65 jaar Mendel

De lustrumviering ‘65 jaar Mendelcollege’ vindt plaats op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober. Samen met leerlingen, (oud-)medewerkers en oud-leerlingen willen we het lustrum feestelijk en trots vieren! Het programma is:

Donderdag 4 oktober:
Met alle leerlingen en medewerkers een dagje uit naar… ?? Dat houden we nog even geheim tot de start van het schooljaar! Met zo’n 25 à 30 bussen met z’n allen op pad.

In de loop van het jaar organiseren we nog een SUPERFEEST in Het Patronaat, met alle leerlingen en medewerkers!

Vrijdag 5 oktober:
Symposium ‘Brein en Bildung’ voor leerlingen 6 gymnasium/atheneum, medewerkers en genodigden. Vrije dag overige leerlingen.

Zaterdag 6 oktober:
Reünie voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers.

Zaterdag 6 oktober zullen veel oud-leerlingen en (oud-)medewerkers elkaar ontmoeten op hun ‘oude’ school. Vele honderden reünisten hebben zich sinds eind maart aangemeld. Via onze reüniepagina op facebook, de vele binnengekomen mailtjes en in contacten ‘gewoon’ op straat blijkt dat velen zich verheugen op een weerzien in oktober! We weten dat veel ouders van onze leerlingen oud-Mendeliers zijn, dus we hopen ook veel ouders te kunnen begroeten!

Op onze website staat een actuele lijst met aangemelde oud-leerlingen. In een gezellige en ontspannen sfeer bieden we iedereen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een drankje te drinken. In de tuin kun je op het ‘foodplein’ wat te eten kopen. In lokalen ontmoeten mensen uit dezelfde examenjaren elkaar, kunnen met elkaar op de foto en al wandelend door het schoolgebouw en de Mendeltuin herinneringen ophalen. Een foto-expositie, lessen van (oud-)docenten, sportwedstrijden, een jamsessie in de Sound Studio en een lekker swingfeest in de aula staan op het programma.

Meld je hier aan voor de reünie

Ontdek je talenten