Kunst en cultuur

bovenkant home kunst en cultuur

In alle schooljaren kun je op het Mendel je hart ophalen aan kunst en cultuur. Tijdens projectdagen sta je bijvoorbeeld op het podium met je eigen dansvoorstelling of je volgt workshops zoals fotografie, graffiti of schrijven (onder leiding van een schrijver).
Gedurende je hele schoolperiode ga je regelmatig op stedenbezoek in binnen- of buitenland, die je door middel van culturele of kunstzinnige opdrachten gaat verkennen.
In de bovenbouw kun je kiezen voor de eindexamenvakken kunst beeldend (havo en vwo) of kunst & design (mavo).
Als je je talenten verder wilt ontwikkelen kun je ook deelnemen aan de jaarlijkse Atelierdag. Je werkt dan een dag lang onder leiding van een professioneel kunstenaar aan een kunstwerk.
Tijdens de Mendeltalentenshow kun je jouw muzikale talenten op het podium in de aula aan een groot publiek laten zien. Zingen, optreden met een band, dansen of kleinkunst, alles is mogelijk, het heet niet voor niets de talentenshow! Speel je liever klassiek- of jazzrepertoire, dan zien we je graag schitteren tijdens Mendel Klassiek. Alle kunstzinnige uitspattingen komen in april bij elkaar op onze fantastische Mendelparade die in het Seinwezen plaats vindt.

Atelierdag

bovenkant aterlierdag
Je kunt je inschrijven voor de Atelierdag als je graag bezig bent met textiel, tekenen/schilderen of beeldhouwen. Onder leiding van een professioneel kunstenaar werk je een hele dag aan beeldend werk in een vaklokaal op school. Het thema waarbinnen gewerkt wordt is ieder jaar verschillend.

Het gemaakte werk wordt geëxposeerd op school en door een vakjury beoordeeld. Tijdens de officiële opening worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Je ouders, vrienden en familie zijn daarbij van harte welkom.

Projectdagen

projectdagen

Klas 1
Al vanaf de brugklas kun je je talenten laten zien tijdens de jaarlijkse projectdagen. We maken een dansvoorstelling onder leiding van professionele dansers.
Met het vak geschiedenis ga je ver terug in de tijd. Je gaat op zoek naar sporen uit de middeleeuwen bij de ruïne van Brederode.
Het vak Nederlands nodigt een beroemde jeugdboekenschrijver uit. Zo kom je van alles te weten over hoe een verhaal gemaakt wordt voor een boek, vanaf het eerste idee tot het eindresultaat. Je leert ook zelf verhalen schrijven.

Klas 2
De tweede klas-leerlingen doen de theatercaleidoscoop en komen in aanraking met de podiumkunsten: theater, film en cabaret. De lessen worden gegeven door professionele acteurs, cabaretiers, zangers en mimespelers uit de wereld van theater en televisie. Theater en bewegen worden gecombineerd op deze dag.

Klas 3
De leerlingen uit 3 vwo en 3 havo kiezen tijdens de projectdag voor een kunstworkshop naar keuze in Amsterdam. De 3 mavo-leerlingen volgen workshops voor het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming) zoals graffitti, dans en beeldbewerken op de computer. Deze workshops worden gegeven door Haarlemse kunstenaars.

Klas 4-5-6
In de bovenbouw gaan we op projectdagen, in het kader van ckv, steden bezoeken (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam of Lille). Voor examenvakken kunnen ook practica gevolgd worden.

Eindexamen kunst

bovenkant examen kunst
In alle afdelingen (mavo, havo en vwo) kunnen leerlingen er voor kiezen examen te doen in een kunstvak. Op de havo en het vwo is dat kunst beeldend, op de mavo kunst & design.

Kunst & design start in de derde klas mavo. Bij kunst & design krijgen de leerlingen afwisselende modules: 2D en 3D ontwerpen, fotografie en audiovisuele vormgeving. Kunst & design heeft ook een theoretisch gedeelte (kunstbeschouwing). De leerlingen gaan regelmatig op excursie en maken kennis met studies in het mbo en hbo. Het programma kunst & design sluit aan op het havo eindexamenvak kunst beeldend. Voor de mavo-leerlingen die geen examen willen doen in een kunstvak, is er in de derde klas het modulaire vak KunstLab.

Op havo en vwo is kunst beeldend het examenvak waarbij je vanaf de 4e klas aan de slag gaat in het platte vlak en met ruimtelijke vormgeving. De teken4daagse (buiten aquarelleren), de reis naar Parijs of Rome en excursies naar musea maken deel uit van het programma. Voor de examenleerlingen geldt dat zij naast de praktische component ook kunsttheorie krijgen: kunst algemeen (kunst- en cultuurgeschiedenis).

Culturele en Kunstzinnige Vorming

bovenkant ckv

Alle leerlingen krijgen in de bovenbouw het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming), dit is ervaringsgericht kunstonderwijs, hierbij staat het beleven van kunst en cultuur centraal. In de lessen wordt door middel van opdrachten, voorbeelden en praktische activiteiten aandacht besteed aan verschillende kunstdisciplines. In de lessen discussiëren met elkaar over verschillende vormen van kunst en cultuur.

Culturele activiteiten zijn belangrijk bij het vak ckv. Je onderneemt verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten. Sommige activiteiten zijn op school, bijvoorbeeld tijdens de projectdagen, maar je bezoekt ook zelfstandig culturele activiteiten.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van een toneelvoorstelling, een museum, een concert, een musical, maar misschien ga jij wel naar een festival of een workshop volgen?

Mendelparade

bovenkant mendelparade
Alle kunstzinnig en culturele activiteiten komen in april samen in een bruisend festival: de Mendelparade.

In het Seinwezen in Haarlem wordt werk geëxposeerd en gepresenteerd door de leerlingen van de vakken tekenen, handvaardigheid,kunst & design en textiel. Het gaat voornamelijk om examenwerk voor het vak kunst op de havo en het vwo. Verder worden bijzondere werkstukken uit de onderbouw en van de Atelierdag getoond. De muziek wordt verzorgd door enthousiaste leerlingbands en singer-songwriters. Leerlingen verzorgen hapjes en drankjes. De opbrengsten gaan naar een goed doel.

De Mendelparade is op donderdagavond 8 april 2021, vanaf 19.00 uur.

Ontdek je talenten