Open dagen online

17 december 2021

De gezamenlijke VO-besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben, op grond van de situatie met betrekking tot het coronavirus, het besluit moeten nemen de aanstaande Open Dagen voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders alléén digitaal te organiseren.

De in het Brugboek reeds gecommuniceerde data voor de Open Dagen blijven hiervoor gehandhaafd. 

De schoolbesturen betreuren het ten zeerste dat ze vanwege de coronasituatie tot dit besluit hebben moeten komen. Hiermee wordt echter de lijn gevolgd die landelijk is overeengekomen in VO-raad verband waarbij het ministerie van OCW en het kabinet deze maatregel van ons vraagt.

Wij achten het zorgvuldig dit besluit eensluidend te nemen en u hierover tijdig te informeren. Wij hopen op uw begrip en zijn ervan overtuigd dat de scholen alles in het werk stellen goede en informatieve digitale Open Dagen te organiseren.

De Open Dagen van het Mendelcollege zullen online plaatsvinden op vrijdag 4 februari van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 5 februari van 09.30 tot 10.30 uur. 

Ontdek je talenten