersteuning, zodat sport en school optimaal samen gaan. Lees meer over ons toptalenten programma.

De les LO

Een les LO bestaat normaal gesproken uit een warming-up, een aanlerend/oefenend gedeelte en een eindspel. In de onderbouw betekent dit dat er vaak meerdere onderdelen/sporten in één les aan bod komen. Vanaf de vierde klas werken we in lessenreeksen, zodat we de stof kunnen verdiepen. Een aantal onderdelen is verplicht, maar de leerling mag ook een aantal keuzes maken.

Accommodatie
Voor de lessen maken we gebruik van de drie zalen in de school, de provincie Noord-Hollandhal en de sportvelden op het Pim Muliersportpark (tegenover de school). Ook gaan we af en toe naar sportaccommodaties in de buurt, zoals de ijsbaan, de klimmuur of het squashcentrum.

Cijfers
Per rapportperiode zijn er twee momenten dat de leerlingen cijfers krijgen in Magister. Je krijgt een cijfer voor je werkhouding, gedrag en inzet en een cijfer voor je bewegingsvaardigheid.

Sportdagen

sport2

Elke klas heeft een binnensportdag en een buitensportdag. Voor de eerste klassen is er elk jaar een basketbal- en softbalsportdag. De tweede klas doet volleybal en atletiek, de derde klas verschillende binnensporten en atletiek. In de hogere klassen zijn er onder andere de wintertriatlon en de strandsportdag.

Afspraken LO

sport 5

Sportkleding
Iedere leerling is verplicht sportkleding te dragen. Tijdens de lessen in de eerste en tweede klas ben je verplicht het Mendelshirt te dragen (verkrijgbaar bij Huijg Sport in de Cronjéstraat). Vanaf de derde klas dien je zelf voor een geschikt sportshirt te zorgen. In verband met de veiligheid en hygiëne is het verplicht een shirt met mouwtjes te dragen, hemdjes mogen dus niet!
Het is verplicht om goed en schoon sportschoeisel te dragen. Voor de zaallessen dus schoeisel met een zaalprofiel. Voor buiten is dat een schoen met een profiel dat geschikt is voor kunstgras.

Waardevolle spullen
Sieraden en waardevolle spullen berg je op in je kluisje, de docenten LO nemen niks in bewaring.

Hygiëne en veiligheid
Het is weliswaar geen verplichting, maar wel hygiënisch om na afloop van de les te douchen. Bij de planning van de les wordt rekening gehouden met extra tijd om te douchen. Zowel voor de eigen veiligheid als die van medeleerlingen is het niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen. Ringen, armbanden, horloges, oorbellen en andere sieraden dienen dus vóór de les te worden afgedaan. Docenten mogen geen waardevolle spullen bewaren, dus laat deze thuis of berg ze op in het kluisje.

Blessures
Iedere leerling is bij de les LO aanwezig, tenzij met de docent LO anders is afgesproken.
Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet actief kan deelnemen aan de les, meldt hij/zij zich vóór de les met een briefje van de ouders/verzorgers bij de docent L.O. De docent bepaalt aan de hand van de blessure en het lesprogramma of de leerling wel of niet in staat is deel te nemen aan de les. Het kan dus zijn dat de leerling geacht wordt om aan een deel van de les mee te doen. Leerlingen kunnen als scheidsrechter, begeleider of coach ingezet worden en komen dus altijd naar de les!

Examenvak LO2

sport4

De leerlingen in de mavo kunnen kiezen voor LO als examenvak. Zij krijgen een extra blokuur in de week en leren dan meer over de verschillende sporten, hoe je sportactiviteiten kunt organiseren, wat je moet doen als scheidsrechter en de basis van EHBO bij sportongelukken. Een en ander brengen zij in de praktijk tijdens een korte stage op een basisschool en tijdens de sportdagen van de eerste klas. Iedereen die er over denkt een vervolgopleiding te gaan doen in een leidinggevend beroep, zoals in de sport of bij de politie, kan zijn voordeel doen met LO2.

Examenvak BSM

Een nieuw examenvak in de HAVO-afdeling: BSM

Vanaf volgend jaar presenteert de sectie Lichamelijke Opvoeding een nieuw examenvak: BSM. Dit staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij, oftewel gym als examenvak. BSM is meer dan alleen maar sporten en sluit uitstekend aan bij doelen uit ons schoolplan als: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Het type leerling dat uitermate geschikt is voor dit vak is niet persé een topsporter, maar wel een sportieve leerling met interesse in sport en bewegen.

Halverwege de 3e klas kiezen leerlingen hun ‘examenpakket’ voor klas 4 en 5 Havo. Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen in de havo-afdeling kiezen voor BSM. Naast de reguliere lessen L.O. krijgen leerlingen 3 lesuren extra L.O. De nadruk ligt bij BSM niet alleen op fysieke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht en sociale aspecten. Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld. Dus waar de reguliere L.O.-les ophoudt, gaat BSM verder.

Leerlingen hoeven geen topsporters te zijn, maar wel redelijk sportief. Het belangrijkste is dat leerlingen gemotiveerd en geïnteresseerd zijn in sport en bewegen om het vak met een goed resultaat af te ronden. Leerlingen leren bewegingssituaties op te zetten en te leiden.

Naast organisator vervullen leerlingen ook de taak van instructeur, coach, scheidsrechter en observator.

BSM is uitstekend geschikt voor diverse vervolgstudies, zoals ALO, PABO, Fysiotherapie, Sportkunde, Bewegingstherapie, Politie, Leger of Bewegingswetenschappen. Ook voor een (vrijwillige) baan als trainer, coach of scheidsrechter heb je een mooie basis.

Sport na school

sport5

Mendel Action Games
Regelmatig organiseren we na schooltijd de Mendel Action Games (MAG). Dit zijn sporttoernooitjes waar je je voor in kunt schrijven. Je komt leerlingen tegen uit andere klassen en leerjaren, dus dat maakt het extra uitdagend. De MAG worden gespeeld op verschillende middagen van 15.00-16.30 uur.
Leerlingen kunnen zich inschrijven bij de organiserende docent LO. LO2-leerlingen fungeren als scheidsrechters en wedstrijdleiding. Houd Facebook, de affiches én de agenda in de gaten als je mee wilt doen!

Toernooien
Voor wie het graag wil opnemen tegen andere scholen uit de regio zijn er een aantal interscolaire toernooien. We zijn ieder jaar met flink wat teams vertegenwoordigd tijdens het basketbal-, volleybal-, voetbal-, softbal-, roei- en hockeytoernooi. Houd Facebook, de affiches en de mail in de gaten als je mee wil doen of vraag je docent LO om informatie.

Mendel Topsport Talentschool

Het Mendelcollege wordt Mendel Topsport Talentschool. Het afgelopen jaar hebben de voorbereidingen plaatsgevonden: gesprekken met de stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en oriënterende bezoeken aan Topsporttalentscholen elders in het land. De sportbonden en NOC-NSF gaan graag met het Mendelcollege in zee. Voor ons past dit topsportprofiel mooi in onze visie op talentontwikkeling.

Ontdek je talenten