Kwaliteitszorg

Format kwaliteitszorg2

Doelstelling van het Mendelcollege is het geven van goed onderwijs, gericht op de optimale ontplooiing van de leerling. Om de kwaliteit te bewaken worden regelmatig onderzoeken gedaan onder leerlingen, ouders, personeel en oud-leerlingen. De opbrengsten van de onderzoeken dienen als houvast voor de ontwikkeling van ons onderwijs. De cijfers zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit is meer dan cijfers alleen

Tegelijkertijd is kwaliteit meer dan de cijfers weergeven. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol. Sociale vaardigheden zoals omgang met leerlingen en docenten, het werken in groepjes, gedrag en houding maken binnen het Mendelcollege deel uit van het leerproces. Dit betekent dat iedere leerling vanaf het moment dat hij of zij op school komt tot het moment waarop de school wordt verlaten, een groeiproces doormaakt waarin individuele capaciteiten en sociale vaardigheden toenemen. Dit groeiproces is niet in cijfers uit te drukken. Evenmin weerspiegelen de kwaliteitscijfers de wijze waarop wij de identiteit van onze school uitdragen.

Scholen op de kaart


scholen op de kaart

Via Scholen op de kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) tonen scholen voor voortgezet en primair onderwijs kwaliteitsgegevens die met het onderwijsleerproces worden bereikt. De gegevens in Scholen op de kaart komen van de scholen zelf en van de onderwijsinspectie en daaraan gelieerde instanties. De gegevens worden regelmatig ververst. U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe het Mendelcollege er voor staat. Bekijk het venster van het Mendelcollege.

Ook leerlingen die zich oriënteren op het voortgezet onderwijs kunnen terecht bij Scholen op de kaart. Op de website kunnen scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Onderwijsinspectie

Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder de kwaliteitskaarten van alle scholen in Nederland, zijn toegankelijk via de website van de Onderwijsinspectie.

Examenresultaten

Slagingspercentage 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
atheneum/gymnasium 95 99,2 95  96 95 89 90 84 93
havo 90 100 98  95 91 93 89 92 87
mavo 100 100 95  95 90 91 97 95 88

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten