Aanmeldingsprocedure

bovenkant tekst aanmelding 1

Regeling bij aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het Mendelcollege voor het schooljaar 2023-2024.
Voor het schooljaar 2023-2024 kunnen ouders en leerlingen in de regio Zuid-Kennemerland op het toelatingsformulier in rangorde van 1 tot en met 7 voorkeurscholen opgeven. 

Aanmelden brugklas 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.

Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf 20 februari 2023 kunt invullen. 

image3

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen via de basisschool  een inlogcode.

Ouders met kinderen die nu  in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden.

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

 Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

Vanaf dat moment worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing.

 

Aanmelding op het Mendelcollege

 1.       Aanmelden voor verschillende schooltypes

Alle leerlingen met een advies mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo of vwo (gymnasium en atheneum) van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor het Mendelcollege. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

Doorstroomschema 5

Toelichting bij de 1e klassen op het Mendelcollege:

Gymnasium-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in de gymnasium-atheneum-brugklas. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig gymnasium-atheneum of TTO gymnasium-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Alle leerlingen maken kennis met Latijn en de klassieke cultuur. Aan het einde van de brugklas kunnen leerlingen doorstromen naar het atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of naar het gymnasium (Nederlandstalig of Engelstalig). Vanaf de tweede klas biedt het gymnasiumprogramma naast Latijn ook Grieks.

Havo-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een havo- én een gemengd havo-atheneum-advies plaatsen wij in een havo-atheneum-brugklas. In deze klas wordt op atheneum-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig havo-atheneum of TTO havo-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of 2 havo (Nederlandstalig of Engelstalig). We hebben voor de leerlingen die dat willen ook een overstapprogramma naar 2 gymnasium.

Mavo-havo
Leerlingen met een gemengd mavo-havo-advies plaatsen wij in een mavo-havo-brugklas, in deze klas wordt op havo-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 havo of 2 mavo.

Mavo
Leerlingen met een vmbo-tl-advies (mavo-advies) plaatsen wij in de mavo-brugklas. We geven les op mavo-niveau. Leerlingen met een gemengd vmbo kb/tl-advies zijn niet toelaatbaar op het Mendelcollege.

Basisschooladvies
Het basisschooladvies is leidend bij de aanmelding op het
voortgezet onderwijs, aangevuld met gegevens over de attitude van de leerling. Het Mendelcollege volgt het plaatsingsadvies van de basisschool. We nemen contact op met de basisschool voor een toelichting op het advies.

Persoonlijk gesprek
Als u een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school kan via het secretariaat een afspraak worden gemaakt met één van de afdelingsleiders.
Een gesprek is niet noodzakelijk in geval van dyslexie als een dyslexieverklaring aanwezig is.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft kan de basisschool besluiten om een zogenaamde MDO-procedure (multidisciplinair overleg) op te starten.  Mocht u vragen hebben over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. J. Zandbergen.

Volgorde van aanmelding
De plaatsing van leerlingen gaat niet op grond van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. 

Plaatsing op het Mendelcollege

1.      Algemene informatie
Voor algemene informatie over aanmelding en plaatsing verwijzen we naar het Brugboek.

2a.     Broertjes/zusjes-regeling
Het Mendelcollege hanteert voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn en afkomstig van basisscholen in het wervingsgebied de volgende voorrangsregels:
• broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op het Mendelcollege ingeschreven zijn (ongeacht de afdeling).
• kinderen van personeelsleden
Het Mendelcollege maakt vanuit zijn identiteit en traditie een bewuste keuze voor deze broertjes/zusjes-regeling.

2b.    Topsporttalentschool
De voorrangsregels gelden ook voor:
• leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus
• leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel zijn aangesloten bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan geldt dat per individuele leerling bekeken wordt of er sprake is van de voorrangsregel.

3.      Hardheidsclausule
In gevallen waarin de beschreven regeling niet voorziet of waarin toepassing ervan tot kennelijke onbillijkheden leidt, dit ter beoordeling aan de toelatingscommissie, bepaalt de toelatingscommissie de handelwijze met betrekking tot toelating.


Samenwerking

Het Mendelcollege is medeondertekenaar van de 'Regeling bij aanmelding en plaatsing brugklassers in de regio Haarlem'. Deze regeling is door het Gemeentebestuur van Haarlem en de volgende besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid Kennemerland ondertekend:

Stichting IRIS

Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Onderwijsstichting College Hageveld

Stichting Interconfessioneel V.O. Gregor Mendel

Stichting R.K. Onderwijs Sancta Maria

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Aloysiusstichting

Stichting Kennemer Lyceum

St. Vrije Scholen V.O. Noord-Holland

Stichting Kolom

 

Ontdek je talenten