Erasmus+ nieuws!

5 juli 2019

Voor de komende drie schooljaren zal het Mendelcollege wederom meedoen aan Erasmus+ project. Samen met partnerscholen in Hannover (Duitsland), Parnu (Estland), Eurovillas (Spanje), Martinique (Frankrijk) en Bologna (Italië) gaan we ons in een internationale setting bezighouden met het thema 'water'. Het project is bedoeld voor alle derde klassen Nederlandstalig.
Ieder half jaar zal een ander aspect rondom water centraal staan zoals bijvoorbeeld zout water, virtueel water of drinkwater.
Het komende schooljaar beginnen we het eerste semester met 'de rol van water binnen de kunsten'. Denk bijvoorbeeld aan water in Nederlandse gedichten of schilderijen. Het tweede semester van schooljaar 2019-2020 staat het 'ecosysteem van watergebieden' centraal.
Het hoogtepunt van ieder semester is een internationale bijeenkomst van (meestal) 5 dagen waarbij 5 tot 10 leerlingen van alle scholen samen komen om hun onderzoeksuitkomsten te delen en hun kennis te verdiepen. Erasmus+ is geen uitwisselingsprogramma, maar een kennisproject dat voor het merendeel binnen het Mendelcollege plaatsvindt, waarbij de leerlingreizen de kers op de taart zijn.

erasmus+

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten