Toptalenten en topsport

bovenkant toptalenten

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, biedt onze school toptalenten de ruimte hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt.

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de 'toptalentenregeling' zijn na te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

bovenkant toptalenten2

Topsport Talentschool

Het Mendelcollege wordt Topsport Talentschool. Het afgelopen jaar hebben de voorbereidingen plaatsgevonden: gesprekken met de stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en oriënterende bezoeken aan Topsporttalentscholen elders in het land.
De sportbonden en NOC-NSF gaan graag met het Mendelcollege in zee. Voor ons past dit topsportprofiel mooi in onze visie op talentontwikkeling.

Ontdek je talenten