Topsport Talent School

Het Mendelcollege is een Topsport Talentschool (TTS) in oprichting. Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen in een stroomversnelling geraakt: gesprekken met de stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en oriënterende bezoeken aan Topsport Talentscholen elders in het land. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met sportbonden, NOC-NSF, Sportsupport Haarlem en de stichting LOOT. Al deze instanties reageerden zonder uitzondering zeer positief. Voor ons past dit topsportprofiel mooi in onze visie op talentontwikkeling.

Veel gestelde vragen (FAQ):
Wat is het verschil tussen een LOOT-school en een Topsport Talentschool?
Er is geen verschil. De term LOOT-school is de oude benaming voor een Topsport Talentschool. Deze naam wordt in de volksmond nog steeds vaak gebruikt, maar is in feite niet meer juist. De stichting die het functioneren van de Topsport Talentscholen controleert, heet wel de stichting LOOT.

Word je ook geholpen op het Mendel als je nog geen topsport- of talentstatus hebt?
Jazeker. Een aantal leerlingen sport al heel veel, maar heeft nog geen status. Dan komen we je ook tegemoet om te zorgen dat je je sport goed met school kan combineren. Het verkrijgen van een status is vaak afhankelijk van de sportbond waar een leerling bij hoort. De ene bond kent een status wat gemakkelijker toe dan de andere en daar willen we de leerlingen niet de dupe van laten worden. Met een status is het voor school wel eenvoudiger om wat voor een leerling te kunnen doen.

Krijgen leerlingen die aan topsport doen een apart rooster?
Nee, want ze draaien gewoon mee in een reguliere klas. Maar we gaan per leerling wel kijken welke lessen een leerling mist, bijvoorbeeld door trainingen of wedstrijden onder lestijd. We proberen deze sporters te helpen om de gemiste stof zoveel mogelijk in te halen met indien nodig een begeleider.

Wat moet een topsporter doen op school en wat doet de school?
Na overleg tussen de sportbonden en de Topsport Talentscholen is afgesproken dat er meer en meer wordt ingezet op de eigen verantwoording van de leerlingen. Daar hebben ze ook in hun topsportcarrière veel baat bij. De school schept de voorwaarden en helpt de leerlingen waar nodig in nauw overleg met de sporttrainers. Er kan dus veel op school, maar de leerling moet zelf aangeven wat voor hem of haar noodzakelijk is. De leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

Is er gelegenheid voor de sporters om hun spullen op te bergen, zodat ze voor of na school direct kunnen gaan trainen?
Ja, we hebben speciale extra grote kluizen voor de sporters, zodat ze hun vaak grote sporttassen en attributen onder schooltijd veilig kunnen opbergen.

Is er ruimte voor de sporters om te kunnen studeren op school?
Ja, er is een speciale studieruimte waar de leerlingen in alle rust kunnen studeren, zodat deze leerlingen hun huiswerk al (grotendeels) af hebben.

Kunnen leerlingen op school eten als ze direct daarna naar trainen moeten?
Ja, er is gelegenheid om zelf meegebracht eten op school op te warmen en op te eten, zodat een leerling daarna direct door kan naar de training.

Worden alleen sporters geholpen of geldt dat ook voor leerlingen die uitblinken op het gebied van cultuur?
Omdat wij erg voor talentontwikkeling zijn op onze school werken we ook mee aan de carrière van een leerling op cultureel gebied. Zo hebben wij leerlingen die toppers zijn op het gebied van zang, dans en diverse soorten muziek en ook zij krijgen in samenspraak medewerking van de school.

Wat als ik nog andere vragen heb?
Dan kunt je ons een mailtje sturen met deze vragen. We zullen je zo snel mogelijk antwoord geven. Stuur deze mail dan naar tts@mendelcollege.nl

Aanmeldingsprocedure voor de Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school)
Direct plaatsbaar: leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus
Eventueel met voorrang plaatsbaar: leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan.
Voorbeelden: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal), Rabbits (honkbal).

Ontdek je talenten