Naar welke brugklas?

In welke brugklas word je geplaatst met welk advies?
Lees hier de veel gestelde vragen over de mengklassen en gymnasium/atheneum.

Doorstroomschema 2

In welke klas word ik geplaatst met een mavo-advies?
We plaatsen je in de klas 1 mavo.
In welke klas word ik geplaatst met een mavo-havo-advies?
We plaatsen je in klas 1 mavo-havo.
In welke klas word ik geplaatst met een havo-advies?
We plaatsen je in klas 1 havo-atheneum. Je kunt kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig (tweetalig onderwijs) havo-atheneum.
In welke klas word ik geplaatst met een havo-vwo-advies?
We plaatsen je in klas 1 havo-atheneum. Je kunt kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig (tweetalig onderwijs) havo-atheneum.
In welke klas word ik geplaatst met een vwo-advies?
Je kunt kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig (tweetalig onderwijs) gymnasium/atheneum.

Klas 1 mavo-havo
Op welk niveau wordt lesgegeven in de mavo-havo klas?
Op havo-niveau, om je uit te dagen en te onderzoeken of je misschien kunt doorstromen naar de havo.

Wat voor toetsen krijg ik in 1 mavo-havo?
De toetsen bevatten vragen op mavo- én op havo-niveau. Je krijgt één cijfer voor de toets. Maak je alleen de mavo vragen goed dan kun je een 6 à 7 scoren. Maak je ook de vragen op havo-niveau goed, dan kun je een 7,5 of hoger scoren.

Hoe beoordelen jullie aan het einde van het jaar of ik naar de mavo of naar de havo kan?
Is het gemiddelde van alle vakken een 6 à 7 dan kun je door naar 2 mavo. Ligt je gemiddelde boven de 7,5 dan kun je doorstromen naar 2 havo.

Klas 1 havo-atheneum Nederlandstalig en Tweetalig onderwijs
Op welk niveau wordt lesgegeven in de havo-atheneum klas?
Op atheneum-niveau, om je uit te dagen en te onderzoeken of je misschien kunt doorstromen naar het atheneum.

Wat voor toetsen krijg ik in 1 havo-atheneum?
De toetsen bevatten vragen op havo- én op atheneum-niveau. Je krijgt één cijfer voor de toets. Maak je alleen de havo vragen goed dan kun je een 6 à 7 scoren. Maak je ook de vragen op atheneum-niveau goed, dan kun je een 7,5 of hoger scoren.

Hoe beoordelen jullie aan het einde van het jaar of ik naar de havo of naar het atheneum kan?
Is het gemiddelde van alle vakken een 6 à 7 dan kun je door naar 2 havo. Ligt je gemiddelde boven de 7,5 dan kun je doorstromen naar 2 atheneum.

Klas 1 gymnasium/atheneum Nederlandstalig en Tweetalig onderwijs
Krijg ik in klas 1 gymnasium/atheneum Latijn?
In klas 1 gymnasium/atheneum krijg je een inleiding in de Latijnse taal en cultuur. Deze kennismaking met Latijn is niet heel moeilijk. Wel weet je dan beter of je gymnasium of atheneum wilt doen. Voordat je naar de tweede klas gaat, kies je of je doorgaat naar 2 gymnasium (met Latijn en Grieks) of naar 2 atheneum.
Deze afspraken gelden voor het Nederlandstalig en het Engelstalig (tweetalig onderwijs) gymnasium/atheneum.

Lees meer over tweetalig onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo op het Mendelcollege.

Brugklaskamp

Brugklaskamp

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten