Toptalenten en topsport (TTS)

Topsport foto format2

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, biedt onze school toptalenten de ruimte hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt.

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de 'toptalentenregeling' zijn na te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

Topsport Talentschool

Het Mendelcollege is onderweg een Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school) te worden. Momenteel kunnen we, aan leerlingen met een status vanuit NOC*NSF, wel al de combinatie (top)sport en onderwijs mogelijk maken. Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen in een stroomversnelling geraakt: gesprekken met de stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en oriënterende bezoeken aan Topsport Talentscholen elders in het land. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met sportbonden, NOC-NSF en Sportsupport Haarlem. Al deze instanties reageerden zonder uitzondering zeer positief.
Voor ons past dit topsportprofiel mooi in onze visie op talentontwikkeling.

Lees de FAQ (Frequently Asked Questions) over Topsport >

Aanmeldingsprocedure voor TTS

Direct plaatsbaar: leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus
Eventueel met voorrang plaatsbaar: leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan.
Bijvoorbeeld: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal), Rabbits (honkbal).

Ontdek je talenten