FAQ

Waarom vraagt de school aan ouders om de chromebooks te betalen? +-

Devices zoals laptops en tablets zijn in het onderwijs niet meer weg te denken, maar de overheid houdt er in de leermiddelenbekostiging nog geen rekening mee. Doordat de leerling de Chromebook zelf aanschaft, ligt de zorg en verantwoordelijkheid bij de leerling zelf. Hij kan deze ook thuis gebruiken (en ook voor andere zaken dan schoolwerk). De Chromebooks zijn een extra, essentieel hulpmiddel (zoals bijv. de grafische rekenmachine).

Moet het een chromebook zijn? +-

Ja. Chromebooks zijn sneller en goedkoper dan laptops, ze zijn daarbij minder gevoelig voor virussen. Als alle leerlingen eenzelfde apparaat gebruiken, zorgt dat voor een stabieler netwerk en voor uniformiteit in de klas (zelfde opstarttijd, zelfde apps, zelfde hulp door onze ict-medewerkers).

Waarom wordt lesstof digitaal aangeboden? +-

De papieren schriften en boeken blijven we gebruiken. Om het onderwijs te verbeteren voegen we digitaal lesmateriaal toe. De lessen worden afwisselender, motiveren de leerlingen meer en zorgen voor een hoger leerrendement. 

Daarnaast kan met digitale lesstof beter worden aangesloten bij de individuele leerling. Er kan maatwerk worden geboden als een leerling meer lesmateriaal nodig heeft. De laatste reden is dat in het vervolgonderwijs (hbo, universiteit) al wordt gewerkt met elektronische leeromgevingen. Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op deze manier van lesgeven. 

Krijgt mijn zoon of dochter de hele dag les via zijn chromebook? +-

Nee, de leerlingen zullen niet de hele dag les krijgen via hun chromebook. Juist de combinatie tussen schoolboeken, uitleg door de docent, werken in groepen en werken met de chromebook versterkt elkaar. Het is een aanvulling op en geen vervanging van een lesmethode. Het gaat dus om ‘blended learning’. 

Is er toezicht op wat leerlingen doen met hun chromebook? +-

In de klas kunnen docenten meekijken met de leerlingen. Wat de leerlingen er verder thuis op doen, is niet aan de school. We zijn van mening dat we onze leerlingen, samen met de ouders, moeten leren om verantwoord met ICT om te gaan. 

Waar kan ik het beste een chromebook aanschaffen? +-

Hierin bent u vrij. Het is wel zaak dat de chromebook voldoet aan de vereiste specificaties. Net als veel andere scholen in Nederland werken we samen met The Rent Company. Het heeft voor u en voor de school voordelen: service (snelle reparatie en vervanging bij reparatie), verzekering, kopen of huren, de mogelijkheid om gespreid te betalen (zonder BKR- registratie) en de prijs. Wij hebben deze samenwerking opgestart om de aanschaf van een chromebook eenvoudig te maken.

Wanneer moet ik de chromebook hebben? +-

Om alle bestellingen goed te kunnen verwerken en tijdige levering te waarborgen is het belangrijk om te bestellen zodra u van het Mendelcollege inloggegevens hebt ontvangen. Hierin staat ook een uiterlijke besteldatum bij Rent Company.

Belangrijk is dat uw zoon of dochter bij de start van het schooljaar over een chromebook beschikt.

Hoe is de service geregeld? +-

Op school wordt in samenwerking met The Rent Company een servicedesk voor de door hun geleverde chromebooks ingericht. Hier kunnen leerlingen tijdens schooltijd terecht met vragen. Als het nodig is, krijgt uw zoon of dochter een vervangende chromebook. Daarnaast helpen de helpdeskmedewerkers van The Rent Company u ook graag telefonisch verder. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Indien u uw chromebook bij een andere leverancier heeft gekocht of gehuurd, bent u afhankelijk van hun service- en onderhoudsvoorwaarden. Bij problemen tijdens de vakantieperiode kan de chromebook worden omgewisseld op het huisadres.

Mag ik de chromebook na de huurperiode houden? +-

Indien u via de ‘The Rent Company’ een chromebook heeft gehuurd, kunt ervoor kiezen de chromebook na de huurperiode (36 of 48 maanden) te houden.
Dit betekent dat u de borg van 4 maandtermijnen niet terugkrijgt. Levert u de chromebook na de huurperiode in bij The Rent Company dan krijgt u het borgbedrag wel terug. 

Wat gebeurt er na de looptijd van drie of vier jaar? +-

Vijf jaar geleden begon de eerste school in Nederland met chromebooks. Deze apparaten werken nog steeds. Mocht de levensduur van de chromebook van uw kind beëindigd zijn dan verwachten we dat u een nieuw apparaat koopt of huurt. The Rent Company heeft overigens een speciaal aanbod voor leerlingen die al vier jaar gebruik hebben gemaakt van hun service.

Waar kan ik met andere vragen terecht? +-

Heeft u een andere vraag of was het antwoord niet voldoende, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor technische vragen kunt u terecht bij de afdeling ICT: ict@mendelcollege.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij conrector mw. M. van Tol: info@mendelcollege.nl

Opleidingsduur langer dan vier jaar +-

Zitten de leerlingen langer dan vier jaar op school dan kunnen de ouders voor 36 maanden een huurovereenkomst aangaan. Na afloop van deze huurperiode zoekt u een nieuw model laptop uit en kiest u voor een nieuwe huurperiode van 24 of 36 maanden. De gebruiker wordt eigenaar van de eerste Chromebook. De borg die hoort bij het eerste huurcontract vervalt na deze periode en komt ten gunste van The Rent Company. Voor de tweede huurperiode geldt geen borgstelling. Na de tweede huurperiode wordt de gebruiker automatisch eigenaar van de Chromebook.

Ontdek je talenten