Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger 2021-2022

9 maart 2021

Bij de aanmelding hebben we een algemene regeling (A) en een regeling voor leerlingen die willen deelnemen aan onze Topsport Talentschool (B):

 1. Algemene regeling:

De periode van aanmelding is van maandag 1 maart t/m vrijdag 2 april 2021.
Specifiek voor 4 havo is de periode van aanmelding maandag 1 maart t/m woensdag 31 maart 2021.

 • In deze periode geldt de volgende procedure:
  De ouder vult het zij-instroomformulier in en stuurt deze retour met de gevraagde informatie naar info@mendelcollege.nl.
 • Na ontvangst van het informatieformulier zal het secretariaat deze doorsturen naar de betreffende afdelingsleider, die zal contact met u  opnemen.
 • Vóór of na het persoonlijk gesprek kan de afdelingsleider aanvullende informatie inwinnen bij de huidige school van de leerling.
 • De afdelingsleider brengt advies uit in de interne toelatingscommissie. De interne toelatingscommissie bestaat uit twee afdelingsleiders (onder wie de afdelingsleider van de betrokken afdeling) en twee directieleden.

 • De toelatingscommissie besluit uiterlijk dinsdag 18 mei of de leerling toelaatbaar is. Specifiek voor 4 havo geldt dat dit besluit reeds vóór de meivakantie genomen wordt.
 • Het besluit van de toelatingscommissie is bindend.
 • De afdelingsleider informeert de ouders.

  Een toelaatbare leerling:
 • Wordt op een wachtlijst geplaatst.
 • Moet blijven voldoen aan de toelatingscriteria.
 • Hoort zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdag 8 juli (na de laatste rapportvergadering) of hij/zij wel of niet ingeschreven wordt.
 • Voordat een leerling definitief op het Mendelcollege wordt ingeschreven, moet het doorstroomformulier van de huidige school worden  ingeleverd bij de afdelingsleider.

  Voor toelaatbare leerlingen gelden vier voorrangsregels:
  Voorrang hebben de volgende leerlingen:
 • leerlingen die een plaatsingsverzoek doen vanwege verhuizing vanuit een andere gemeente (> 15 km).
 • leerlingen die met een diploma van de Hartenlust Mavo geplaatst willen worden in 4 havo.
 • leerlingen met een broer of zus die reeds op het Mendelcollege ingeschreven is.
 • kinderen van personeelsleden


NB Voorrangsregels die worden gehanteerd voor toelating tot de brugklas zijn niet van toepassing op de instroom in hogere leerjaren.

2. Regeling voor de Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school):

De periode van aanmelding is van maandag 1 maart t/m vrijdag 2 april 2021.
Specifiek voor 4 havo is de periode van aanmelding maandag 1 maart t/m woensdag 31 maart 2021.

 • Direct plaatsbaar:
  Leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus
 • Eventueel met voorrang plaatsbaar:

  Leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan.
  Voorbeelden: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal), Rabbits (honkbal).

  Voor overige sporters geldt de bovenstaande algemene procedure onder A.

  114

Ontdek je talenten