Mendelcollege

Format Mendelcollege gebouw3

Welkom bij het Mendel
Het Mendelcollege is een interconfessionele (rk en pc) school voor tweetalig onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo met ruim 1700 leerlingen in Haarlem-Noord.

Ontdek je talenten
Het Mendelcollege is een school voor kwaliteit, een gedegen school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. We helpen je op weg om te ontdekken waar je talenten liggen. We bieden je kansen binnen en buiten het lesprogramma om je talenten te ontwikkelen. Op het gebied van internationalisering, sport, kunst, bèta, robotica en debatteren. Onze betrokken en deskundige docenten begeleiden je waar nodig, zodat je in de toekomst je eigen weg kunt bewandelen.

Van mens tot mede-mens
Onze school heeft een aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. We streven goed onderwijs na, zodat kennis en vaardigheden je helpen verantwoordelijk te zijn voor jezelf en de wereld om je heen. Om van mens tot mede-mens te worden.
Het Mendelcollege is ruim zestig jaar geleden opgericht door de paters Augustijnen. In de lijn van Augustinus staan zij voor onderwijs met een warm hart en een koel hoofd. Van mens tot mede-mens gaat over oprechte interesse in elkaar. Tussen docent en leerling en leerlingen onderling. We realiseren ons dat we vooral van elkaar kunnen leren. Dat kan alleen bij oprechte interesse voor elkaar. We willen je de kans geven de wereld te ontdekken, je talent te tonen en te ontwikkelen.

Gregor Mendel
De naamgever van onze school, de Augustijner monnik Gregor Mendel (1822-1884), had zo'n nieuwsgierige instelling. Hij kweekte en kruiste in de kloostertuin duizenden erwtenplanten om de erfelijkheidswetten te doorgronden.

Al meer dan vijfenzestig jaar
Het Mendelcollege is in 1953 begonnen als katholieke jongensschool en werd al snel een school voor jongens en meisjes. Tot de fusie in 1993 was het Mendelcollege een school voor gymnasium, atheneum en havo. In 1993 werd het Mendelcollege een interconfessionele school (rooms-katholiek en protestants-christelijk) voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Op het gymnasium, atheneum en havo kan ook voor Engelstalig onderwijs gekozen worden (tweetalig onderwijs).

Jouw toekomst
We zien onze inspanningen al meer dan zestig jaar terug bij de vele talenten die het Mendelcollege heeft voortgebracht. Generaties Mendeliers hebben op het Mendelcollege een waardevol diploma behaald. Elk jaar begroeten wij weer vele nieuwe leerlingen die een succesvolle, gezellige en goede tijd op onze school hebben.

Schoolplan 2020-2024

Wij zijn trots op het Schoolplan 2020-2024. Aan de ene kant omdat het tot stand is gekomen door veel gesprekken met personeel, ouders én leerlingen. Het is van ons! En aan de andere kant omdat het ambitie heeft, de lat hoog legt in het streven naar eigentijds onderwijs. En dat alles doen we samen. We werken vanuit vertrouwen én we vertrouwen de leerlingen.

De focus voor deze vier jaar ligt op drie terreinen. Als eerste zetten we in op de persoonsvorming van onze leerlingen, ten tweede gaan we samen vormgeven aan adequaat toetsbeleid en als derde geven we vorm aan modern, eigentijds ICT-onderwijs.

Dit alles draagt bij aan onze brede maatschappelijke opdracht: werken aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het Schoolplan geeft richting, de visie, de uitgangspunten staan vast. De invulling, de uitvoering doen we samen. Samen met personeel en docenten in het onderwijsberaad. Samen met ouders en leerlingen via de formele weg, MR en leerlingenraad. En soms via informele gesprekken. Daarbij nodigen wij altijd iedereen uit om constructief te reageren. Via terugkoppeling worden we beter. De kern van het Schoolplan 2020-2024 heeft zijn weerslag gevonden in onderstaande infographic. Mede vormgegeven door Sjaak Jansens (vader van Maurits Jansens, 5V en Willemijn Jansens, 2M).

Lees het volledige Schoolplan.

MC Schooplan infographicDEF

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten