Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger 2020-2021

1 maart 2020

Instroom hogere leerjaren (vanaf klas 2) schooljaar 2020-2021
Bij de aanmelding hebben we een algemene regeling (A) en een regeling voor leerlingen die willen deelnemen aan onze Topsport Talentschool (B):

A. Algemene regeling:
De periode van aanmelding is van maandag 2 maart t/m vrijdag 3 april 2020.
Specifiek voor 4 havo is de periode van aanmelding maandag 2 maart t/m dinsdag 31 maart 2020.
In deze periode geldt de volgende procedure:
- De ouder neemt telefonisch contact op met het secretariaat van het Mendelcollege. Het secretariaat zal u een informatieformulier toesturen en de betreffende afdelingsleider informeren.
- Na ontvangst van het informatieformulier kan een persoonlijk gesprek volgen.
- Vóór of na het persoonlijk gesprek kan de afdelingsleider aanvullende informatie inwinnen bij de huidige school van de leerling.
- De afdelingsleider brengt advies uit in de interne toelatingscommissie. De interne toelatingscommissie bestaat uit twee afdelingsleiders (onder wie de afdelingsleider van de betrokken afdeling) en twee directieleden.
- De toelatingscommissie besluit uiterlijk donderdag 14 mei of de leerling toelaatbaar is. Specifiek voor 4 havo geldt dat dit besluit reeds vóór de meivakantie genomen wordt.
- Het besluit van de toelatingscommissie is bindend.
- De afdelingsleider informeert de ouders.

Een toelaatbare leerling:
- Wordt op een wachtlijst geplaatst.
- Moet blijven voldoen aan de toelatingscriteria.
- Hoort zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdag 2 juli (na de laatste rapportvergadering) of hij/zij wel of niet ingeschreven wordt.
- Voordat een leerling definitief op het Mendelcollege wordt ingeschreven, moet het doorstroomformulier van de huidige school worden ingeleverd bij de afdelingsleider.

Voor toelaatbare leerlingen gelden twee voorrangsregels:
Voorrang hebben leerlingen die:
- een plaatsingsverzoek doen vanwege verhuizing vanuit een andere gemeente (> 15 km).
- met een diploma van de Hartenlust Mavo geplaatst willen worden in 4 havo.

NB Voorrangsregels die worden gehanteerd voor toelating tot de brugklas zijn niet van toepassing op de instroom in hogere leerjaren.

B. Regeling voor de Topsport Talentschool (TTS, voorheen LOOT-school):
• Direct plaatsbaar:

Leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus

• Eventueel met voorrang plaatsbaar:

Leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel aangesloten zijn bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan.

Voorbeelden: Telstar (voetbal), Kenamju (judo), Bato (turnen), BC Triple Threat (basketbal), Rabbits (honkbal).

• Voor overige sporters geldt de bovenstaande algemene procedure onder A.

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten