Doorstromen

Doorstroomschema 4

Met welke cijfers leerlingen kunnen doorstromen naar een hoger leerljaar is vastgelegd in de overgangsnormen. De overgangsnormen zijn voor leerlingen en ouders te zien op intranet.

Behaalde cijfers zijn voor leerling en ouders zichtbaar via Magister. Iedere leerling en iedere ouder ontvangt van de school een inlogcode voor Magister. Drie keer per jaar krijgen leerlingen een overzicht op papier in de vorm van een rapport.

Weging rapportcijfers

De leerlingen ontvangen per schooljaar drie rapporten (zie agenda).
Op de drie rapporten staan twee cijfers: een heel cijfer en het cijfer op één decimaal. Met deze weergave bieden wij u meer informatie, omdat het voor leerling en ouders van belang is te weten of de 6 op de achtergrond een 5,6 of een 6,4 is.
Voor het tot stand komen van de rapportcijfers hanteren wij de zogeheten doorlopende methode. Dat betekent dat alle cijfers het gehele schooljaar meetellen. Echter per groep van vakken kunnen de gewichten per rapportperiode verschillen. In het onderstaande overzicht kunt u aflezen welke gewichten per rapportperiode door de verschillende vakken worden gehanteerd.

Methode 1
Vak: gd, gs, ak, if, ec, tn, mu, hv/tw, anw, ma, lett, kcv, (l.o. klassen 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-6 vwo)
rapport 1: gewicht 1
rapport 2: gewicht 1
rapport 3: gewicht 1

Methode 2
Vak: ne, la, gr, fa, du, en, wi, na, sk, bi/vz, te/bv, (l.o. klassen 1, 2 en 3 havo en 3 vwo)
rapport 1: gewicht 2
rapport 2: gewicht 3
rapport 3: gewicht 4

Uitzondering
Vakken die in een halfjaarrooster worden gegeven
rapport 1, respectievelijk 2: gewicht 1
rapport 2, respectievelijk 3: gewicht 1

Stel: uw kind behaalt voor het vak Engels (methode 2) in rapportperiode 1 een zes, een zeven en een acht. Voor het tot stand komen van bijvoorbeeld rapportcijfer 3 tellen deze drie cijfers nog steeds mee. Tijdens rapportperiode 3 behaalt uw kind een vier, een vijf en een zes. Deze cijfers tellen voor het tot stand komen van rapportcijfer 3 tweemaal zo zwaar mee t.o.v. de ook nog meetellende cijfers uit rapportperiode 1 en 4/3 keer zo zwaar t.o.v. de cijfers uit rapportperiode 2.

Indien uw kind deze zelfde cijfers zou halen voor het vak godsdienst en levensbeschouwing geldt echter methode 1 (zie bovenstaand schema), waarin alle cijfers gedurende de drie rapportperiodes een zelfde gewicht behouden. Het verschil in weging heeft te maken met de opbouw van de inhoud van de vakken. Wij hopen dat voor u en uw kind duidelijk is dat alle behaalde cijfers het gehele schooljaar blijven meetellen. Het is dus zaak voor uw zoon of dochter om direct vanaf het begin van het schooljaar goed te starten.

Overigens kunnen zowel leerling als ouders het gehele jaar via Magister de behaalde cijfers met het periodegemiddelde en het voortschrijdend gemiddelde inzien. Met de actuele informatie over de stand van zaken kunnen leerling en ouders hun voordeel doen. Neemt u bij eventuele zorgen gerust contact op met de mentor.

Ontdek je talenten