In Memoriam Theo Klein

14 november 2019

0068

Met eerbied en dankbaarheid gedenkt het Mendelcollege zijn oud-conrector Theo Klein die op 9 november, 78 jaar oud, is overleden. Theo Klein was ruim 40 jaar verbonden aan onze school, van 1965 tot 2006.

In zijn lange Mendelloopbaan bekleedde hij diverse functies. Een hem zeer kenmerkende veelzijdigheid: conrector, roostermaker en docent. Een erudiete collega, met een verfijnd gevoel voor taal, liefde voor het onderwijs en een groot hart voor de school.

Aan de groei en bloei van het Mendelcollege heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. De goede schoolorganisatie met optimale roosters voor leerlingen en docenten heeft de school mede aan zijn plezier in intellectuele uitdagingen en analytisch denken te danken.

Zijn diepste verlangen en grootste vreugde is geweest: het overdragen aan leerlingen van wat mooi, goed en waardevol is. Een begenadigd leraar Engels, Latijn, Duits en wiskunde, aan wie vele leerlingen dierbare herinneringen koesteren.

Zijn afscheid in 2006 was slechts een officieel afscheid. Ook in vele jaren daarna zagen we hem nog regelmatig op school. In de zomervakantie om de roostermakers met het jaarrooster bij te staan of voor de klas om de school bij een tijdelijke vacature uit de brand te helpen. In 2012 eerden we Theo Klein door de gang bij de roosterkamer naar hem te vernoemen.

Veertig Mendeljaren: een indrukwekkende loopbaan. De school is hem veel dank verschuldigd. Hij heeft van het Mendelcollege zijn levenswerk willen en kunnen maken.

Jan-Mattijs Heinemeijer
rector-bestuurder

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten