FAQ

Welk advies heb je nodig voor toelating tot de havo-atheneum brugklas? +-

Havo of havo/vwo

Op welk niveau krijg je les in de havo-atheneum brugklas? +-

In deze mengklassen geven we op atheneum- niveau les. We dagen de leerling dus uit. Vervolgens toetsen we op 2 niveaus: het atheneum- en havo-niveau. Leerlingen krijgen binnen onze toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus. Met één cijfer per toets. Uiteindelijk zullen leerlingen op positieve wijze doorgaan naar de 2e klas: leerlingen met 6 à 7 gaan door op het onderliggende niveau (havo); leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld gaan naar het bovenliggende niveau(atheneum).

Ga ik na de 1 havo-atheneum brugklas naar 2 havo of naar 2 atheneum? +-

Als je gemiddeld over alle vakken (voor afronding) 7,5 of hoger staat, gaan we kijken of je naar 2 atheneum kunt. We letten bij toetsen die je hebt gemaakt of je de lesstof echt goed snapt, of dat je het vooral uit je hoofd hebt geleerd. Ook kijken we extra goed naar de vakken Engels, Nederlands en wiskunde.

Heb ik een achterstand als ik van 1 havo-atheuneum naar 2 atheneum ga? +-

Nee, in de eerste klas van het atheneum zijn ze soms wat dieper op de stof ingegaan, maar de basis is in de eerste klas havo (atheneum) goed gelegd. Alleen bij wiskunde krijg je in 2 atheneum een paar extra lesjes om de aansluiting optimaal  te laten zijn.

Welk advies heb je nodig voor toelating tot de mavo-havo brugklas? +-

Alleen mavo-havo / vmbo-t - havo (dus NIET alleen mavo/vmbo-t)

Op welk niveau krijg je les in de mavo-havo brugklas? +-

In deze mengklassen geven we op havo- niveau les. We dagen de leerling dus uit. Vervolgens toetsen we op 2 niveaus: het havo- en mavo-niveau. Leerlingen krijgen binnen onze toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus. Met één cijfer per toets. Uiteindelijk zullen leerlingen op positieve wijze doorgaan naar de 2e klas: leerlingen met 6 à 7 gaan door op het onderliggende niveau; leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld gaan naar het bovenliggende niveau.

Ga ik na de 1 mavo-havo brugklas naar 2 mavo of naar 2 havo? +-

Als je gemiddeld over alle vakken (voor afronding) 7,5 of hoger staat, gaan we kijken of je naar 2 havo kunt. We letten bij toetsen die je hebt gemaakt of je de lesstof echt goed snapt, of dat je het vooral uit je hoofd hebt geleerd. Ook kijken we extra goed naar de vakken Engels, Nederlands en wiskunde.

Heb ik een achterstand als ik van 1 mavo-havo naar 2 havo ga? +-

Nee, in de eerste klas havo (atheneum) zijn ze soms wat dieper op de stof ingegaan, maar de basis is in de eerste klas mavo (havo) goed gelegd. Alleen bij wiskunde krijg je in 2 havo een paar extra lesjes om de aansluiting optimaal te laten zijn.

Ontdek je talenten