Excursie Aardrijkskunde 4 Havo

20 december 2018

IMG 20181219 WA0004IMG 20181219 WA0001

De gemeente Haarlem heeft plannen om in de komende jaren in de buurt van het Mendelcollege (de Orionzone) nieuwe woningen te bouwen. Hiervoor willen ze ook jongeren graag laten meedenken over zaken als duurzaamheid, groen, mobiliteit en voorzieningen die nodig zijn voor een goede leefomgeving.

Omdat de eigen leefomgeving ook een eindexamenonderwerp bij aardrijkskunde is, hebben alle leerlingen uit 4 havo met aardrijkskunde in het pakket zich op woensdag 18 december verdiept in de stedelijke planning van onze eigen buurt onder leiding van stedenbouwkundigen van de gemeente Haarlem.

Na een uitleg over de achtergrond van de plannen, zijn we al kijkend en fotograferend door de betreffende buurt getrokken. Het eindpunt van de wandeling was de bibliotheek Haarlem-Noord, waar een workshop op het programma stond. Elk groepje leerlingen kreeg een eigen gebied toegewezen en moest voor dat gebied een maquette maken met plannen voor de toekomst. Er moest gelet worden op diverse aspecten die voor wonen belangrijk zijn. Te denken valt aan verkeersveiligheid, duurzaamheid en voorzieningen. Al snel werd er druk geknutseld en gediscussieerd. Sommige leerlingen waren zo druk bezig dat ze niet eens tijd hadden voor pauze. Alle plannen werden tenslotte door middel van een korte pitch gepresenteerd aan een deskundige jury (waaronder onze eigen rector).

De jury was erg te spreken over de gepresenteerde plannen en de mooie maquettes. En goede ideeën/meningen worden ook daadwerkelijk in het uiteindelijke plan mee genomen, dus wellicht dragen onze leerlingen bij aan een veilige leefomgeving in de toekomst.

Kortom, het was een leerzame en nuttige dag!

L. Rovers

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

 

 

Ontdek je talenten