65 jaar Mendel

Op zaterdag 6 oktober 2018 vieren we graag met onze oud-leerlingen en oud-collega’s “65 jaar Mendelcollege”. Vanaf 14.00 tot 22.30 uur ontvangen we iedereen graag aan de Pim Mulierlaan. Tijdens de reünie is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, jaargenoten te spreken, samen op de foto te gaan en nog ‘ns een les van je favoriete oud-docent bij te wonen! Ook is er o.a. gelegenheid om samen te sporten voordat we ’s avonds “los gaan” op het spetterende feest in de aula! Alsof je nooit ben weggeweest…! Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.
Via de Mendel-App, onze website, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram en Twitter houden we je op de hoogte. Vertel het aan zoveel mogelijk Mendeliers en Mendelliefjes, met elkaar maken we er een mooi feest van. Nog ‘ns dwalen door het oude, vertrouwde schoolgebouw, de Mendeltuin, je favoriete pauzeplekje, de uitbreidingen van het schoolgebouw, de vernieuwingen…

Je kunt je vanaf 1 april a.s. aanmelden voor de reünie. Kijk daarvoor op onze website: www.mendelcollege.nl, het gemakkelijkste vind je nieuws over de reünie en andere onderdelen van onze lustrumviering via de Mendel-App (downloadbaar via Google playstore en Apple-store).
lustrum logo 65 jaar Mendel3

Ontdek je talenten