Basislessentabel

Mavo (onder- en bovenbouw)

vak 1M 1MH 2M 3M 4M
Godsdienst en levensbeschouwing 1,5 1,5 0,5 1  
Nederlands 4 4 3 3 4
Frans 3 3 2 4 4
Duits     3 4 4
Engels 3 3 3 3 3
Geschiedenis 1,5 1,5 2 2 3
Maatschappijleer         1
Aardrijkskunde 2 2 2 2 4
Economie     2 3 4
Wiskunde 4 3,5 3 3 4
Nask1     2 3 4
Nask2       2 4
Biologie 1,5 1,5 2 3 4
Kunstvakken (kv1)       1  
Muziek 1 1 1    
Tekenen 2 2 1    
Handvaardigheid 0,5 0,5 0,5    
Textiele werkvormen 0,5 0,5 0,5    
Kunst Lab       1  
Kunst & Design (kv2)       3 4
Techniek 1 1 1,5    
Lichamelijke opvoeding 4 4 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2       2 2
Studieles 1 1      
totaal aantal lessen per week 30,5 30 31    

 

Ontdek je talenten