Toptalenten

bovenkant toptalenten

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, biedt onze school toptalenten de ruimte hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de 'toptalentenregeling' zijn na te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

bovenkant toptalenten2

Ontdek je talenten