Mendelcollege officieel Senior TTO vwo & Junior TTO havo

10 december 2021

WE DID IT!!

Met vlag en wimpel hebben wij als school de visitatie doorlopen en mogen onszelf vanaf nu officieel SENIOR TTO VWO en JUNIOR TTO HAVO school noemen.

Samenvattend gaf de commissie het volgende terug:
• Mooie voorbeelden van leerlingenwerk zichtbaar, zowel in onder- als bovenbouw
• IB-programma van hoog niveau en goed uitgewerkt
• Betrokken docenten en leerlingen, onderlinge verbondenheid
• Zeer hoog niveau van Engels zowel bij de leerlingen als docenten
• Een kleine samenleving waar mensen zich verbonden voelen
• Heldere documentatie en communicatie vooraf
• Goede digitale organisatie van de visitatie

Ontdek je talenten